Piibli aastane lugemisplaan 2024


E, 01. jaanuar 2024 - 1Ms 1, 1Ms 2:1-17, Mt 1:1-25, Ps 1:1-6
T, 02. jaanuar 2024 - 1Ms 2:18-25, 1Ms 3, 1Ms 4:1-16, Mt 2:1-18, Ps 2:1-12
K, 03. jaanuar 2024 - 1Ms 4:17-26, 1Ms 5, 1Ms 6, Mt 2:19-23, Mt 3, Ps 3:1-8
N, 04. jaanuar 2024 - 1Ms 7, 1Ms 8, 1Ms 9:1-17, Mt 4:1-22, Õp 1:1-7
R, 05. jaanuar 2024 - 1Ms 9:18-29, 1Ms 10, 1Ms 11:1-9, Mt 4:23-25, Mt 5:1-20, Ps 4:1-8
L, 06. jaanuar 2024 - 1Ms 11:10-32, 1Ms 12, 1Ms 13, Mt 5:21-42, Ps 5:1-12
P, 07. jaanuar 2024 - 1Ms 14, 1Ms 15, 1Ms 16, Mt 5:43-48, Mt 6:1-24, Ps 6
E, 08. jaanuar 2024 - 1Ms 17, 1Ms 18, Mt 6:25-34, Mt 7:1-23, Õp 1:8-19
T, 09. jaanuar 2024 - 1Ms 19, 1Ms 20:1-18, Mt 7:24-29, Mt 8:1-22, Ps 7:1-9
K, 10. jaanuar 2024 - 1Ms 21, 1Ms 22, 1Ms 23, Mt 8:23-34, Mt 9:1-13, Ps 7:10-17
N, 11. jaanuar 2024 - 1Ms 24:1-67, Mt 9:14-38, Ps 8:1-10
R, 12. jaanuar 2024 - 1Ms 25, 1Ms 26, Mt 10:1-31, Õp 1:20-33
L, 13. jaanuar 2024 - 1Ms 27, 1Ms 28:1-22, Mt 10:32-42, Mt 11:1-15, Ps 9:1-6
P, 14. jaanuar 2024 - 1Ms 29, 1Ms 30, Mt 11:16-30, Ps 9:7-12
E, 15. jaanuar 2024 - 1Ms 31:1-55, Mt 12:1-21, Ps 9:13-21
T, 16. jaanuar 2024 - 1Ms 32, 1Ms 33, Mt 12:22-45, Õp 2:1-11
K, 17. jaanuar 2024 - 1Ms 34, 1Ms 35, Mt 12:46-50, Mt 13:1-17, Ps 10:1-11
N, 18. jaanuar 2024 - 1Ms 36, 1Ms 37, Mt 13:18-35, Ps 10:12-18
R, 19. jaanuar 2024 - 1Ms 38, 1Ms 39, Mt 13:36-58, Ps 11:1-7
L, 20. jaanuar 2024 - 1Ms 40, 1Ms 41:1-40, Mt 14:1-21, Õp 2:12-22
P, 21. jaanuar 2024 - 1Ms 41:41-57, 1Ms 42, Mt 14:22-36, Mt 15:1-9, Ps 12:1-9
E, 22. jaanuar 2024 - 1Ms 43, 1Ms 44, Mt 15:10-39, Ps 13:1-6
T, 23. jaanuar 2024 - 1Ms 45, 1Ms 46, 1Ms 47:1-12, Mt 16:1-20, Ps 14:1-7
K, 24. jaanuar 2024 - 1Ms 47:13-31, 1Ms 48, Mt 16:21-28, Mt 17:1-13, Õp 3:1-10
N, 25. jaanuar 2024 - 1Ms 49, 1Ms 50, Mt 17:14-27, Mt 18:1-9, Ps 15:1-5
R, 26. jaanuar 2024 - Ii 1, Ii 2, Ii 3, Mt 18:10-35, Ps 16:1-11
L, 27. jaanuar 2024 - Ii 4, Ii 5, Ii 6, Ii 7, Mt 19:1-15, Ps 17:1-5
P, 28. jaanuar 2024 - Ii 8, Ii 9, Ii 10, Mt 19:16-30, Õp 3:11-20
E, 29. jaanuar 2024 - Ii 11, Ii 12, Ii 13, Ii 14, Mt 20:1-19, Ps 17:6-12
T, 30. jaanuar 2024 - Ii 15, Ii 16, Ii 17, Ii 18, Mt 20:20-34, Ps 17:13-15
K, 31. jaanuar 2024 - Ii 19, Ii 20, Ii 21, Mt 21:1-17, Ps 18:1-6
N, 01. veebruar 2024 - Ii 22, Ii 23, Ii 24, Mt 21:18-32, Õp 3:21-35
R, 02. veebruar 2024 - Ii 25, Ii 26, Ii 27, Ii 28, Ii 29, Mt 21:33-46, Mt 22:1-14, Ps 18:7-15
L, 03. veebruar 2024 - Ii 30, Ii 31, Ii 32, Mt 22:15-46, Ps 18:16-24
P, 04. veebruar 2024 - Ii 33, Ii 34, Mt 23:1-39, Ps 18:25-36
E, 05. veebruar 2024 - Ii 35, Ii 36, Ii 37, Mt 24:1-31, Õp 4:1-9
T, 06. veebruar 2024 - Ii 38, Ii 39, Ii 40:1-2, Mt 24:32-51, Mt 25:1-13, Ps 18:37-42
K, 07. veebruar 2024 - Ii 40:3-24, Ii 41, Ii 42, Mt 25:14-46, Ps 18:43-50
N, 08. veebruar 2024 - 2Ms 1, 2Ms 2, 2Ms 3, Mt 26:1-30, Ps 19:1-6
R, 09. veebruar 2024 - 2Ms 4, 2Ms 5, 2Ms 6:1-12, Mt 26:31-46, Õp 4:10-19
L, 10. veebruar 2024 - 2Ms 6:13-30, 2Ms 7, 2Ms 8, Mt 26:47-68, Ps 19:7-14
P, 11. veebruar 2024 - 2Ms 9, 2Ms 10, Mt 26:69-75, Mt 27:1-10, Ps 20:1-9
E, 12. veebruar 2024 - 2Ms 11, 2Ms 12, Mt 27:11-44, Ps 21:1-7
T, 13. veebruar 2024 - 2Ms 13, 2Ms 14, Mt 27:45-66, Õp 4:20-27
