118 Tee Ketsemani aiast

Märksõnad: ,


Tee Ketsemani aiast
viib üles Kolgatal,
kus Jeesus, väsind vaevast,
kord nõrkes risti all.See tee viib viimaks taevasse,
aga see on ka valutee.Jah, seda teed on käinud
me Õnnistegija,
kes ristisurma läinud,
meid päästnud verega.Nüüd risti juurde tulgem,
kus Päästja kannatas,
ja usus vastu võtkem,
mis Ta meil valmistas!


Sõnad: Carl Gotthard Liander (1847-1916)
Muusika: Carl Gotthard Liander (1847-1916)