370 Räägi, oh armas Issand

Märksõnad: ,


Räägi, oh armas Issand! Räägi, Sind kuulen ma!
Teha Su tahtmist ihkan, Issand, mind õpeta!
Usus Su poole hüüan, kui tormis murdun ma,
rahu Ja rõõmu leian, Sa võid mind trööstida.Räägi nüüd suurest armust, Issand, mu vastu Sa!
Tröösti kesk tuulte karmust, tormid kõik vaigista!
Vaata, Su risti alla põrmu nüüd vajun ma,
paranda murtud süda, tröösti ja kinnita.Kuulasin tihti teisi, aga nad petsid mind.
Üksi kesk muret seisin, hüljatud leidsin end.
Nüüd tahan risti kanda, okasteed kõndida,
tervelt end Sulle anda ja Sinult õppida.Olen nüüd, Issand, valmis Sulle vaid elama
ja Sinu pühis jälis lõpuni astuma.
Siruta, Issand, käsi, kui laineis vajun ma,
kiitmast ma Sind ei väsi, tahan Sind austada!


Sõnad: L. Рiсkеtt.
Muusika: Fabio Campana (1819-1882)
Tõlge: Aleksander Söderlund (1900-1976)