493 Vabaduse hommik koitis

Märksõnad: ,


Vabaduse hommik koitis üle sünge Kolgata.
Lunastuse meile võitis Jeesus vere hinnaga.Põlvest põlve kuulutatud tõde maksab tänagi:
"Keda Poeg on vabaks teinud, see on vaba õieti."Iga maa ja rahva iluks vabaduse õnnistus,
mille õilistavaks sisuks siiras meeleparandus.Ole ustav, ole valvel, vaba rahvas Kristuses!
Hoia ristilippu kõrgel kuni ilmub Kuningas!


Sõnad: Ella Pumber (1918-2016)
Muusika: Johannes Tall (1925- )