519 Oh tulge, vennad, õed

Märksõnad: ,


Oh tulge, vennad, õed uut laulu laulma nüüd,
et ilmuks Päästja armastus
ja kostaks armu kuulutus,
et taeva poole see meil tõmbaks südame.Me ruttame koju
Siioni mäele, kus rahu.
seal ootab auline elu,
seal taevaJeruusalemm on.Kes pole Jeesust nüüd veel tundma õppinud,
see hoopis vait peab jääma siis,
kui tuleb Ta kord aus ja väes;
kui kiites üheskoos on õndsad Talle ees.Seal trooni ees suur hulk, kel käes on usupalk,
ja nende vägev kiituslaul
teeb suureks kalli Talle au.
Neil austust laulab keel! Siin usus käime veel.Mu laul nüüd kõlagu, kõik mured kadugu!
Au, kiitus olgu Päästjale,
et näitas meile elutee!
Kõik kiitku Tema nõu ja andku Talle au.


Sõnad: Isaac Watts (1674-1748)
Muusika: Robert Lowry (1826-1899)
Tõlge: Eduard Magnus Jakobson (1847-1903)