K, 14. veebruar 2024 - 2Ms 15, 2Ms 16, Mt 28:1-20, Ps 21:8-13
N, 15. veebruar 2024 - 2Ms 17, 2Ms 18, Mk 1:1-28, Ps 22:1-11
R, 16. veebruar 2024 - 2Ms 19, 2Ms 20, Mk 1:29-45, Mk 2:1-17, Ps 22:12-21
L, 17. veebruar 2024 - 2Ms 21, 2Ms 22, Mk 2:18-27, Mk 3:1-30, Õp 5:1-14
P, 18. veebruar 2024 - 2Ms 23, 2Ms 24, Mk 3:31-35, Mk 4:1-29, Ps 22:22-32
E, 19. veebruar 2024 - 2Ms 25, 2Ms 26, Mk 4:30-41, Mk 5:1-20, Ps 23:1-6
T, 20. veebruar 2024 - 2Ms 27, 2Ms 28, Mk 5:21-43, Mk 6:1-6, Ps 24:1-10
K, 21. veebruar 2024 - 2Ms 29, 2Ms 30, Mk 6:7-29, Õp 5:15-23
N, 22. veebruar 2024 - 2Ms 31, 2Ms 32, 2Ms 33:1-6, Mk 6:30-56, Ps 25:1-7
R, 23. veebruar 2024 - 2Ms 33:7-23, 2Ms 34, Mk 7:1-30, Ps 25:8-15
L, 24. veebruar 2024 - 2Ms 35, 2Ms 36, Mk 7:31-37, Mk 8:1-13, Ps 25:16-22
P, 25. veebruar 2024 - 2Ms 37, 2Ms 38, Mk 8:14-38, Mk 9:1, Õp 6:1-11
E, 26. veebruar 2024 - 2Ms 39, 2Ms 40, Mk 9:2-32, Ps 26:1-12
T, 27. veebruar 2024 - 3Ms 1, 3Ms 2, 3Ms 3, Mk 9:33-50, Mk 10:1-12, Ps 27:1-6
K, 28. veebruar 2024 - 3Ms 4, 3Ms 5:1-13, Mk 10:13-31, Ps 27:7-14
N, 29. veebruar 2024 - 3Ms 5:14-19, 3Ms 6, 3Ms 7:1-10, Mk 10:32-52, Õp 6:12-19
R, 01. märts 2024 - 3Ms 7:11-38, 3Ms 8, Mk 11:1-27, Ps 28
L, 02. märts 2024 - 3Ms 9, 3Ms 10, Mk 11:28-33, Mk 12:1-12, Ps 29
P, 03. märts 2024 - 3Ms 11, 3Ms 12, Mk 12:13-27, Ps 30:1-7
E, 04. märts 2024 - 3Ms 13:1-59, Mk 12:28-44, Õp 6:20-29
T, 05. märts 2024 - 3Ms 14:1-57, Mk 13:1-31, Ps 30:8-12
K, 06. märts 2024 - 3Ms 15, 3Ms 16, Mk 13:32-37, Mk 14:1-16, Ps 31:1-8
N, 07. märts 2024 - 3Ms 17, 3Ms 18, Mk 14:17-42, Ps 31:9-18
R, 08. märts 2024 - 3Ms 19, 3Ms 20, Mk 14:43-72, Õp 6:30-35
L, 09. märts 2024 - 3Ms 21, 3Ms 22, Mk 15:1-32, Ps 31:19-24
P, 10. märts 2024 - 3Ms 23, 3Ms 24, Mk 15:33-47, Ps 32
E, 11. märts 2024 - 3Ms 25, 3Ms 26:1-13, Mk 16:1-20, Ps 33:1-11
T, 12. märts 2024 - 3Ms 26:14-46, 3Ms 27, Lk 1:1-25, Õp 7:1-5
K, 13. märts 2024 - 4Ms 1, 4Ms 2:1-9, Lk 1:26-38, Ps 33:12-22
N, 14. märts 2024 - 4Ms 2:10-34, 4Ms 3, Lk 1:39-56, Ps 34:1-10
R, 15. märts 2024 - 4Ms 4, 4Ms 5:1-10, Lk 1:57-80, Ps 34:11-22
L, 16. märts 2024 - 4Ms 5:11-31, 4Ms 6:1-27, Lk 2:1-20, Õp 7:6-20
P, 17. märts 2024 - 4Ms 7:1-65, Lk 2:21-40, Ps 35:1-10
E, 18. märts 2024 - 4Ms 7:66-89, 4Ms 8, 4Ms 9:1-14, Lk 2:41-52, Ps 35:11-18
T, 19. märts 2024 - 4Ms 9:15-23, 4Ms 10, 4Ms 11:1-3, Lk 3:1-22, Ps 35:19-28
K, 20. märts 2024 - 4Ms 11:4-35, 4Ms 12, 4Ms 13:1-25, Lk 3:23-38, Lk 4:1-13, Õp 7:21-27
N, 21. märts 2024 - 4Ms 13:26-33, 4Ms 14, Lk 4:14-37, Ps 36:1-12
R, 22. märts 2024 - 4Ms 15, 4Ms 16:1-35, Lk 4:38-44, Lk 5:1-16, Ps 37:1-9
L, 23. märts 2024 - 4Ms 16:36-50, 4Ms 17, 4Ms 18, Lk 5:17-32, Ps 37:10-20
P, 24. märts 2024 - 4Ms 19, 4Ms 20, 4Ms 21:1-3, Lk 5:33-39, Lk 6:1-11, Õp 8:1-11
E, 25. märts 2024 - 4Ms 21:4-35, 4Ms 22:1-20, Lk 6:12-36, Ps 37:21-31
T, 26. märts 2024 - 4Ms 22:21-41, 4Ms 23:1-26, Lk 6:37-49, Lk 7:1-10, Ps 37:32-40
K, 27. märts 2024 - 4Ms 23:27-30, 4Ms 24, 4Ms 25, Lk 7:11-35, Ps 38:1-11
N, 28. märts 2024 - 4Ms 26, 4Ms 27:1-11, Lk 7:36-50, Õp 8:12-21
R, 29. märts 2024 - 4Ms 27:12-23, 4Ms 28, 4Ms 29:1-11, Lk 8:1-18, Ps 38:12-22
L, 30. märts 2024 - 4Ms 29:12-40, 4Ms 30, 4Ms 31:1-24, Lk 8:19-39, Ps 39:1-13
