Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 171

Kolmapäev, 19. juuni 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 1Kn 7:23-51
  • 1Kn 8:1-21
  • Ap 13:42-52
  • Ap 14:1-7
  • Ps 76:1-12

1. Kuningate 7
23  Ja ta valmistas valatud vaskmere, kümme küünart äärest ääreni, täiesti ümmarguse, viis küünart kõrge; kolmekümneküünrane mõõdunöör ulatus selle ümber. 
24  Selle ääre all olid metskõrvitsad, mis seda ümbritsesid: kümme igal küünral, ringi ümber vaskmere: kõrvitsad olid kahes reas, selle valuga koos valatud. 
25  See seisis kaheteistkümnel härjal: kolm vaatasid põhja poole, kolm vaatasid lääne poole, kolm vaatasid lõuna poole ja kolm vaatasid ida poole; vaskmeri oli ülal nende peal ja neil kõigil olid tagumised pooled sissepoole. 
26  See oli kämblapaksune ja selle äär oli tehtud karikaääre sarnaselt liilia õiena; see mahutas kaks tuhat batti. 
27  Ja ta valmistas kümme vaskalust; iga alus oli kümme küünart pikk, neli küünart lai ja kolm küünart kõrge. 
28  Alused olid tehtud nõnda: neil olid tahud, ja tahud olid põikliistude vahel. 
29  Tahkude peal, mis olid põikliistude vahel, olid lõvid, veised ja keerubid, samuti põikliistude peal; ülal ja all, lõvide ja veiste juures, olid vanikud, sepisetöö. 
30  Igal alusel oli neli vaskratast ja vasktelge; ja nende nelja nurga küljes olid pesunõualused toed, valatud toed, igaühe kohal vanikud. 
31  Alusel oli seespool tugesid suuline, küünrakõrgune; see suuline oli ümmargune, tehtud kandealuseks, poolteiseküünrane; ka suulise peal olid nikerdused. Aluse tahud olid nelinurksed, mitte ümmargused. 
32  Need neli ratast olid tahkude all ja rataste teljed olid kinni aluse küljes; iga ratta kõrgus oli poolteist küünart. 
33  Rattad olid tehtud vankriratta sarnaselt; nende teljed, pöiad, kodarad ja rummud olid kõik valatud. 
34  Igal alusel oli neli tuge selle nelja nurga küljes; toed olid alusega ühest tükist. 
35  Aluse pealmises osas oli poole küünra kõrgune kumm, ringikujuline; ja aluse peal olevad toed ja tahud olid sellega ühest tükist. 
36  Ja selle tugede pindade ja tahkude peale nikerdas ta keerubid, lõvid ja palmipuud, kus iganes oli vaba koht, ja ümberringi vanikud. 
37  Nõndaviisi tegi ta need kümme alust; need kõik olid ühesuguselt valatud, ühemõõdulised, samakujulised. 
38  Ja ta valmistas kümme vaskpesunõu; iga nõu mahutas nelikümmend batti, iga nõu läbimõõt oli neli küünart; kõigi kümne aluse peal oli oma pesunõu. 
39  Ta asetas viis alust koja paremasse tiiba ja viis alust koja vasakusse tiiba; ja vaskmere asetas ta koja paremasse tiiba kagusse. 
40  Ja Hiiram valmistas tuhanõud, -labidad ja piserduskausid. Nõnda sai Hiiram valmis kõik tööd, mis ta pidi tegema kuningas Saalomonile Issanda koja jaoks: 
41  kaks sammast ja kaks kausikujulist nuppu, mis olid sammaste otsas; ja kaks võrestikku mõlema kausikujulise nupu katteks, mis olid sammaste otsas; 
42  ja nelisada granaatõuna mõlema võrestiku jaoks, kaks granaatõunu kummalegi võrestikule, katteks mõlemale kausikujulisele nupule, mis olid sammaste otsas; 
43  ja kümme alust ja kümme pesunõu aluste peale; 
44  ja vaskmere ja kaksteist härga vaskmere alla; 
45  ja tuhanõud, -labidad ja piserduskausid. Kõik need riistad, mis Hiiram tegi kuningas Saalomonile Issanda koja jaoks, olid hiilgavast vasest. 
46  Kuningas laskis need valada Jordani uhtmaal savimaa sees Sukkoti ja Saartani vahel. 
47  Ja Saalomon jättis kõik riistad vaagimata, sest neid oli üpris palju; vase kaalu ei arvestatudki. 
48  Saalomon valmistas ka kõik need riistad, mis pidid olema Issanda kojas: kuldaltari ja kuldlaua, mille peal olid ohvrileivad; 
49  ja puhtast kullast lambijalad, viis paremale ja viis vasakule poole kõige pühama paiga ette; ja kullast õied, lambid ja tahikäärid; 
50  ja puhtast kullast liuad, noad, peekrid, suitsutusrohupannid ja sütepannid; ja kullast esiküljed kõige pühama paiga ustel koja sisemuses, samuti pealöövi ustel. 
51  Kui kõik tööd, mis kuningas Saalomon tegi Issanda koja jaoks, olid valmis saanud, viis Saalomon kotta kõik, mis ta isa Taavet oli pühitsenud: ta pani hõbeda ja kulla ja riistad Issanda koja varanduste hulka. 

