455 Siit hiilgav-valgelt kõrguselt

Märksõnad: , , ,


Siit hiilgav-valgelt kõrguselt nüüd orgu astuge
ja tõstke lippu lahtiselt veel väga kõrgele!
Seal all meid piirab pimedus ja rõhub vaenlane.
Sest minge välja usujõus -- te selles võidate.Usk on see võidujõud, usk on see võidujõud!
See auline võidujõud, mis võidab maailma.Immaanuel käib meiega, Ta sõna on kui välk.
Siin sama teed, mis kõnnid sa, kord kõndis püha hulk.
See sõna ristist sätendab kui päike säraga.
Sest usujõud veel tunnistab nüüd märtriverega.Eks seal, kus käime võitlusteid, meid piirab vaenlane?
Kuid püha tuli sunnib meid, me jätnud kartuse.
Me vaimumõõga võtame ja usukilbi ka.
Me ohtudeski hüüame: on Jumal meiega!Kroon ootab võitjaid üleval ja valged riided ka.
Suur palk on truudel sulastel ja jäädav rahumaa.
Sest ristilipu alla nii kõik kokku astuge,
siis usuväes siin kindlasti me võidu pärime.


Sõnad: John Henry Yates (1837-1900)
Muusika: Ira David Sankey (1840-1908)