P, 31. märts 2024 - 4Ms 31:25-54, 4Ms 32, Lk 8:40-56, Lk 9:1-9, Ps 40:1-8
E, 01. aprill 2024 - 4Ms 33, 4Ms 34, Lk 9:10-27, Õp 8:22-31
T, 02. aprill 2024 - 4Ms 35, 4Ms 36:1-12, Lk 9:28-56, Ps 40:9-17
K, 03. aprill 2024 - 5Ms 1, 5Ms 2:1-23, Lk 9:57-62, Lk 10:1-24, Ps 41:1-6
N, 04. aprill 2024 - 5Ms 2:24-37, 5Ms 3, 5Ms 4:1-14, Lk 10:25-42, Lk 11:1-4, Ps 41:7-13
R, 05. aprill 2024 - 5Ms 4:15-49, 5Ms 5, Lk 11:5-32, Õp 8:32-36
L, 06. aprill 2024 - 5Ms 6, 5Ms 7, 5Ms 8, Lk 11:33-54, Ps 42:1-6
P, 07. aprill 2024 - 5Ms 9, 5Ms 10, Lk 12:1-34, Ps 42:7-11
E, 08. aprill 2024 - 5Ms 11, 5Ms 12, Lk 12:35-59, Ps 43:1-5
T, 09. aprill 2024 - 5Ms 13, 5Ms 14, Lk 13:1-30, Õp 9:1-12
K, 10. aprill 2024 - 5Ms 15, 5Ms 16:1-20, Lk 13:31-35, Lk 14:1-14, Ps 44:1-12
N, 11. aprill 2024 - 5Ms 16:21-22, 5Ms 17, 5Ms 18, Lk 14:15-35, Ps 44:13-26
R, 12. aprill 2024 - 5Ms 19, 5Ms 20, Lk 15:1-32, Ps 45:1-9
L, 13. aprill 2024 - 5Ms 21, 5Ms 22, Lk 16:1-18, Õp 9:13-18
P, 14. aprill 2024 - 5Ms 23, 5Ms 24, 5Ms 25:1-19, Lk 16:19-31, Lk 17:1-10, Ps 45:10-17
E, 15. aprill 2024 - 5Ms 26, 5Ms 27, 5Ms 28:1-14, Lk 17:11-37, Ps 46:1-11
T, 16. aprill 2024 - 5Ms 28:15-68, Lk 18:1-30, Ps 47:1-9
K, 17. aprill 2024 - 5Ms 29, 5Ms 30:1-10, Lk 18:31-43, Lk 19:1-10, Õp 10:1-10
N, 18. aprill 2024 - 5Ms 30:11-20, 5Ms 31:1-29, Lk 19:11-44, Ps 48:1-8
R, 19. aprill 2024 - 5Ms 31:30, 5Ms 32, Lk 19:45-48, Lk 20:1-26, Ps 48:9-14
L, 20. aprill 2024 - 5Ms 33, 5Ms 34:1-12, Lk 20:27-47, Lk 21:1-4, Ps 49:1-20
P, 21. aprill 2024 - Jos 1, Jos 2, Lk 21:5-38, Õp 10:11-20
E, 22. aprill 2024 - Jos 3, Jos 4, Jos 5:1-12, Lk 22:1-38, Ps 50:1-15
T, 23. aprill 2024 - Jos 5:13-15, Jos 6, Jos 7, Lk 22:39-62, Ps 50:16-23
K, 24. aprill 2024 - Jos 8, Jos 9:1-15, Lk 22:63-71, Lk 23:1-25, Ps 51:1-9
N, 25. aprill 2024 - Jos 9:16-27, Jos 10, Lk 23:26-56, Õp 10:21-30
R, 26. aprill 2024 - Jos 11, Jos 12, Lk 24:1-35, Ps 51:10-19
L, 27. aprill 2024 - Jos 13, Jos 14, Lk 24:36-53, Ps 52:1-9
P, 28. aprill 2024 - Jos 15, Jos 16, Jh 1:1-28, Ps 53:1-6
E, 29. aprill 2024 - Jos 17, Jos 18, Jh 1:29-51, Õp 10:31-32, Õp 11:1-8
T, 30. aprill 2024 - Jos 19, Jos 20, Jos 21:1-19, Jh 2:1-25, Ps 54:1-7
K, 01. mai 2024 - Jos 21:20-45, Jos 22, Jh 3:1-21, Ps 55:1-11
N, 02. mai 2024 - Jos 23, Jos 24, Jh 3:22-36, Ps 55:12-23
R, 03. mai 2024 - Km 1, Km 2:1-5, Jh 4:1-26, Õp 11:9-18
L, 04. mai 2024 - Km 2:6-23, Km 3, Jh 4:27-42, Ps 56:1-13
P, 05. mai 2024 - Km 4, Km 5, Jh 4:43-54, Jh 5:1-15, Ps 57:1-6
E, 06. mai 2024 - Km 6, Km 7:1-8, Jh 5:16-30, Ps 57:7-11
T, 07. mai 2024 - Km 7:8-25, Km 8, Jh 5:31-47, Õp 11:19-28
K, 08. mai 2024 - Km 9, Jh 6:1-24, Ps 58:1-11
N, 09. mai 2024 - Km 10, Km 11, Jh 6:25-59, Ps 59:1-8
R, 10. mai 2024 - Km 12, Km 13, Jh 6:60-71, Jh 7:1-13, Ps 59:9-19
L, 11. mai 2024 - Km 14, Km 15, Jh 7:14-44, Õp 11:29-31, Õp 12:1-7
P, 12. mai 2024 - Km 16, Km 17, Jh 7:45-53, Jh 8:1-11, Ps 60:1-4
E, 13. mai 2024 - Km 18, Km 19, Jh 8:12-30, Ps 60:5-12
T, 14. mai 2024 - Km 20, Km 21, Jh 8:31-59, Ps 61:1-8
K, 15. mai 2024 - Rt 1, Rt 2, Jh 9:1-34, Õp 12:8-17
N, 16. mai 2024 - Rt 3, Rt 4, Jh 9:35-41, Jh 10:1-21, Ps 62:1-12
R, 17. mai 2024 - 1Sm 1, 1Sm 2:1-26, Jh 10:22-42, Ps 63:1-11