1. Kuningate 8
1  Siis kogus Saalomon Iisraeli vanemad ja kõik suguharude peamehed, Iisraeli laste perekondade eestseisjad, kuningas Saalomoni juurde Jeruusalemma Issanda seaduselaegast Taaveti linnast, see on Siionist, üles tooma. 
2  Ja kõik Iisraeli mehed kogunesid pühadeks kuningas Saalomoni juurde eetanimikuus, mis on seitsmes kuu. 
3  Ja kui kõik Iisraeli vanemad olid tulnud, siis tõstsid preestrid laeka 
4  ja tõid üles Issanda laeka, kogudusetelgi ja kõik pühad riistad, mis telgis olid; preestrid ja leviidid tõid need üles. 
5  Kuningas Saalomon oli laeka ees, ja koos temaga oli kogu Iisraeli kogudus, kes oli kogunenud tema juurde; nad ohverdasid nii palju lambaid, kitsi ja veiseid, et neid ei saadud lugeda ega kokku arvata. 
6  Ja preestrid tõid Issanda seaduselaeka selle paika koja tagaruumi, kõige pühamasse paika keerubite tiibade alla, 
7  sest keerubid laotasid oma tiivad laeka paiga üle; keerubid katsid laegast ja selle kandekange pealtpoolt. 
8  Ja kangid olid nii pikad, et kangide otsi võis näha pühamust, kõige pühama paiga eest, ent neid ei nähtud väljast; ja need on seal tänapäevani. 
9  Laekas ei olnud muud kui need kaks kivilauda, mis Mooses oli Hoorebil sinna pannud, kui Issand tegi Iisraeli lastega lepingu nende tulles Egiptusemaalt. 
10  Ja kui preestrid pühamust väljusid, siis sündis, et pilv täitis Issanda koja 
11  ja preestrid ei võinud jääda teenima pilve pärast: sest Issanda auhiilgus oli täitnud Issanda koja. 
12  Siis kõneles Saalomon: „Issand on öelnud, et ta tahab elada pimeduses. 
13  Mina olen sulle ehitanud valitsuskoja, su igavese eluaseme paiga.” 
14  Ja kuningas pööras oma palge ja õnnistas kogu Iisraeli kogudust, ja kogu Iisraeli kogudus seisis. 
15  Ja ta ütles: „Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, kes oma käega on tõeks teinud, mida ta oma suuga on kõnelnud mu isale Taavetile, öeldes: 
16  Sellest päevast alates, kui ma tõin oma Iisraeli rahva ära Egiptusest, ei ole ma üheltki Iisraeli suguharult valinud ühtegi linna, kuhu ehitada koda, kus oleks mu nimi; aga ma valisin Taaveti, et ta valitseks mu Iisraeli rahva üle. 
17  Mu isal Taavetil oli küll südame peal ehitada koda Issanda, Iisraeli Jumala nimele, 
18  aga Issand ütles mu isale Taavetile: Et sul südame peal on ehitada mu nimele koda, siis oled sa hästi teinud, kui see sul südame peal on. 
19  Ometi ei ehita sina seda koda, vaid su poeg, kes su niudeist välja tuleb, ehitab mu nimele koja. 
20  Issand on pidanud oma sõna, mis ta kõneles, ja mina olen tõusnud oma isa Taaveti asemele ja istun Iisraeli aujärjel, nõnda nagu Issand on kõnelnud, ja ma olen ehitanud koja Issanda, Iisraeli Jumala nimele. 
21  Ja ma olen valmistanud paiga laekale, mille sees on Issanda leping, mille ta tegi meie vanematega, kui ta tõi nad ära Egiptusemaalt.” 

