229 Üks tee viib taevasse

Märksõnad: ,


Üks tee viib taevasse: Jeesus on see.
Üks usk toob õndsuse: Jeesus on see.
Üksainus Karjane, kes näitab usutee.
Ta Päästjaks kõigile - Tall risti peal.Üks ristikogudus jääb püsima,
kuis nelipühajõus on seatud ta.
Ta alus Kristus on, kes nende rõõm ja õnn,
ja seda ehib siin veel Püha Vaim.Üks kari väikene käib ristiteel.
Hea, ustav Karjane on hoidjaks tal.
Usk, lootus, armastus on nende tugevus
ja taeva osadus neil ikka uus.


Sõnad: Birdie E. Fink
Muusika: Birdie E. Fink
Tõlge: Robert Võsu (1914-1994)