L, 18. mai 2024 - 1Sm 2:27-36, 1Sm 3, 1Sm 4, Jh 11:1-44, Ps 64:1-10
P, 19. mai 2024 - 1Sm 5, 1Sm 6, 1Sm 7, Jh 11:45-57, Jh 12:1-11, Õp 12:18-27
E, 20. mai 2024 - 1Sm 8, 1Sm 9, 1Sm 10:1-8, Jh 12:12-26, Ps 65:1-13
T, 21. mai 2024 - 1Sm 10:9-27, 1Sm 11, 1Sm 12, Jh 12:37-50, Jh 13:1-17, Ps 66:1-12
K, 22. mai 2024 - 1Sm 13, 1Sm 14:1-23, Jh 13:18-38, Ps 66:13-20
N, 23. mai 2024 - 1Sm 14:24-52, 1Sm 15, Jh 14:1-31, Õp 12:28, Õp 13:1-9
R, 24. mai 2024 - 1Sm 16, 1Sm 17:1-37, Jh 15, Jh 16:1-4, Ps 67:1-7
L, 25. mai 2024 - 1Sm 17:38-58, 1Sm 18, Jh 16:5-33, Jh 17:1-5, Ps 68:1-6
P, 26. mai 2024 - 1Sm 19, 1Sm 20, Jh 17:6-26, Ps 68:7-14
E, 27. mai 2024 - 1Sm 21, 1Sm 22, 1Sm 23, Jh 18:1-24, Õp 13:10-19
T, 28. mai 2024 - 1Sm 24, 1Sm 25, Jh 18:25-40, Ps 68:15-20
K, 29. mai 2024 - 1Sm 26, 1Sm 27, 1Sm 28, Jh 19:1-27, Ps 68:21-27
N, 30. mai 2024 - 1Sm 29, 1Sm 30, 1Sm 31, Jh 19:28-42, Jh 20:1-9, Ps 68:28-35
R, 31. mai 2024 - 2Sm 1, 2Sm 2:1-7, Jh 20:10-31, Õp 13:20-25, Õp 14:1-4
L, 01. juuni 2024 - 2Sm 2:8-32, 2Sm 3:1-21, Jh 21:1-25, Ps 69:1-12
P, 02. juuni 2024 - 2Sm 3:22-39, 2Sm 4, 2Sm 5:1-5, Ap 1:1-22, Ps 69:13-28
E, 03. juuni 2024 - 2Sm 5:6-25, 2Sm 6, Ap 1:23-26, Ap 2:1-21, Ps 69:29-36
T, 04. juuni 2024 - 2Sm 7, 2Sm 8, Ap 2:22-47, Õp 14:4-14
K, 05. juuni 2024 - 2Sm 9, 2Sm 10, Ap 3, Ps 70:1-5
N, 06. juuni 2024 - 2Sm 11, 2Sm 12, Ap 4:1-22, Ps 71:1-8
R, 07. juuni 2024 - 2Sm 13, Ap 4:23-37, Ap 5:1-11, Ps 71:9-18
L, 08. juuni 2024 - 2Sm 14, 2Sm 15:1-12, Ap 5:12-42, Õp 14:15-24
P, 09. juuni 2024 - 2Sm 15:13-37, 2Sm 16:1-14, Ap 6, Ap 7:1-19, Ps 71:19-24
E, 10. juuni 2024 - 2Sm 16:15-23, 2Sm 17, 2Sm 18:1-18, Ap 7:20-43, Ps 72:1-20
T, 11. juuni 2024 - 2Sm 18:19-33, 2Sm 19, Ap 7:44-60, Ap 8:1-3, Ps 73:1-14
K, 12. juuni 2024 - 2Sm 20, 2Sm 21, Ap 8:4-40, Õp 14:25-35
N, 13. juuni 2024 - 2Sm 22, 2Sm 23:1-7, Ap 9:1-31, Ps 73:15-28
R, 14. juuni 2024 - 2Sm 23:8-39, 2Sm 24:1-25, Ap 9:32-43, Ap 10:1-23, Ps 74:1-9
L, 15. juuni 2024 - 1Kn 1, 1Kn 2:1-12, Ap 10:23-48, Ap 11:1-18, Ps 74:10-17
P, 16. juuni 2024 - 1Kn 2:13-46, 1Kn 3:1-15, Ap 11:19-30, Ap 12:1-19, Õp 15:1-10
E, 17. juuni 2024 - 1Kn 3:16-28, 1Kn 4, 1Kn 5, Ap 12:19-25, Ap 13:1-12, Ps 74:18-23
T, 18. juuni 2024 - 1Kn 6, 1Kn 7:1-22, Ap 13:13-41, Ps 75:1-10
K, 19. juuni 2024 - 1Kn 7:23-51, 1Kn 8:1-21, Ap 13:42-52, Ap 14:1-7, Ps 76:1-12
N, 20. juuni 2024 - 1Kn 8:22-66, 1Kn 9:1-9, Ap 14:8-28, Õp 15:11-20
R, 21. juuni 2024 - 1Kn 9:10-28, 1Kn 10, 1Kn 11:1-13, Ap 15:1-21, Ps 77:1-9
L, 22. juuni 2024 - 1Kn 11:14-43, 1Kn 12:1-24, Ap 15:22-41, Ps 77:10-20
P, 23. juuni 2024 - 1Kn 12:25-33, 1Kn 13, 1Kn 14:1-20, Ap 16:1-15, Ps 78:1-8
E, 24. juuni 2024 - 1Kn 14:21-31, 1Kn 15, 1Kn 16:1-7, Ap 16:16-40, Õp 15:21-30
T, 25. juuni 2024 - 1Kn 16:8-34, 1Kn 17, 1Kn 18:1-15, Ap 17:1-21, Ps 78:9-16
K, 26. juuni 2024 - 1Kn 18:16-46, 1Kn 19, Ap 17:22-34, Ap 18:1-8, Ps 78:17-31
N, 27. juuni 2024 - 1Kn 20, 1Kn 21, Ap 18:9-28, Ap 19:1-13, Ps 78:32-39
R, 28. juuni 2024 - 1Kn 22:1-53, Ap 19:14-41, Õp 15:31-33, Õp 16:1-7
L, 29. juuni 2024 - 2Kn 1, 2Kn 2:1-25, Ap 20:1-38, Ps 78:40-55
P, 30. juuni 2024 - 2Kn 3, 2Kn 4:1-37, Ap 21:1-26, Ps 78:56-72
E, 01. juuli 2024 - 2Kn 4:38-44, 2Kn 5, 2Kn 6:1-23, Ap 21:27-40, Ap 22:1-22, Ps 79:1-13
