Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 250

Reede, 06. september 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Js 14
  • Js 15
  • Js 16
  • 2Kr 9:6-15
  • Ps 106:1-15

Psalm 106
1  Halleluuja! Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti! 
2  Kes jõuab ära rääkida Issanda vägevaid tegusid ja kuulutada kõike tema kiitust? 
3  Õndsad on need, kes peavad tema seadusi ja kes teevad õigust igal ajal. 
4  Mõtle minule, Issand, su head meelt mööda oma rahva vastu, tule mind katsuma oma abiga, 
5  et ma näeksin su valitud rahva head põlve ning rõõmustaksin sinu rahva rõõmuga, kiitleksin koos sinu pärisosaga! 
6  Me oleme pattu teinud nagu meie esiisad, me oleme teinud paha ja olnud õelad. 
7  Meie esiisad Egiptuses ei saanud õieti aru su imetegudest ega pidanud meeles su suurt heldust, vaid tõrkusid su vastu mere ääres, Kõrkjamere ääres. 
8  Aga tema päästis nad oma nime pärast, et ilmutada oma vägevust. 
9  Ta sõitles Kõrkjamerd ja see sai kuivaks, ja ta talutas nad ürgvetest läbi otsekui kõrbet mööda. 
10  Nõnda ta päästis nad vihamehe käest ja lunastas nad vaenlaste käest. 
11  Veed matsid nende rõhujad, ei jäänud neist üle ühtainustki. 
12  Siis nad uskusid tema sõnu, nad laulsid temale kiitust. 
13  Kuid varsti nad unustasid tema teod ega jäänud ootama tema nõuandmist. 
14  Suur himu süttis neil kõrbes ja nad kiusasid Jumalat tühjal maal. 
15  Siis andis tema neile, mida nad palusid, aga läkitas tõve nende sekka. 

