Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 304

Kolmapäev, 30. oktoober 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Ob 1
  • Hb 2
  • Õp 26:13-22

Õpetussõnad 26
13  Laisk ütleb: Noor lõvi on tee peal! Kiskja keset turgu! 
14  Uks pöörleb hingedel, laisk oma asemel. 
15  Laisk pistab käe kaussi, aga ei viitsi seda suu juurde viia. 
16  Laisk on iseenese meelest targem kui seitse arukalt vastajat. 
17  Otsekui koera kõrvust haarab kinni see, kes mööda minnes vihastab riiu pärast, millega temal ei ole tegemist. 
18  Nagu meeletu, kes ammub tuliseid surmanooli, 
19  on mees, kes petab oma ligimest ja ütleb: Ma teen ju ainult nalja. 
20  Puude puudusel kustub tuli, ja kui ei ole keelepeksjat, vaibub tüli. 
21  Mida söed hõõgusele ja puud tulele, seda on riiakas mees tüli õhutamisel. 
22  Keelepeksja sõnad on nagu maiuspalad ja need lähevad otse sisikonna soppidesse. 

Obadja 1
1  Obadja nägemus. „Nõnda ütleb Issand Jumal Edomi kohta – me oleme kuulnud sõnumit Issandalt ja käskjalg on läkitatud rahvaste juurde: „Üles, tõuskem sõdima tema vastu!” 
2  Vaata, ma teen sind pisikeseks rahvaste keskel, sind põlatakse väga. 
3  Su südame ülbus petab sind, kes sa elad kaljulõhedes, kes sa oled rajanud oma asupaiga kõrgele ja mõtled oma südames: „Kes võiks mind tõugata alla maa peale?” 
4  Kuigi sa tõuseksid kotka kõrgusele ja kuigi su pesa oleks tehtud tähtede sekka, tooksin ma su sealt alla, ütleb Issand. 
5  Kui su juurde tulevad vargad või öised röövlid – kuidas sind siis laastatakse! Eks nad varasta vaid niipalju, kui neile on vaja? Kui sulle tulevad viinamarjakorjajad, kas nad ei jäta midagi järelnoppimiseks? 
6  Ah, kuidas küll uuritakse Eesavit, tuhnitakse tema peidetud varandusi. 
7  Kõik su liitlased ajavad sind piirini, su sõbrad petavad sind, võtavad su üle võimust, su leiva sööjad seavad sulle lõksu. – „Tema ei taipa midagi!” – 
8  Kas see ei tule kätte sel päeval, ütleb Issand, kui ma hävitan targad Edomist ja mõistlikud Eesavi mäelt? 
9  Siis, Teeman, ehmuvad su kangelased, sest Eesavi mäestikust tapetakse viimne kui mees. 
10  Süüteo pärast, vägivalla pärast su venna Jaakobi kallal katab sind häbi ja sind hävitatakse igaveseks. 
11  Sel päeval, kui sa seisid eemal, päeval, kui võõrad viisid ära ta varanduse, kui muulased tulid ta väravasse ja heitsid liisku Jeruusalemma pärast, olid sinagi nagu üks neist. 
12  Ära vaata põlgusega oma venna peale tema viletsuse ajal; ära rõõmusta Juuda laste pärast nende hukkumispäeval; ära oma suuga suurusta hädapäeval! 
13  Ära mine sisse mu rahva väravast tema õnnetuspäeval; ära sinagi tunne rõõmu tema hädast ta õnnetuspäeval; ära pista kätt tema varanduse külge tema õnnetuspäeval! 
14  Ära varitse teelahkmel tema põgenikke hävitamas, ära loovuta tema pääsenuid hädapäeval! 
15  Sest Issanda päev on ligidal kõigi rahvaste jaoks. Nõnda nagu sina talitasid, talitatakse sinuga, su teod tulevad tagasi su oma pea peale. 
16  Sest nõnda nagu te olete joonud mu pühal mäel, nõnda peavad kõik rahvad alati jooma: nad joovad ja rüüpavad, ja siis on, nagu ei oleks neid olnudki. 
17  Aga pääsemine on Siioni mäel, see on püha, ja Jaakobi sugu pärib oma endised pärandid. 
18  Jaakobi sugu on tuli ja Joosepi sugu on leek, aga Eesavi sugu on kõrs: nad süütavad selle ja põletavad ja Eesavi soole ei jää pääsenuid. Jah, Issand on rääkinud. 
19  Nad pärivad Lõunamaa koos Eesavi mäestikuga, ja Madalmaa koos vilistitega; nad pärivad Efraimi väljad ja Samaaria väljad ja Benjamini koos Gileadiga. 
20  Ja Iisraeli laste vangiviidud vägi, kes on kaananlaste seas Sareptani, ja Jeruusalemmast vangiviidud, kes on Sefaradis, pärivad Lõunamaa linnad. 
21  Päästjad lähevad üles Siioni mäele kohut mõistma Eesavi mäestiku üle. Ja kuningriik jääb Issandale.” 