T, 02. juuli 2024 - 2Kn 6:24-33, 2Kn 7, 2Kn 8:1-15, Ap 22:22-30, Ap 23:1-11, Õp 16:8-17
K, 03. juuli 2024 - 2Kn 8:16-29, 2Kn 9, Ap 23:12-35, Ps 80:1-7
N, 04. juuli 2024 - 2Kn 10, 2Kn 11, Ap 24:1-27, Ps 80:8-19
R, 05. juuli 2024 - 2Kn 12, 2Kn 13, 2Kn 14:1-22, Ap 25:1-22, Ps 81:1-7
L, 06. juuli 2024 - 2Kn 14:23-29, 2Kn 15, Ap 25:23-27, Ap 26:1-23, Õp 16:18-27
P, 07. juuli 2024 - 2Kn 16, 2Kn 17, Ap 26:24-32, Ap 27:1-12, Ps 81:8-16
E, 08. juuli 2024 - 2Kn 18, 2Kn 19:1-13, Ap 27:13-44, Ps 82:1-8
T, 09. juuli 2024 - 2Kn 19:14-37, 2Kn 20, Ap 28:1-16, Ps 83:1-18
K, 10. juuli 2024 - 2Kn 21, 2Kn 22, Ap 28:17-31, Õp 16:28-33, Õp 17:1-4
N, 11. juuli 2024 - 2Kn 23, 2Kn 24:1-7, Rm 1:1-17, Ps 84:1-7
R, 12. juuli 2024 - 2Kn 24:8-20, 2Kn 25, Rm 1:18-32, Ps 84:8-12
L, 13. juuli 2024 - Jn 1, Jn 2, Jn 3, Jn 4, Rm 2:1-16, Ps 85:1-7
P, 14. juuli 2024 - Am 1, Am 2, Rm 2:17-29, Rm 3:1-8, Õp 17:5-14
E, 15. juuli 2024 - Am 3, Am 4, Rm 3:9-31, Ps 85:8-13
T, 16. juuli 2024 - Am 5, Rm 4:1-15, Ps 86:1-10
K, 17. juuli 2024 - Am 6, Am 7, Rm 4:16-25, Rm 5:1-11, Ps 86:11-17
N, 18. juuli 2024 - Am 8, Am 9, Rm 5:12-21, Õp 17:15-24
R, 19. juuli 2024 - Ho 1, Ho 2, Rm 6:1-14, Ps 87:1-7
L, 20. juuli 2024 - Ho 3, Ho 4, Ho 5, Rm 6:15-23, Rm 7:1-6, Ps 88:1-9
P, 21. juuli 2024 - Ho 6, Ho 7, Rm 7:7-25, Ps 88:9-18
E, 22. juuli 2024 - Ho 8, Ho 9, Rm 8:1-17, Õp 17:25-28, Õp 18:1-6
T, 23. juuli 2024 - Ho 10, Ho 11, Rm 8:18-39, Ps 89:1-8
K, 24. juuli 2024 - Ho 11, Ho 12, Ho 13, Ho 14, Rm 9:1-21, Ps 89:9-13
N, 25. juuli 2024 - 1Aj 1, 1Aj 2:1-17, Rm 9:22-33, Rm 10:1-4, Ps 89:14-18
R, 26. juuli 2024 - 1Aj 2:18-55, 1Aj 3, 1Aj 4:1-8, Rm 10:5-21, Rm 11:1-10, Õp 18:7-16
L, 27. juuli 2024 - 1Aj 4:9-43, 1Aj 5, Rm 11:11-32, Ps 89:19-29
P, 28. juuli 2024 - 1Aj 6, Rm 11:33-36, Rm 12:1-21, Ps 89:30-37
E, 29. juuli 2024 - 1Aj 7, 1Aj 8, Rm 13:1-14, Ps 89:38-45
T, 30. juuli 2024 - 1Aj 9, 1Aj 10:1-14, Rm 14:1-18, Õp 18:17-24, Õp 19:1-2
K, 31. juuli 2024 - 1Aj 11, 1Aj 12:1-22, Rm 14:19-23, Rm 15:1-13, Ps 89:46-52
N, 01. august 2024 - 1Aj 12:23-40, 1Aj 13, 1Aj 14, Rm 15:14-33, Ps 90:1-10
R, 02. august 2024 - 1Aj 15, 1Aj 16:1-36, Rm 16, Ps 90:11-17
L, 03. august 2024 - 1Aj 16:37-43, 1Aj 17, 1Aj 18, 1Kr 1:1-17, Õp 19:3-12
P, 04. august 2024 - 1Aj 19, 1Aj 20, 1Aj 21, 1Kr 1:18-31, 1Kr 2:1-5, Ps 91:1-8
E, 05. august 2024 - 1Aj 22, 1Aj 23, 1Kr 2:6-16, Ps 91:9-16
T, 06. august 2024 - 1Aj 24, 1Aj 25, 1Aj 26:1-19, 1Kr 3, Ps 92:1-15
K, 07. august 2024 - 1Aj 26:20-32, 1Aj 27, 1Kr 4, Õp 19:13-22
N, 08. august 2024 - 1Aj 28, 1Aj 29, 1Kr 5, Ps 93:1-5
R, 09. august 2024 - 2Aj 1:1-17, 1Kr 6, Ps 94:1-11
L, 10. august 2024 - Kg 1, Kg 2, Kg 3:1-22, 1Kr 7:1-16, Ps 94:12-23
P, 11. august 2024 - Kg 4, Kg 5, Kg 6, 1Kr 7:17-35, Õp 19:23-29, Õp 20:1-4
E, 12. august 2024 - Kg 7, Kg 8, Kg 9:1-12, 1Kr 7:36-40, 1Kr 8:1-13, Ps 95:1-11
T, 13. august 2024 - Kg 9:13-18, Kg 10, Kg 11, Kg 12, 1Kr 9:1-18, Ps 96:1-13
K, 14. august 2024 - 2Aj 2, 2Aj 3, 2Aj 4, 2Aj 5:1, 1Kr 9:19-27, 1Kr 10:1-13, Ps 97:1-12
N, 15. august 2024 - 2Aj 5:2-14, 2Aj 6, 2Aj 7:1-10, 1Kr 10:14-33, 1Kr 11:1, Õp 20:5-14
R, 16. august 2024 - 2Aj 7:11-22, 2Aj 8, 2Aj 9, 1Kr 11:2-34, Ps 98:1-9