Jesaja 14
1  Issand halastab Jaakobi peale, valib taas Iisraeli ja asustab nad nende oma maale; võõradki seltsivad nendega ja liituvad Jaakobi sooga. 
2  Ja rahvad võtavad nad ning toovad nad nende pärispaika; aga Iisraeli sugu teeb nad Issanda pinnal enesele sulaseiks ja teenijaiks: nad võtavad vangi oma vangistajad ja valitsevad oma rõhujate üle. 
3  Ja sel päeval, kui Issand annab sulle rahu vaevast ja ahistusest ning raskest tööst, mida sa pidid tegema, 
4  hakkad sa laulma seda pilkelaulu Paabeli kuningast ja ütled: Kuidas on siis nüüd kallaletung lakanud, rõhumisele lõpp tulnud? 
5  Issand on katki murdnud õelate kepi, võimutsejate vitsa, 
6  mis lõi rahvaid raevus lõppemata löökidega, mis rahvusi valitses vihas lakkamatu jälitusega. 
7  Kogu maa tõmbab hinge, puhkab, nad rõkatavad rõõmust. 
8  Sinust tunnevad rõõmu ka küpressid ja Liibanoni seedrid: „Sest ajast, kui sa lamad maas, ei tule keegi meid raiuma!” 
9  Surmavald all on liikvel sinu pärast, et võtta vastu su tulekut: ta äratab sinu pärast surnute vaimud, kõik maa juhid, laseb nende aujärgedelt tõusta kõik rahvaste kuningad. 
10  Need kõik kostavad ja ütlevad sulle: „Sinagi oled jäänud jõuetuks nagu meie, oled saanud meie sarnaseks!” 
11  Alla surmavalda on tõugatud su kõrkus, su naablite helinad; su alla on laotatud ussikesi ja sind katavad vaglad. 
12  Kuidas sa ometi oled alla langenud taevast, helkjas hommikutäht, koidiku poeg, tükkidena paisatud maha, rahvaste alistaja? 
13  Sina ütlesid oma südames: „Mina tõusen taevasse, kõrgemale kui Jumala tähed tõstan ma oma aujärje ja istun kogunemismäele kaugel põhjamaal. 
14  Ma lähen üles pilvede kõrgustikele, ma teen ennast Kõigekõrgema sarnaseks.” 
15  Aga sind tõugati alla surmavalda, kõige sügavamasse hauda. 
16  Kes sind nägid, silmitsevad sind, vaatavad sind üksisilmi: „Kas see on mees, kes pani maa värisema, kuningriigid vabisema, 
17  kes tegi ilmamaa kõrbe sarnaseks ja kiskus maha selle linnad, kes ei lasknud oma vange koju?” 
18  Kõik rahvaste kuningad magavad auga, igaüks oma hauakambris, 
19  sina aga oled nagu põlatud oks, eemale heidetud oma hauast, kaetud tapetutega, mõõgaga läbipistetutega, kes paisatakse alla kivimurdu purukstallatud laibana. 
20  Sina ei ühine nendega hauas, sest sa oled hävitanud oma maa, tapnud oma rahva. Iialgi enam ei nimetata kurjategijate sugu. 
21  Valmistage tema laste jaoks tapapink nende vanemate süü pärast, et nad ei tõuseks ega vallutaks maad ega täidaks ilmamaad linnadega. 
22  Mina tõusen nende vastu, ütleb vägede Issand, ja ma kaotan Paabeli nime ja jäägi, järglased ja järelkasvu, ütleb Issand. 
23  Ma teen ta siilide omandiks ja roolaugasteks, ja ma pühin ta ära hävitusluuaga, ütleb vägede Issand. 
24  Vägede Issand on vandunud, öeldes: Tõesti, nagu ma olen mõelnud, nõnda sünnib, ja see, mida ma olen kavatsenud, läheb korda: 
25  ma murran Assuri oma maal ja tallan teda oma mägedel; siis on nad tema ikkest lahti ja tema koorem võetakse nende õlgadelt. 
26  See on nõu, peetud kogu maa kohta, ja see on käsi, sirutatud kõigi rahvaste kohale. 
27  Sest vägede Issand on võtnud nõuks, kes teeb selle tühjaks? Tema käsi on välja sirutatud, kes pöörab selle tagasi? 
28  Kuningas Aahase surma-aastal sündis see ennustus: 
29  Ära rõõmusta, sina Vilistimaa, et murtud on vits, mis sind lõi! Sest mao juure seest tuleb välja rästik ja tema vili on lendav madu. 
30  Siis karjatatakse viletsate esmikuid ja vaesed magavad muretult; aga sinu juure ma suretan näljaga ja su jääk tapetakse. 
31  Ulu, värav, kisenda, linn! Vabise, kogu Vilistimaa, sest põhja poolt tuleb suits ja keegi tema väehulkades ei jää teistest maha. 
32  Ja mida vastata paganate saadikuile? Seda, et Issand on rajanud Siioni ja seal leiavad varju tema rahva vaevatud. 

Jesaja 15
1  Ennustus Moabi kohta: Tõesti, ühel ööl on Moabi Aar hävitatud, vaikima pandud. Tõesti, ühel ööl on Moabi Kiir hävitatud, vaikima pandud. 
2  Ka Diibon läheb üles templisse, ohvriküngastele nutma, Nebol ja Meedebal ulub Moab. Kõigil on pead pöetud ja kõik habemed on ära aetud. 
3  Tänavail pannakse kotiriie selga, katustel ja turgudel uluvad kõik, upuvad pisaraisse. 
4  Hesbon ja Elaale kisendavad appi, Jahaseni kostab nende hääl; seepärast lõdisevad Moabi niuded, väriseb ta hing. 
5  Mu süda kisendab Moabi pärast. Ta põgenikud põgenevad Soarini, Eglat-Selisijani. Jah, mööda Luuhiti tõusuteed minnakse nuttes üles, jah, Hooronaimi teel tõstetakse hädakisa hävingu pärast. 
6  Sest Nimrimi veed muutuvad kõrbeks; jah, rohi kuivab, taimkate kaob, haljust ei ole enam. 
7  Seepärast nad viivad oma kogutud vara ja nende poolt tallelepandu üle Remmelgajõe. 
8  Jah, appihüüd kajab Moabimaal; ta hädakisa kostab Eglaimini, ta hädakisa kostab Beer-Eelimini. 
9  Jah, Diimoni veed on täis verd. Aga veel muudki ma saadan Diimonile: lõvi Moabi pääsenute ja maale jäänute kallale.  

