016 Sind lauluga kiidame

Märksõnad: ,


Sind lauluga kiidame,suur on Su arm,
oh Jumal, me vastu, kes oleme põrm.
Su Poeg kandis ristil me patud ja süüd,
uks elusse kõigile avatud nüüd.Kiitke kõik Issandat, Talle hõisaku maa,
Kiitke kõik Issandat, rahvas rõõmusta sa!
Oh tulge Ta ligi, Ta armu kes näind,
Ja andke Tal au, suuri asju Ta teind.Oh täielik lunastus, õndsuse koit,
meil Jeesuse veres on auline võit.
Sest olgu su pattu nii palju kui mäed,
kes kindlasti usub, see andeks kõik saab.Jah, suur on Ta halastus, suured Ta teod,
veel kõrgemad taevast Ta mõtted ja nõud.
Ja suur on mu imestus, suur on mu õnn,
kui palgest kord palgesse Jeesust ma näen.


Muusika: William Howard Doane (1832-1915)
Sõnad: Frances Jane Crosby (1820-1915)
Tõlge: Ella Pumber (1918-2016)