Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 324

Teisipäev, 19. november 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Hs 38
  • Hs 39
  • Jk 4
  • Õp 28:7-17

Õpetussõnad 28
7  Kes peab Seadust, on mõistlik poeg, aga kes seltsib kergemeelsetega, teeb oma isale häbi.
8  Kes suurendab oma varandust rendi ja kasu läbi, kogub seda sellele, kes halastab vaeste peale.
9  Kes pöörab oma kõrva ära Seadust kuulmast, selle palvegi on jäledus.
10  Kes eksitab õigeid kurjale teele, langeb omaenese auku, aga vagad saavad hea pärisosa.
11  Rikas mees on iseenese silmis tark, aga arusaaja vaene näeb teda läbi.
12  Kui õiged hõiskavad, on kõik suurepärane, aga kui õelad tõusevad, peavad inimesed peitu pugema.
13  Kes oma üleastumisi varjab, ei jõua sihile, aga kes neid tunnistab ja need hülgab, leiab armu.
14  Õnnis on inimene, kes alati kardab Jumalat, aga kes teeb oma südame kõvaks, langeb õnnetusse.
15  Otsekui möirgav lõvi või kallale kargav karu on vaese rahva õel valitseja.
16  Vürst, kel puudub arukus, on suur rõhuja, aga kes vihkab ahnust, pikendab oma päevi.
17  Inimene, keda rõhub veresüü, olgu põgenik kuni hauani, ükski ärgu aidaku teda!

Jaakobuse 4
1  Kust tulevad siis sõdimised ja kust tülid teie keskel? Eks nad tule sealt, teie ihuliikmetes sõdivatest lõbuhimudest?
2  Te himustate, ja teil ei ole; te taplete ja tapate, ja ei suuda midagi saavutada; te tülitsete ja sõdite. Teil ei ole, sest te ei palu.
3  Te palute, aga ei saa, sest te palute halva jaoks, tahtes seda kulutada oma lõbudeks.
4  Te abielurikkujad! Kas te siis ei tea, et sõprus maailmaga on vaen Jumalaga? Kes iganes eelistab olla maailma sõber, seab end Jumala vaenlaseks.
5  Või arvate, et Pühakiri ütleb asjata: „Kadeduseni ta igatseb Vaimu, kes on asunud meisse”?
6  Aga ta annab veel suuremat armu; seepärast ta ütleb: „Jumal paneb vastu ülbeile, aga alandlikele annab armu!”
7  Alistuge siis Jumalale! Pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest.
8  Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi! Patused, puhastage käed ja kasige südamed, te hingelt kahestunud!
9  Tundke oma viletsust, leinake ja nutke! Teie naer muutugu nutuks ja rõõm kurbuseks!
10  Alanduge Issanda ette, siis ta ülendab teid!
11  Ärge halvustage üksteist, vennad! Kui keegi halvustab või arvustab oma venda, siis ta halvustab ja arvustab Seadust. Kui sa aga Seadust arvustad, siis sa ei ole Seaduse täitja, vaid kohtunik.
12  Ainult üks on seaduseandja ja kohtunik – tema, kes võib nii päästa kui hukata. Aga kes oled sina, sa ligimese arvustaja?
13  Kuulge nüüd, kes ütlete: „Täna või homme läheme sellesse või teise linna ja veedame seal ühe aasta ning kaupleme ja saame kasu!”
14  Teie, kes ei tea, missugune on homme teie elu! Te olete ju aur, mida on hetke näha, ja siis see haihtub.
15  Selle asemel et öelda: „Kui Issand tahab ja me veel elame, siis teeme seda või teist”,
16  te kiitlete oma kõrkuses. Iga selline kiitlemine on kurjast.
17  Kes oskab teha head, aga ei tee, sellele on see patt.