Jesaja 16
1  Lähetage maavalitseja jäärad Selast kõrbe kaudu Siioni tütre mäele! 
2  Nagu põgenevad linnud, peletatud pesakond, on Moabi tütred Arnoni koolmeil. 
3  Anna nõu, tee otsus! Las olla su vari otsekui öö keskpäeval. Varja väljaaetuid, ära reeda põgenikku! 
4  Anna enese juures asu Moabi pillutatuile, ole neile pelgupaigaks hävitaja ees! Kui rõhujal on lõpp, hävitus lakkab, tallajad kaovad maalt, 
5  siis rajatakse armastuses aujärg ja sellel istub Taaveti telgis kindlalt kohtumõistja, kes nõuab õigust ja on osav õigluses. 
6  Me oleme kuulnud Moabi kõrkusest – ta on väga ülbe; tema upsakusest ja uhkustamisest ning tema tühist hooplemist. 
7  Seepärast ulub moab moabi pärast, kõik uluvad. Te leinate Kiir-Hareseti rosinakakkude pärast täiesti lööduina. 
8  Sest rüüstatud on Hesbon, kolletanud Sibma viinapuud, rahvaste isandad on peksnud maha nende vääriskobarad. Need ulatusid Jaaserini, laiusid kõrbes, nende väädid lokkasid, tungisid üle mere. 
9  Seepärast ma nutan koos Jaaseri nutuga Sibma viinapuude pärast; ma kastan sind oma silmaveega, Hesbon ja Elaale. Sest sinu suve ja lõikuse kohal on kõlanud vaenuhüüd. 
10  Rõõm ja ilutsemine on võetud viljapuuaiast ja viinamägedes ei ole hõiskamist ega rõõmuhüüdeid. Veini surutõrtes ei sõtku tallaja, tööhõiked ma lõpetasin. 
11  Seetõttu kaebleb mu hing otsekui kannel Moabi pärast, ja mu süda Kiir-Hareseti pärast. 
12  Ja kui nüüd Moab ennast näitab, kui ta ennast ohvrikünkal väsitab ja läheb oma pühamusse palvetama, siis ta ei suuda midagi. 
13  See on sõna, mis Issand Moabi kohta varem oli öelnud. 
14  Aga nüüd kõneleb Issand ning ütleb: „Kolme aasta pärast, palgalise aastate sarnaselt, muutub Moabi hiilgus koos kogu tema suure hulgaga väärtusetuks, ja jääk on pisike, tähtsusetu ja jõuetu.” 

2. Korintose 9
6  Aga see on nii: kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti. 
7  Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. 
8  Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite rikkad iga teo tarvis, 
9  nagu on kirjutatud: „Ta on jaganud, andnud vaestele, tema õigus kestab igavesti.” 
10  Tema, kes annab seemne külvajale, annab ka leiva toiduseks, teeb rohkeks teie külvi ja kasvatab teie õiguse vilja. 
11  Te saate kõigiti rikkaks igasuguse siira headuse poolest, mis meie läbi valmistab tänu Jumalale, 
12  sest selle teenistuse kaudu antud abi mitte ainult ei leevenda pühade puudust, vaid muutub ka rikkalikuks Jumalale antud rohke tänu kaudu. 
13  Selle abistamise ehtsuse tõttu te ülistate Jumalat oma kuulekuses Kristuse evangeeliumi tunnistamisel ja oma osaduse siiruses nende ja kõikidega. 
14  Oma palvetes teie eest nad igatsevad teie järele Jumala võrratu armu tõttu, mis teie peal on. 
15  Tänu olgu Jumalale tema ütlemata suure anni eest!