218 Oh püha ristikogudus

Märksõnad: ,


Oh püha ristikogudus, kui armas oled sa!
Me Jeesus on su lunastus, su ehitaja Ta.
Üksainus kindel alus, mis seatud Jumalast.
See alus Jeesus Kristus, jääb seisma igavest.Sa õnnis, püha Talle pruut, oh ole ikka truu!
Kui taevas laulad laulu uut,
saab ilmsiks sinu au.
Üksainus kindel alus, mis seatud Jumalast.
See alus Jeesus Kristus, jääb seisma igavest.Sind Talle veri puhastab, sind juhib Püha Vaim;
ja armust sulle küllalt saab, sest ära ole tuim.
Üksainus kindel alus, mis seatud Jumalast.
See alus Jeesus Kristus, jääb seisma igavest.Me Issand ilmub sulle pea,
siis taeva viib sind Ta.
Seal valgeis riideis rõõmsalt sa
võid laulda lõpmata.
Üksainus kindel alus, mis seatud Jumalast.
See alus Jeesus Kristus, jääb seisma igavest.


Sõnad: A. J. Kirkpatrick
Muusika: Anna Howard
Tõlge: Andres Tetermann (1854-1925)

Kasutatud
02.08.2020 31.12.2020