367 Oh võta mind, mu Päästja

Märksõnad: ,


Oh võta mind, mu Päästja Sa,
kes kõik mu patud mulle tunda andsid.
Su juurde tulen oma valuga,
oh aita mind, sest Sina mind ju hüüdsid.
Su risti alla panen mina end -
nii nagu olen, võta mind!Oh võta mind! Sa kuuled, näed
Su lapse patukahetsust ja nuttu.
Kes palub, talle ukse lahti teed
ja tõttad nõrkejale appi ruttu.
Sind ikka minu süda igatseb,
Sa tead, mis mulle valu teeb.Oh võta mind, sest Kolgata
täit rõõmu mulle annab, võtab valu.
Su armumerre tahan vajuda,
seal ennast surma andes leian elu.
Sa, Jeesus, võtad tõesti vastu mind,
seepärast ikka kiidan Sind!Oh võta mind ja aita ka
nüüd risti löödud enesele olla.
Nii Sulle tervelt ära antud ma,
küll vilets, nõrk, kuid jään Su armu alla.
Nii tahan ikka Sulle jääda ma,
mu kallis Õnnistegija!


Sõnad: H. v. R.
Tõlge: Andres Tetermann (1854-1925)