058 See väike taevane Poeg

Märksõnad:


See väike taevane Poeg
meid tuli alla teenima
ja loobus taevasest aust,
me eest ta elu ohverdas.See teeniv Jumal – Kuningas
meid kutsub Teda järgima
end ohvriks tuues, teisi teenides -
au anname Ta nimele.Kõik minu koorma, mu süü
Ta võttis kanda endale
ja elu ohvriks Ta tõi,
kui allus Isa tahtele.Ta käed, mis tähtede teed
on loonud ja on juhtinud:
nüüd ohvriarmides need,
mu pärast naeltest läbitud.Ma kutsun alanduses
Ta oma elu troonile
ja tahan armastuses
nüüd enam mõelda teistele.


Sõnad: Graham Kendrick (1950- )
Muusika: Graham Kendrick (1950- )
Tõlge: Siiri Jürimäe (1965- )