182 Täna saad sa tõesti veel päästmise

Märksõnad: ,


Täna saad sa tõesti veel päästmise,
kui sa jätad patu ja kurjuse.
Kui sa usus annad end Päästjale,
ei Ta jää siis sinust mitte kaugele.



Täna võid sa õndsaks saada veel,
täna võid sa õndsaks saada veel.
Jäta patutee, ela Päästjale!
Täna võid sa õndsaks saada veel.



Täna võid sa saada veel priiuse,
täie jumalalapse õiguse,
et sa Päästja auks võid siin elada,
Tema läbi kiusatused võita ka.



Sa võid praegu tulla veel julgesti,
sest et Issand kutsub nii heldesti:
"Tulgu see, kes tahab ja võtku ta
eluvett nüüd üsna ilma hinnata!



Tule, armas hing, tule rutuga!
Ära asjata ennast vabanda!
Sõna näitab nüüd sulle eluteed.
Põlgad seda, siis sa hirmsa kahju saad


Sõnad: Barney E. Warren (1867-1951)
Muusika: Barney E. Warren (1867-1951)
Tõlge: Andres Tetermann (1854-1925)