376 Üksipäinis, jah, Jumala juures

Märksõnad: ,


Ükspäinis, jah, Jumala juures
hing vaikis ja rahule jäi.
See paik mulle raskuses suures
ja õnneski ainsamaks sai.Ükspäinis Ta vastu mind võtab,
liig vilets kui teistele ma.
Ta juurde nüüd alati tõttan
mu südame koormaga ka.Ükspäinis mind Tema siin mõistab
ja mis on mu hinges, Ta teab.
Ma vaikin, sest Ta mu eest kostab,
Ta rinnale langetan pea.Ükspäinis, jah, muud ma ei mõista
ja paremat soovi ei tea,
kui Issanda ligidal seista.
Ükspäinis mul siis on nii hea!


Sõnad: Milla Krimm (1894-1978)
Muusika: Anti Tilk (1904-1943)
Muusika: Oskar Luusmaa (1881-1957)