120 Õudse mäekünka peal

Märksõnad: ,


Õudse mäekünka peal seisis põlatud rist,
mis maailmale pahanduseks.
Oh kuis armastan nüüd seda risti, kus kord
suri Issand mind lunastades!Oh, see rist mulle armsaks on saand,
selle vägi mind õndsaks on teind!
Risti teotust ma siin kannatan,
kuni krooni kord pärida saan.Oh see põlatud rist on nii auline tõest,
aga paljudel tundmatu veel!
Püha Jumala Tall nõrkes kord selle all,
Käies Kolgata valudeteel.Äraneedmisepuu imesaladusest
elulootus mul õitsema lõi,
sest et Issand ta peal suri kõikide eest,
seega pääste ka minule tõi.Selle risti eest ma tahan rõõmuga ka
häbi, teotust siin kannatada,
kuni taeva ma läen, sinna igavest jään
rõõmu, õndsust ja au pärima.


Sõnad: George Bennard (1873-1958)
Muusika: George Bennard (1873-1958)

Kasutatud
07.02.2021 04.07.2021 01.08.2021