522 Püha, auline inglite maa

Märksõnad: ,


Püha, auline inglite maa
on seal üleval taevaste sees.
Sinna maale me ruttame ka,
seal on Jeesus meid ootamas ees.Inglid seal laulavad tänu, kiitust me Au-Issandal.
Inglid seal laulavad tänu, kiitust me Au-Issandal.Usus meiegi tõttame siin
sinna maale, kus inglidki on.
Seal on möödas kõik valu ja piin,
seal meid tervitab lõpmatu õnn.Varsti oleme Siioni mäel -
kõik, kes Jeesuse omaksed on.
Ilma patuta seisame seal,
peas meil hiilgab siis õiguse kroon.Võidupalme seal kanname käes,
inglikeeli kõik laulame siis.
Halleluuja Sul, Jumala Tall,
kõlab õndsate hulkade viis.


Sõnad: Sanford Fillmore Bennett (1836-1889)
Muusika: Joseph Philbrick Webster (1819-1875)