492 Üles, vennad

Märksõnad: ,


Üles, vennad! Võiduteele
kutsub Eluvürst meid nüüd.
Vapralt vastu vaenuväele,
üksmeel olgu kõigi püüd.Vaat, ju valmis elukroonid
ustavaile üleval!
Võitjad saavad autroonid
Kristusega ühes seal.Üles, vennad! Jätke tuimus
Päästja ristilipu all!
Olge julged - surma võimus
lõppes juba Kolgatal.Üles, vennad! Pisut aega
on meil siin veel võidelda.
Peagi näed sa võidupäeva,
sest nüüd usus juubelda!Üles, vennad! Peagi saame
rahus krooni kanda seal.
Jäävalt siis ka meie näeme
Talle Tema trooni peal.


Sõnad: J. Alles