270 Räägi nüüd Jeesuse armust

Märksõnad: ,


Räägi nüüd Jeesuse armust, räägi Ta
päästmise tööst, räägi Ta elust ja
surmast, mis kõik Ta teinud mu eest.
Räägi kõik, kus Ta on käinud ja
mis siin õpetas Ta.
Ütle, mis kuulnud ja näinud,
mis Temast Iial tead sa.Räägi nüüd Jeesuse armust
ja Tema päästmise tööst!
Räägi Ta elust ja surmast
mis kõik Ta teinud mu eest.Räägi nüüd Kolgata ristist, kus Ta kui
Jumala Tall meie eest kannatas nuhtlust
koorma Ja vaevade all.
Räägi, kuis hauast Ta tõusis,
jüngreid siis kinnitas veel.
Ütle, mis teeb Ta seal taevas
Jumala paremal käel.Räägi nüüd tõotatud Vaimust, kes meile
trööstijaks sai, jüngreile jagas see
julgust, jõudu ja tarkust ka tõi.
Issand, oh risti nüüd Sina veel Vaimu
tulega mind! Aita, et võiksin ka mina
ustavalt teenida Sind.


Sõnad: Frances Jane Crosby (1820-1915)
Muusika: John Robson Sweney (1837-1899)
Tõlge: Johann Klaanmann (1858-1926)