Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 100

Teisipäev, 09. aprill 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 5Ms 13
  • 5Ms 14
  • Lk 13:1-30
  • Õp 9:1-12

5. Moosese 13
1  Pidage hoolsasti kõike, mida ma teid käsin! Ära lisa sellele midagi juurde ja ära võta sellest midagi ära! 
2  Kui su keskel tõuseb prohvet või unenägija ja ta lubab sulle tunnustähe või imeteo, 
3  ja see tunnustäht või imetegu sünnib, millest ta sulle rääkis, öeldes: „Käigem teiste jumalate järel, keda sa ei ole tundnud, ja teenigem neid!”, 
4  siis ära kuula selle prohveti või selle unenägija sõnu, sest Issand, teie Jumal, katsub teid, et teada saada, kas te armastate Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. 
5  Te peate käima Issanda, oma Jumala järel, ja te peate teda kartma, pidama tema käske, kuulama tema häält, teenima teda ja hoidma tema poole! 
6  Aga see prohvet või unenägija surmatagu, sest ta on käskinud taganeda Issandast, teie Jumalast, kes tõi teid ära Egiptusemaalt ja lunastas sind orjusekojast, et sind hukutada teelt, mida Issand, su Jumal, sind on käskinud käia. Nõnda kõrvalda kurjus enese keskelt! 
7  Kui su vend, su ema poeg, või su oma poeg või tütar või naine, kes su süles on, või su sõber, kes sulle on nagu su enese hing, ahvatleb sind salaja, öeldes: „Lähme ja teenime teisi jumalaid!”, keda ei ole tundnud sina ise ega su vanemad, 
8  nende rahvaste jumalaist, kes asuvad teil ümberkaudu, lähemal sinule või kaugemal sinust, maa äärest ääreni, 
9  siis ära tee tema nõu järgi ja ära kuula teda! Su silm ei tohi halastada tema peale ega armu anda; sa ei tohi teda varjata, 
10  vaid sa pead tema tapma: sinu käsi olgu esimesena tema kallal teda surmamas, ja seejärel kogu rahva käsi! 
11  Viska ta kividega surnuks, sest ta on püüdnud sind lahutada Issandast, su Jumalast, kes tõi sind ära Egiptusemaalt, orjusekojast! 
12  Kogu Iisrael kuulgu seda ja kartku, ja ärgu tehku enam seesugust kurja sinu keskel! 
13  Kui sa kuuled mõnes oma linnas, mille Issand, su Jumal, annab sulle elamiseks, räägitavat, 
14  et su keskelt on välja läinud kõlvatuid mehi, kes hukutavad oma linna elanikke, öeldes: „Lähme ja teenime teisi jumalaid, keda te ei ole tundnud!”, 
15  siis otsi ja uuri ja küsitle hästi, ja vaata, kui asi on kindlaks tehtud, see jäledus on su keskel sündinud, 
16  siis löö mõõgateraga kindlasti maha selle linna elanikud; hävita mõõgateraga linn ja kõik, kes seal sees on, ka selle loomad! 
17  Ja kogu kokku kõik sellest saadav saak keset turgu ja põleta tulega linn ja kõik sellest saadud saak täisohvriks Issandale, oma Jumalale; see jäägu igaveseks ajaks ahervaremeks, seda ärgu ehitatagu enam üles! 
18  Aga sinu kätte ärgu jäägu midagi sellest hävitatavast, et Issand pöörduks oma tulisest vihast, annaks sulle armu, halastaks su peale ja teeks sind paljuks, nagu ta su vanemaile on vandega tõotanud, 
19  kui sa kuulad Issanda, oma Jumala häält, pidades kõiki tema käske, mis ma täna sulle annan, ja tehes, mis õige on Issanda, su Jumala silmis! 