Psalm 76
1  Keelpillil mängijale laulujuhatajale: Aasafi lugu ja laul. 
2  Jumal on Juuda seas tuttav, Iisraelis on tema nimi suur. 
3  Saalemis on tema elamu ja tema eluase on Siionis. 
4  Seal ta murdis katki välkuvad ammud, kilbi ja mõõga ja sõja. Sela. 
5  Sina oled hiilgav, ülevam igavestest mägedest. 
6  Südidelt kangelastelt riisuti relvad; nad suikusid unne, ja ühegi vahva mehe kätel ei leidunud jõudu. 
7  Sinu sõitlemise pärast, Jaakobi Jumal, olid uimaselt maas nii hobused kui ratsanikud. 
8  Sina, sina oled kardetav; ja kes suudab seista sinu palge ees, kui sa vihastad? 
9  Sina andsid taevast kuulda kohtuotsuse; ilmamaa lõi kartma ning jäi vait, 
10  sest Jumal tõusis kohut mõistma, et päästa kõik hädalised maa peal. Sela. 
11  Sest inimeste vihaleek peab sulle andma tänu; viimsegi vihaleegi jätte sa paned oma vööle. 
12  Tehke tõotusi ja tasuge need Issandale, oma Jumalale; kõik, kes on tema ümber, toogu ande kardetavale! 

Apostlite 13
42  Kui nad siis välja läksid, paluti apostleid ka järgmisel hingamispäeval neid asju rääkima. 
43  Pärast sünagoogist äraminekut järgnesid paljud juudid ja jumalakartlikud proselüüdid Paulusele ja Barnabasele, kes vestlesid nendega ja veensid neid jääma Jumala armusse. 
44  Aga järgmisel hingamispäeval kogunes peaaegu kogu linn Issanda sõna kuulama. 
45  Rahvahulki nähes muutusid juudid väga kadedaks ja vaidlesid pilgates vastu Pauluse sõnadele. 
46  Paulus ja Barnabas aga ütlesid avalikult: „Meie kohus oli rääkida Jumala sõna esiteks teile, aga et teie selle enesest ära tõukasite ega arva end igavest elu väärivat, siis vaata, me pöördume paganate poole. 
47  Sest nõnda on meid Issand käskinud: „Ma olen su pannud paganate valguseks, et sa oleksid päästeks ilmamaa otsani.”” 
48  Seda kuuldes rõõmustasid paganad ja ülistasid Issanda sõna ning said usklikuks, nii palju kui neid oli määratud igaveseks eluks. 
49  Ja Issanda sõna levis üle kogu maakonna. 
50  Aga juudid ässitasid kõrgemast seisusest jumalakartlikke naisi ja linna ülikuid, õhutades neid taga kiusama Paulust ja Barnabast, ning kihutasid nad välja oma piirkonnast. 
51  Nemad aga raputasid tolmu oma jalgadelt nende peale ja tulid Ikoonioni. 
52  Ja jüngrid said täis rõõmu ja Püha Vaimu. 

Apostlite 14
1  Aga Ikoonionis sündis, et nad tulid juudi sünagoogi ja kõnelesid seal nõnda, et suur hulk juute ja kreeklasi sai usklikuks. 
2  Aga sõnakuulmatud juudid õhutasid ja ärritasid paganate hinged vendade vastu vihale. 
3  Apostlid viibisid seal kauemat aega, kuulutades avalikult Issandat, kes andis tunnistust oma armusõnale ja laskis sündida nende käte läbi tunnustähti ja imetegusid. 
4  Aga linna elanikud jagunesid kaheks: ühed olid juutide, teised apostlite poolt. 
5  Kui siis paganad ja juudid koos oma ülematega tahtsid apostleid teotada ja kividega surnuks visata, 
6  põgenesid nood sellest teada saades Lükaoonia linnadesse Lüstrasse ja Derbesse ja nende ümbruskonda 
7  ning kuulutasid seal evangeeliumi.