L, 17. august 2024 - Ül 1, Ül 2, Ül 3, Ül 4, 1Kr 12:1-26, Ps 99:1-9
P, 18. august 2024 - Ül 5, Ül 6, Ül 7, Ül 8, 1Kr 12:27-31, 1Kr 13:1-13, Ps 100:1-5
E, 19. august 2024 - 2Aj 10, 2Aj 11, 2Aj 12, 1Kr 14:1-19, Õp 20:15-24
T, 20. august 2024 - 2Aj 13, 2Aj 14, 2Aj 15, 1Kr 14:20-40, Ps 101:1-8
K, 21. august 2024 - 2Aj 16, 2Aj 17, 2Aj 18:1-27, 1Kr 15:1-34, Ps 102:1-11
N, 22. august 2024 - 2Aj 18:28-34, 2Aj 19, 2Aj 20, 1Kr 15:35-49, Ps 102:12-17
R, 23. august 2024 - 2Aj 21, 2Aj 22, 2Aj 23, 1Kr 15:50-58, 1Kr 16:1-4, Õp 20:25-30, Õp 21:1-4
L, 24. august 2024 - 2Aj 24, 2Aj 25, 1Kr 16:5-24, Ps 102:18-28
P, 25. august 2024 - 2Aj 26, 2Aj 27, 2Aj 28, 2Kr 1:1-11, Ps 103:1-12
E, 26. august 2024 - 2Aj 29, 2Aj 30, 2Aj 31:1, 2Kr 1:12-22, Ps 103:13-22
T, 27. august 2024 - 2Aj 31:2-21, 2Aj 32, 2Aj 33:1-20, 2Kr 1:23, 2Kr 2:1-11, Õp 21:5-16
K, 28. august 2024 - 2Aj 33:21-24, 2Aj 34, 2Aj 35:1-19, 2Kr 2:12-17, 2Kr 3:1-6, Ps 104:1-18
N, 29. august 2024 - 2Aj 35:20-27, 2Aj 36, 2Kr 3:7-18, Ps 104:19-30
R, 30. august 2024 - Mi 1, Mi 2, Mi 3, Mi 4, 2Kr 4, Ps 104:31-35
L, 31. august 2024 - Mi 5, Mi 6, Mi 7, 2Kr 5:1-10, Õp 21:17-26
P, 01. september 2024 - Js 1, Js 2, 2Kr 5:11-21, 2Kr 6:1-2, Ps 105:1-11
E, 02. september 2024 - Js 3, Js 4, Js 5:1-7, 2Kr 6:3-18, 2Kr 7:1, Ps 105:12-22
T, 03. september 2024 - Js 5:8-30, Js 6, Js 7, Js 8:1-10, 2Kr 7:2-16, Ps 105:23-36
K, 04. september 2024 - Js 8:11-22, Js 9, Js 10:1-19, 2Kr 8:1-15, Õp 21:27-31, Õp 22:1-6
N, 05. september 2024 - Js 10:20-34, Js 11, Js 12, Js 13, 2Kr 8:16-24, 2Kr 9:1-5, Ps 105:37-45
R, 06. september 2024 - Js 14, Js 15, Js 16, 2Kr 9:6-15, Ps 106:1-15
L, 07. september 2024 - Js 17, Js 18, Js 19, 2Kr 10, Ps 106:16-31
P, 08. september 2024 - Js 20, Js 21, Js 22, Js 23, 2Kr 11:1-15, Õp 22:7-16
E, 09. september 2024 - Js 24, Js 25, Js 26, 2Kr 11:16-33, Ps 106:32-39
T, 10. september 2024 - Js 27, Js 28, 2Kr 12:1-10, Ps 106:40-48
K, 11. september 2024 - Js 29, Js 30:1-18, 2Kr 12:11-21, Ps 107:1-9
N, 12. september 2024 - Js 30:19-33, Js 31, Js 32, 2Kr 13, Õp 22:17-27
R, 13. september 2024 - Js 33, Js 34, Js 35, Gl 1, Ps 107:10-22
L, 14. september 2024 - Js 36, Js 37, Gl 2:1-10, Ps 107:23-32
P, 15. september 2024 - Js 38, Js 39, Js 40, Gl 2:11-21, Gl 3:1-9, Ps 107:33-43
E, 16. september 2024 - Js 41, Js 42, Gl 3:10-25, Õp 22:28-29, Õp 23:1-9
T, 17. september 2024 - Js 43, Js 44:1-23, Gl 3:26-29, Gl 4:1-20, Ps 108:1-5
K, 18. september 2024 - Js 44:24-28, Js 45, Js 46, Gl 4:21-31, Gl 5:1-6, Ps 108:6-13
N, 19. september 2024 - Js 47, Js 48, Js 49:1-7, Gl 5:7-26, Ps 109:1-20
R, 20. september 2024 - Js 49:8-26, Js 50, Js 51:1-16, Gl 6, Õp 23:10-18
L, 21. september 2024 - Js 51:17-23, Js 52, Js 53, Js 54, Ef 1, Ps 109:21-31
P, 22. september 2024 - Js 55, Js 56, Js 57:1-13, Ef 2, Ps 110:1-7
E, 23. september 2024 - Js 57:14-21, Js 58, Js 59, Ef 3, Ps 111:1-10
T, 24. september 2024 - Js 60, Js 61, Js 62, Ef 4:1-16, Õp 23:19-28
K, 25. september 2024 - Js 63, Js 64, Js 65:1-16, Ef 4:17-32, Ef 5:1-7, Ps 112:1-10
N, 26. september 2024 - Js 65:17-25, Js 66, Ef 5:8-33, Ps 113:1-9
R, 27. september 2024 - Na 1, Na 2, Na 3, Ef 6, Ps 114:1-8
