458 Usk anna mulle tavatu

Märksõnad: , , ,


Usk anna mulle tavatu, mis
mäed võiks muuta madalmaaks, ja lapse
paluv armastus, mis Sinu hoonet
rajaks taas. Las armastus mu hinge
poeb ja minu elukäiku toeb.Ma aega, mis kord raisatud, kui
saaks, nüüd ostaks tagasi, et aidata
kui aidatu neid, kes veel Päästjat
vajaksid. Mu kutse selleks kinnita,
päev päevalt Sind et tunnistaks.Mu võimed, anded, oskused Sa,
Issand, võta pruukida. Mu elust
vormi jutlused, mis Sinu aust võiks
rääkida. Mu iga viivu tarvita,
end patustele teavita.Mu meelel aita virguda nii
harjund kitsaist piiridest. Siis kogu
jõust end sirutan, et armastada
inimest, ja näitan elu avamerd
neil, kelle eest Sa valand verd.


Sõnad: Charles Wesley (1707-1788)
Tõlge: Leho Paldre (1973- )