026 Suur kuningas taevas, olgu Sul au

Märksõnad: ,


Suur kuningas taevas, olgu Sul au!
Sind tänab ja kõrgeks kiidab me laul.
Me kilp ja kaitse, kes igavest` jääd,
Su templiks auhiilgus ja inglite väed.Kõik maailmaruumid Issanda käes,
kes valguserüüs ja valitseb väes.
Tal pilved on tõllaks ja tiibadeks tuul
ja käskjalaks välkude sähvatav nool.Kes mõõdaks ta armu, tarkust ja nõu?
Ta halastus kestab, heldus ei kao.
See heliseb õhus ja sätendab vees,
see õnnistab, hoiab ja uueks kõik teeb.Sa inimlaps väike, mullast kes sa,
oh ülista Looja andisid häid!
Ta surmast sind lunastab, elusse viib,
kus jäädavas õnnes sind varjab Ta tiib


Sõnad: Robert H. Grant (1779-1838)
Muusika: Sacred Melodies (1815)
Tõlge: Ella Pumber (1918-2016)