529 Varsti, kui hiilgavad tähed

Märksõnad: ,


Varsti, kui hiilgavad tähed on kustund,
kui oled jäädavat hommikut näind;
kui oled surmast sa läbi kord astund -
küll sa siis leiad, mis armastus teind.Ainult see seisab, jäädavalt kestab,
jäädavalt kestab, mis armastus teind,
kui oled surmast sa läbi kord astund -
küll sa siis leiad, mis armastus teind.Kuhu sa kevadel istutand, külvand,
seal on vast teine ehk lõigata võind.
Ruttu on külvaja jäljed siit kadund.
Ainult see seisab, mis armastus teind.Oled sa Jumala tõe eest siin seisnud,
patuga sõdides surma ka läind?
Maailm su unustab, siiski on jäänud
ja kannab vilja, mis armastus teind.Taevased annid me osaks kord saavad,
mida meist keegi veel siin pole näind.
Ustavad siis alles selgesti näevad,
et see on jäänud, mis armastus teind.


Sõnad: Horatius Bonar (1808-1889)
Muusika: Ira David Sankey (1840-1908)