275 Tööd on küll sinule

Märksõnad: ,


Tööd on küll sinule,
tööd on küll minule,
aega ei ole meil puhata.
Olgu kõikide püüd
teha hoolsasti tööd -
hea on Päästajaga koos töötada.Vaata ristile nüüd,
väga hoolsalt tee tööd!
Looda, armasta sa, usu ka.
Siis kui lõpetad tööd,
palga Issandalt saad,
sest et Temale töötasid sa.Kuule, kuis sulle nüüd
kõlab Jeesuse hüüd:
tule, sa, tööta veel minule!
Lõikusaeg on ju käes,
valmind vili on ees -
võta, tee püha tööd Päästjale!Käies pimedas öös,
loitvat tuld hoia käes!
Päästja armu sa tunnista nüüd!
Sööda näljaseid veel,
aita viletsaid teel -
olgu sulle siin see ülem püüd!


Sõnad: H. Matill
Muusika: Ralph E. Hudson (1843-1901)
Tõlge: Andres Tetermann (1854-1925)