246 Suur ime sündis Kolgatal

Märksõnad: ,


Suur ime sündis Kolgatal,
mis suurem kõikidest,
Et Jeesus, kallis ohvritall,
läks surma meie eest.Kui hea on Õnnistegija,
kui imesuur Ta arm!
Meid hukatusest päästab ka
Ta kannatus ja surm.Küll väga pisut aimame
Ta valu suurusest,
Kuid seda selgelt mõistame
Ta suri meie eest.Meid patust päästma tuli Ta
ja puhtaks pesema,
Et oma ohvrisurmaga
meid taeva aidata.Me võlad tasus verega,
tõi meile õndsuse.
Ta avas taeva värava
ja Isa südame.


Sõnad: Cecil Frances Alexander (1818-1895)
Muusika: George Coles Stebbins (1846-1945)
Tõlge: Andres Tetermann (1854-1925)