Heebrealaste 2
1  Seepärast tuleb meil palju hoolsamini panna tähele seda, mida me oleme kuulnud, et meid kõrvale ei uhutaks. 
2  Sest kui juba inglite kaudu räägitud sõna jäi püsima ning iga üleastumine ja sõnakuulmatus sai oma õige palga, 
3  kuidas siis meie võiksime pageda, kui me ei hooli nii suurest päästest, mis sai alguse Issanda enda kuulutusest ja mida meile on kinnitanud need, kes kuulsid, 
4  kusjuures Jumal ise on kinnitanud nende tunnistust tunnustähtede ja imedega, mitmesuguste vägevate tegudega ning Püha Vaimu andidega, mida ta jagas oma tahtmise järgi. 
5  Ta ei alistanud ju inglitele tulevast maailma, millest me räägime. 
6  Aga keegi kusagil ütleb tunnistades: „Mis on inimene, et sa teda meeles peaksid, või Inimese Poeg, et sa temast hooliksid? 
7  Sa tegid ta pisut alamaks inglitest, siis sa pärgasid ta kirkuse ja auga, 
8  kõik sa alistasid tema jalge alla.” Selles kõige alistamises ei ole ta jätnud ju midagi talle alistamata. Aga praegu me ei näe veel, et kõik oleks talle alistatud. 
9  Ometi me näeme teda, Jeesust, kes oli tehtud pisut alamaks inglitest, nii et ta Jumala armu läbi kõigi eest maitseks surma, nüüd pärjatuna kirkuse ja auga surma kannatamise pärast. 
10  Sest Jumalale, kelle päralt on kõik ja kelle läbi on kõik, oli kohane, et ta teeks kannatuste kaudu täiuslikuks nende pääste Rajaja, selle, kes viib kirkusse palju lapsi. 
11  Jah, niihästi Pühitseja kui pühitsetavad on kõik ühe Isa lapsed. Sel põhjusel Jeesus ei häbenegi neid hüüda vendadeks. 
12  Ta ütleb: „Ma tahan kuulutada su nime oma vendadele, koguduse keskel tahan ma laulda sulle kiitust!” 
13  Ja taas: „Ma tahan loota tema peale.” Ja taas: „Vaata, siin olen mina ja lapsed, keda Jumal on mulle andnud!” 
14  Et nüüd lapsed on liha ja vere osalised, siis on ka Jeesus ise otse samal viisil liha ja vere omaks võtnud, et ta surma kaudu kõrvaldaks selle, kellel on võimus surma üle – see tähendab kuradi -, 
15  ja vabastaks need, kes surma kartes olid kogu eluaja orjapõlves. 
16  Sest ega ta ometi hoolitse inglite eest, vaid ta hoolitseb Aabrahami soo eest! 
17  Seepärast ta pidigi kõiges saama vendade sarnaseks, et temast saaks halastav ja ustav ülempreester Jumala ees rahva pattude lepitamiseks. 
18  Sest seetõttu, et ta ise on kannatanud kiusatuna, võib ta aidata neid, keda kiusatakse.