5. Moosese 14
1  Teie olete Issanda, oma Jumala lapsed. Ärge lõigake märki oma ihusse ja ärge pügage endid otsa eest paljaks surnu pärast, 
2  sest sa oled Issandale, oma Jumalale pühitsetud rahvas ja sind on Issand välja valinud, et sa oleksid temale omandrahvaks kõigist rahvaist, kes maa peal on! 
3  Ära söö midagi, mis on jäle! 
4  Need on loomad, keda te võite süüa: härg, lammas, kits, 
5  hirv, gasell, põder, kaljukits, antiloop, metslammas, metskits 
6  ja kõik loomad, kellel on sõrad, täielikult kaheks lõhestatud sõrad; kes loomadest mäletsevad mälu, neid võite süüa. 
7  Neid aga ärge sööge neist, kes mäletsevad mälu, ja neist, kellel on täielikult lõhestatud sõrad: kaamelit, jänest ja kaljumäkra, sest nad mäletsevad küll mälu, aga neil ei ole sõrgu, nad olgu teile roojased; 
8  ja siga, sest tal on küll sõrad, aga ta ei mäletse, ta olgu teile roojane! Nende liha ärge sööge ja nende korjuseid ärge puudutage! 
9  Kõigist vees elavaist võite süüa neid: kõiki, kellel on uimed ja soomused, võite süüa. 
10  Aga ühtegi, kellel ei ole uimi ja soomuseid, ei või te süüa – ta olgu teile roojane! 
11  Kõiki puhtaid linde võite süüa. 
12  Aga keda te lindudest ei või süüa, on need: kotkas, lambakotkas, must raisakotkas, 
13  harksabakull, raudkull oma liikidega, 
14  kõik kaarnad oma liikidega, 
15  jaanalind, kägu, kajakas, haugas oma liikidega, 
16  kakuke, kassikakk, öökull, 
17  puguhani, raisakull, kormoran, 
18  toonekurg, haigur oma liikidega, vaenukägu ja nahkhiir. 
19  Kõik tiivulised putukad olgu teile roojased, neid ärgu söödagu! 
20  Kõiki puhtaid linde võite süüa. 
21  Ühtegi kärvanud looma ärge sööge! Võõrale, kes on su väravais, võid sa seda anda söömiseks, või müü see võõrale, sest sina oled Issandale, oma Jumalale, pühitsetud rahvas. Ära keeda sikutalle ta ema piimas! 
22  Sa pead igal aastal andma kümnist kõigest oma külvi saagist, mis su põllul kasvab; 
23  ja söö Issanda, oma Jumala ees selles paigas, mille ta valib oma nimele eluasemeks, kümnist oma teraviljast, veinivirdest ja õlist ning esmasündinuid oma veistest, lammastest ja kitsedest, et sa õpiksid kartma Issandat, oma Jumalat, kogu oma eluaja. 
24  Aga kui sul on pikk tee, nõnda et sul ei ole võimalik viia seda sinna, sellepärast et sinust on kaugel see paik, mille Issand, su Jumal, valib, et sinna panna oma nime – kui Issand, su Jumal, sind on õnnistanud -, 
25  siis müü see raha eest, võta raha kaasa ja mine sinna paika, mille Issand, su Jumal, valib, 
26  ja osta raha eest kõike, mida su hing himustab, veiseid, lambaid ja kitsi, veini ja vägijooki ja kõike, mida su hing sinult nõuab, ja söö seal Issanda, oma Jumala ees ning ole rõõmus, sina ja su pere! 
27  Aga ära jäta ilma leviiti, kes on su väravais, sest temal ei ole osa ega pärandit koos sinuga! 
28  Igal kolmandal aastal too kogu kümnis oma selle aasta saagist ja paiguta oma väravaisse! 
29  Siis tulgu leviit, sest temal ei ole osa ega pärandit koos sinuga, ka võõras ning vaeslaps ja lesknaine, kes on su väravais, ja nad söögu ning nende kõht saagu täis, et Issand, su Jumal, sind õnnistaks kõigis su kätetöis, mida sa teed! 

Õpetussõnad 9
1  Tarkus ehitas enesele koja, raius oma seitse sammast. 
2  Ta tappis tapaloomad, segas veini, kattis lauagi valmis. 
3  Ta läkitas oma teenijad, laskis hüüda linna küngastel: 
4  „Kes on kogenematu, pöördugu siia!” Napiarulisele ta ütles: 
5  „Tulge, sööge mu leiba ja jooge mu segatud veini! 
6  Jätke maha rumalus, et jääksite elama, ja käige arukuse teel!” 
7  Kes õpetab pilkajat, toob iseenesele häbi, ja kes noomib õelat, sellele jääb külge halb märk. 
8  Ära noomi pilkajat, et ta sind ei vihkaks, noomi tarka, ja ta armastab sind! 
9  Anna targale, ja ta saab veelgi targemaks, õpeta õiglast, ja ta võtab veelgi enam õpetust! 
10  Issanda kartus on tarkuse algus ja Kõigepühama äratundmine on arukus. 
11  Sest minu läbi saavad su päevad paljuks ja su eluaastad jätkuvad. 
12  Kui oled tark, siis oled tark iseenese jaoks; ja kui oled pilkaja, siis pead sedagi üksinda kandma. 