L, 28. september 2024 - Sf 1, Sf 2, Sf 3, Fl 1:1-26, Õp 23:29-35, Õp 24:1-4
P, 29. september 2024 - Jr 1, Jr 2:1-30, Fl 1:27-30, Fl 2:1-11, Ps 115:1-11
E, 30. september 2024 - Jr 2:31-47, Jr 3, Jr 4:1-9, Fl 2:12-30, Ps 115:12-18
T, 01. oktoober 2024 - Jr 4:10-31, Jr 5, Fl 3, Fl 4:1, Ps 116:1-11
K, 02. oktoober 2024 - Jr 6, Jr 7:1-29, Fl 4:2-23, Õp 24:5-14
N, 03. oktoober 2024 - Jr 7:30-34, Jr 8, Jr 9:1-16, Kl 1:1-23, Ps 116:12-19
R, 04. oktoober 2024 - Jr 9:17-26, Jr 10, Jr 11:1-17, Kl 1:24-29, Kl 2:1-5, Ps 117:1-2
L, 05. oktoober 2024 - Jr 11:18-23, Jr 12, Jr 13, Kl 2:6-23, Ps 118:1-16
P, 06. oktoober 2024 - Jr 14, Jr 15, Kl 3, Kl 4:1, Õp 24:15-22
E, 07. oktoober 2024 - Jr 16, Jr 17, Kl 4:2-18, Ps 118:17-29
T, 08. oktoober 2024 - Jr 18, Jr 19, Jr 20, 1Ts 1, 1Ts 2:1-16, Ps 119:1-8
K, 09. oktoober 2024 - Jr 21, Jr 22, Jr 23:1-8, 1Ts 2:17-19, 1Ts 3, Ps 119:9-16
N, 10. oktoober 2024 - Jr 23:9-40, Jr 24, Jr 25:1-14, 1Ts 4, Õp 24:23-34
R, 11. oktoober 2024 - Jr 25:15-38, Jr 26, 1Ts 5, Ps 119:17-24
L, 12. oktoober 2024 - Jr 27, Jr 28, Jr 29:1-23, 2Ts 1, Ps 119:25-32
P, 13. oktoober 2024 - Jr 29:24-32, Jr 30, Jr 31:1-14, 2Ts 2, Ps 119:33-40
E, 14. oktoober 2024 - Jr 31:15-40, Jr 32:1-25, 2Ts 3, Õp 25:1-10
T, 15. oktoober 2024 - Jr 32:26-44, Jr 33, Jr 34, 1Tm 1, Ps 119:41-48
K, 16. oktoober 2024 - Jr 35, Jr 36, Jr 37, 1Tm 2, Ps 119:49-56
N, 17. oktoober 2024 - Jr 38, Jr 39, Jr 40:1-6, 1Tm 3, Ps 119:57-64
R, 18. oktoober 2024 - Jr 40:7-16, Jr 41, Jr 42, 1Tm 4, Õp 25:11-20
L, 19. oktoober 2024 - Jr 43, Jr 44, Jr 45, 1Tm 5, 1Tm 6:1-2, Ps 119:65-72
P, 20. oktoober 2024 - Jr 46, Jr 47, 1Tm 6:3-21, Ps 119:73-80
E, 21. oktoober 2024 - Jr 48, Jr 49:1-6, 2Tm 1, Ps 119:81-88
T, 22. oktoober 2024 - Jr 49:7-39, Jr 50:1-10, 2Tm 2, Õp 25:21-28, Õp 26:1-2
K, 23. oktoober 2024 - Jr 50:11-46, Jr 51:1-14, 2Tm 3, Ps 119:89-96
N, 24. oktoober 2024 - Jr 51:15-64, 2Tm 4, Ps 119:97-104
R, 25. oktoober 2024 - Jr 52, Tt 1, Ps 119:105-112
L, 26. oktoober 2024 - Ha 1, Ha 2, Ha 3:1-19, Tt 2, Õp 26:3-12
P, 27. oktoober 2024 - Nl 1, Nl 2:1-6, Tt 3, Ps 119:113-120
E, 28. oktoober 2024 - Nl 2:7-27, Nl 3:1-39, Fm 1, Ps 119:121-128
T, 29. oktoober 2024 - Nl 3:40-66, Nl 4, Nl 5, Hb 1, Ps 119:129-136
K, 30. oktoober 2024 - Ob 1, Hb 2, Õp 26:13-22
N, 31. oktoober 2024 - Jl 1, Jl 2:1-17, Hb 3, Ps 119:137-144
R, 01. november 2024 - Jl 2:18-32, Jl 3, Hb 4:1-13, Ps 119:145-152
L, 02. november 2024 - Hs 1, Hs 2, Hs 3, Hb 4:14-16, Hb 5:1-10, Ps 119:153-160
P, 03. november 2024 - Hs 4, Hs 5, Hs 6, Hb 5:11-14, Hb 6:1-12, Õp 26:23-28, Õp 27:1-4
E, 04. november 2024 - Hs 7, Hs 8, Hs 9, Hb 6:13-20, Hb 7:1-10, Ps 119:161-168
T, 05. november 2024 - Hs 10, Hs 11, Hs 12, Hb 7:11-28, Ps 119:169-176
K, 06. november 2024 - Hs 13, Hs 14, Hs 15, Hb 8, Ps 120:1-7
N, 07. november 2024 - Hs 16, Hb 9:1-15, Õp 27:5-14
R, 08. november 2024 - Hs 17, Hs 18, Hb 9:16-28, Ps 121:1-8
L, 09. november 2024 - Hs 19, Hs 20:1-44, Hb 10:1-18, Ps 122:1-9
P, 10. november 2024 - Hs 20:45-49, Hs 21, Hs 22:1-22, Hb 10:19-39, Ps 123:1-4
E, 11. november 2024 - Hs 22:23-31, Hs 23, Hb 11:1-16, Õp 27:15-22
T, 12. november 2024 - Hs 24, Hs 25, Hb 11:17-40, Ps 124:1-8
K, 13. november 2024 - Hs 26, Hs 27, Hb 12:1-13, Ps 125:1-5
