244 Sind tänan, Issand

Märksõnad: ,


Sind tänan, Issand, Su armu eest,
mis leidsin Jeesuse veres.
Ma selles hoitud siin maailmas, Su vere varjus.Ma puhta südame Sinult sain
ja Sinu palet kord näha võin!
Jään vere varju! Au Sulle!Kui õigelt teelt olin eksinud
ja kaua otsisin valgust,
siis Sinu armust sain päästetud, Su vere varjus.Ja valged riided ma Sinult sain,
Su risti alla mu patud jäid!
Ma vere varjus! Au Sulle!Siin ilmas palju on ahastust!
Ma varjul Jeesuse veres!
Kui tuleb kurbus ja kannatus, ma vere varjus.Kui olen võitluses viimases,
tean, veri kostab siis minu eest!
Jään vere varju! Au Sulle!Sind tänan, Issand, Su armu eest,
kord maksid Sa kalli hinna!
Nüüd leian pääste Su vere sees, saan taevalinna!Seal sinu trooni ees kummardan,
ma Sinu armu vaid ülistan!
Au kiitus Sulle! Au Sulle!


Sõnad: Frederick Wisloff
Muusika: Frederick Wisloff
Tõlge: Hilja Kuusk (1926-1996)