Luuka 13
1  Samal ajal tulid mõned sinna ja jutustasid Jeesusele galilealastest, kelle vere Pilaatus oli seganud nende ohvritega. 
2  Ja Jeesus ütles neile vastuseks: „Kas te arvate, et need galilealased olid suuremad patused kui kõik muud galilealased, et nad seda on kannatanud? 
3  Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõndasamuti. 
4  Või arvate, et need kaheksateist, kelle peale langes Siiloahi torn ja nad ära tappis, olid suuremad võlglased kui kõik muud inimesed, kes Jeruusalemmas elavad? 
5  Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõndasamuti.” 
6  Ja Jeesus rääkis selle tähendamissõna: „Ühel inimesel oli viigipuu istutatud viinamäele. Ja ta tuli sellelt vilja otsima, ent ei leidnud. 
7  Siis ta ütles viinamäe aednikule: „Vaata, juba kolm aastat käin ma sellelt viigipuult vilja otsimas, ent ei leia. Raiu see siis maha! Milleks ta raiskab maad?” 
8  Aga aednik vastas: „Isand, jäta ta veel sellekski aastaks, kuni ma ta ümber kaevan ja talle sõnnikut panen, 
9  ehk ta hakkab tuleval aastal vilja kandma, aga kui mitte, siis raiu ta maha!”” 
10  Ja Jeesus oli õpetamas ühes sünagoogis hingamispäeval. 
11  Ja vaata, seal oli naine, kel oli haiguse vaim kaheksateist aastat ja kes käis kõveras ega saanud ennast päris sirgeks ajada. 
12  Teda nähes kutsus Jeesus ta enese juurde ja ütles talle: „Naine, sa oled lahti oma haigusest!” 
13  Ja ta pani käed tema peale ja otsekohe ajas naine enese sirgeks ja ülistas Jumalat. 
14  Aga sünagoogi ülem, kelle meel läks pahaseks, et Jeesus tervendas hingamispäeval, ütles rahvahulgale: „Kuus päeva on, mil tööd peab tegema, tulge siis neil päevil ja laske endid terveks teha, aga ärge tulge hingamispäeval!” 
15  Aga Issand vastas talle: „Te silmakirjatsejad, eks igaüks teie seast päästa ka hingamispäeval oma härja või eesli sõime küljest lahti ja vii jooma? 
16  Kas siis teda, kes on Aabrahami tütar, keda saatan, ennäe, juba kaheksateist aastat on hoidnud ahelais, ei oleks tohtinud sellest köidikust lahti päästa hingamispäeval?” 
17  Ja kui ta seda ütles, häbenesid kõik ta vastased, ent kogu rahvahulk rõõmustas kõigi auliste tegude üle, mis sündisid Jeesuse läbi. 
18  Siis ta ütles: „Mille sarnane on Jumala riik ja millega ma teda võrdleksin? 
19  Ta on sinepiivakese sarnane, mille inimene võttis ja külvas oma aeda. See kasvas ja sai puuks ja taeva linnud pesitsesid tema okstes.” 
20  Ja Jeesus ütles taas: „Millega ma võrdleksin Jumala riiki? 
21  See on haputaigna sarnane, mille naine võttis ja segas kolme vaka jahu sekka, kuni kõik läks hapnema.” 
22  Ja Jeesus rändas mööda linnu ja külasid, õpetades ja käies teed Jeruusalemma poole. 
23  Aga keegi ütles temale: „Issand, kas neid on pisut, kes pääsevad?” Tema aga ütles neile: 
24  „Võidelge, et minna sisse kitsast uksest, sest paljud, ma ütlen teile, püüavad minna, aga ei suuda! 
25  Pärast seda kui kojaisand on tõusnud ja ukse lukku pannud, jääte te seisma õue ja uksele koputama, öeldes: Issand, ava meile! Ja tema kostab teile: Mina ei tunne teid, kust te olete tulnud. 
26  Siis ütlete teie: Me oleme sinu ees söönud ja joonud ja sina õpetasid meie tänavatel. 
27  Ja tema ütleb teile: Ma ei tea, kust te olete tulnud, hoidke minust eemale, kõik ülekohtutegijad! 
28  Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine, kui te näete Aabrahami ja Iisakit ja Jaakobit ja kõiki prohveteid Jumala riigis, endid aga välja tõugatuina. 
29  Ja inimesi tuleb idast ja läänest, põhjast ja lõunast ning istub lauda Jumala riigis. 
30  Ja vaata, on viimaseid, kes saavad esimesteks, ja on esimesi, kes jäävad viimasteks!”