N, 14. november 2024 - Hs 28, Hs 29, Hb 12:14-29, Ps 126:1-6
R, 15. november 2024 - Hs 30, Hs 31, Hb 13, Õp 27:23-27, Õp 28:1-6
L, 16. november 2024 - Hs 32, Hs 33:1-20, Jk 1, Ps 127:1-5
P, 17. november 2024 - Hs 33:21-33, Hs 34, Hs 35, Jk 2, Ps 128:1-6
E, 18. november 2024 - Hs 36, Hs 37, Jk 3, Ps 129:1-8
T, 19. november 2024 - Hs 38, Hs 39, Jk 4, Õp 28:7-17
K, 20. november 2024 - Hs 40, Jk 5, Ps 130:1-8
N, 21. november 2024 - Hs 41, Hs 42, 1Pt 1, 1Pt 2:1-3, Ps 131:1-3
R, 22. november 2024 - Hs 43, Hs 44, 1Pt 2:4-25, Ps 132:1-18
L, 23. november 2024 - Hs 45, Hs 46, 1Pt 3, Õp 28:18-28
P, 24. november 2024 - Hs 47, Hs 48, 1Pt 4, Ps 133:1-3
E, 25. november 2024 - Tn 1, Tn 2:1-23, 1Pt 5, Ps 134:1-3
T, 26. november 2024 - Tn 2:24-49, Tn 3:1-12, 2Pt 1, Ps 135:1-12
K, 27. november 2024 - Tn 3:13-30, Tn 4:1-18, 2Pt 2, Õp 29:1-9
N, 28. november 2024 - Tn 4:19-37, Tn 5:1-16, 2Pt 3, Ps 135:13-21
R, 29. november 2024 - Tn 5:17-31, Tn 6:1-28, 1Jh 1, 1Jh 2, Ps 136:1-12
L, 30. november 2024 - Tn 7, Tn 8:1-14, 1Jh 2:12-27, Ps 136:13-26
P, 01. detsember 2024 - Tn 8:15-27, Tn 9:1-19, 1Jh 2:28-29, 1Jh 3:1-10, Õp 29:10-18
E, 02. detsember 2024 - Tn 9:20-27, Tn 10, Tn 11:1, 1Jh 3:11-24, 1Jh 4:1-6, Ps 137:1-9
T, 03. detsember 2024 - Tn 11:2-35, 1Jh 4:7-21, Ps 138:1-8
K, 04. detsember 2024 - Tn 11:36-45, Tn 12, 1Jh 5:1-21, Ps 139:1-10
N, 05. detsember 2024 - Hg 1, Hg 2:1-23, 2Jh 1:1-13, Õp 29:19-27
R, 06. detsember 2024 - Sk 1, Sk 2, Sk 3, Sk 4, 3Jh 1:1-14, Ps 139:11-16
L, 07. detsember 2024 - Sk 5, Sk 6, Sk 7, Sk 8, Jd 1:1-25, Ps 139:17-24
P, 08. detsember 2024 - Sk 9, Sk 10, Sk 11, Ilm 1, Ps 140:1-5
E, 09. detsember 2024 - Sk 12, Sk 13, Sk 14, Ilm 2:1-17, Õp 30:1-10
T, 10. detsember 2024 - Est 1, Est 2:1-18, Ilm 2:18-29, Ilm 3:1-6, Ps 140:6-13
K, 11. detsember 2024 - Est 2:19-23, Est 3, Est 4, Est 5, Ilm 3:7-22, Ps 141:1-10
N, 12. detsember 2024 - Est 6, Est 7, Est 8, Ilm 4, Ps 142:1-11
R, 13. detsember 2024 - Est 9, Est 10, Ilm 5, Õp 30:11-23
L, 14. detsember 2024 - Ml 1, Ml 2:1-16, Ilm 6, Ps 143:1-12
P, 15. detsember 2024 - Ml 2:17, Ml 3, Ml 4, Ilm 7, Ps 144:1-8
E, 16. detsember 2024 - Esr 1, Esr 2:1-67, Ilm 8, Ilm 9:1-12, Ps 144:9-15
T, 17. detsember 2024 - Esr 2:68-70, Esr 3, Esr 4:1-5, Ilm 9:13-21, Ilm 10, Õp 30:24-33
K, 18. detsember 2024 - Esr 4:6-24, Esr 5, Ilm 11, Ps 145:1-7
N, 19. detsember 2024 - Esr 6, Esr 7:1-10, Ilm 12, Ilm 13:1, Ps 145:8-13
R, 20. detsember 2024 - Esr 7:11-28, Esr 8:1-14, Ilm 13:1-18, Ps 145:13-21
L, 21. detsember 2024 - Esr 8:15-36, Esr 9:1-15, Ilm 14:1-13, Õp 31:1-9
P, 22. detsember 2024 - Esr 10, Ilm 14:14-20, Ilm 15, Ps 146:1-10
E, 23. detsember 2024 - Ne 1, Ne 2, Ilm 16, Ps 147:1-11
T, 24. detsember 2024 - Ne 3, Ne 4, Ilm 17, Ps 147:12-20
K, 25. detsember 2024 - Ne 5, Ne 6, Ne 7:1-3, Ilm 18:1-17, Õp 31:10-20
N, 26. detsember 2024 - Ne 7:4-73, Ne 8, Ilm 18:17-24, Ilm 19:1-10, Ps 148:1-6
R, 27. detsember 2024 - Ne 9:1-37, Ilm 19:11-21, Ps 148:7-14
L, 28. detsember 2024 - Ne 9:38, Ne 10, Ne 11:1-21, Ilm 20, Ps 149:1-9
P, 29. detsember 2024 - Ne 11:22-36, Ne 12:1-47, Ilm 21, Õp 31:21-31
E, 30. detsember 2024 - Ne 13, Ilm 22, Ps 150:1-56