Hesekiel 38
1  Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
2  „Inimesepoeg, pööra oma pale Googi poole Maagoogi maal; ta on Meseki ja Tubali vürst, ja kuuluta temale prohvetlikult
3  ning ütle: Nõnda ütleb Issand Jumal: Vaata, ma tulen sulle kallale, Goog, Meseki ja Tubali vürst.
4  Ma talutan sind ringi ja panen haagid su lõuapäradesse; ma toon välja sinu ja kogu su sõjaväe, hobused ja ratsanikud, kõik toredasti riietatud, suurte ja väikeste kilpidega suure jõugu, kes kõik on mõõga käsitsejad.
5  Pärsia, Etioopia ja Puut on koos nendega, neil kõigil on kilbid ja kiivrid;
6  Gomer ja kõik ta jõugud; Toogarma sugu kõige kaugemast põhjast ja kõik ta jõugud – paljud rahvad on koos sinuga.
7  Ole valmis ja varusta ennast, sina ja kogu su väehulk, kes on kogunenud su juurde, ja ole neile juhiks!
8  Paljude päevade pärast kutsutakse sind, aastate möödudes pead sa tulema maale, mis mõõga järelt on taastatud, rahva juurde, kes on kogutud paljude rahvaste seast Iisraeli mägedele, mis olid kaua laastatud; see rahvas on ära toodud rahvaste seast ja nad kõik elavad julgesti.
9  Siis sa tõused, tuled nagu maru, oled nagu pilv, mis katab maad, sina ja kõik su väehulgad, ja paljud rahvad koos sinuga.
10  Nõnda ütleb Issand Jumal: Sel päeval tõuseb sul midagi südamesse ja sa pead kurja nõu
11  ning ütled: „Ma lähen üles lahtise maa kallale; ma tulen nende rahulike kallale, kes elavad julgesti – nad kõik elavad müürita ja neil ei ole riive ega uksi -,
12  et saada saaki ja riisuda, mis on riisuda, et pöörata oma kätt taasasustatud varemete vastu ja rahva vastu, kes on kogutud paganate seast, kes on soetanud karja ja varandust, kes elavad maa südames.”
13  Seeba ja Dedan ning Tarsise kaupmehed ja kõik ta kaubitsejad küsivad sinult: „Kas tuled saaki saama? Kas oled kogunud oma jõugud riisuma, mis on riisuda, ära viima hõbedat ja kulda, võtma karja ja varandust, saama suurt saaki?”
14  Seepärast kuuluta prohvetlikult, inimesepoeg, ja ütle Googile: Nõnda ütleb Issand Jumal: Eks ole? Sel päeval, kui mu Iisraeli rahvas elab julgesti, hakkad sa liikuma
15  ja tuled oma asukohast, kõige kaugemast põhjast, sina ja koos sinuga paljud rahvad, kes kõik ratsutavad hobustel – suur väehulk, rohkearvuline sõjavägi.
16  Sa tõused mu Iisraeli rahva vastu nagu pilv, et katta maad; see sünnib viimseil päevil: siis ma toon su oma maa kallale, et paganad võiksid tundma õppida mind, kui ma nende silme ees näitan oma pühadust sinu kaudu, Goog.
17  Nõnda ütleb Issand Jumal: Eks see ole sina, kellest ma rääkisin muistseil päevil oma sulaste, Iisraeli prohvetite läbi, kes sel ajal kuulutasid aastast aastasse, et ma toon sind nende kallale?
18  Aga sel päeval – päeval, kui Goog tuleb Iisraeli maa kallale, ütleb Issand Jumal, tõuseb mu vihaleek.
19  Oma raevus ja vihatules ma räägin: Tõesti, sel päeval on suur maavärisemine Iisraeli maal.
20  Ja minu ees värisevad kalad meres ja linnud taeva all ja metsloomad ja kõik roomajad, kes maa peal roomavad, ja kõik inimesed, kes on maapinnal; ja mäed kistakse maha ning kitsasteed varisevad kokku, ja kõik müürid langevad maa peale.
21  Ja ma kutsun mõõga tema vastu kõigi oma mägede peale, ütleb Issand Jumal: ühe mõõk on teise vastu.
22  Ma käin temaga kohut katku ja vere abil; ja ma lasen sadada vihmavalinguid ja raheteri, tuld ja väävlit tema ja ta jõukude peale ja nende paljude rahvaste peale, kes on koos temaga.
23  Nõnda näitan ma oma suurust ja pühadust ning teen ennast tuttavaks paljude paganate silme ees. Ja nad saavad tunda, et mina olen Issand.

Hesekiel 39
1  Ja sina, inimesepoeg, kuuluta prohvetlikult Googile ning ütle: Nõnda ütleb Issand Jumal: Vaata, ma tulen sulle kallale, Goog, Meseki ja Tubali vürst.
2  Ma talutan sind ringi ja kõnnitan sind, toon su kõige kaugemast põhjast ja viin su Iisraeli mägedele.
3  Aga ma löön su ammu sinu vasakust käest ja lasen su nooled langeda sinu paremast käest.
4  Iisraeli mägedele langed sa maha, sina ja kõik su jõugud ja rahvad, kes on koos sinuga; ma annan su roaks röövlindudele, kõigile tiivulistele, ja metsloomadele.
5  Sa langed lagedale väljale. Sest mina olen rääkinud, ütleb Issand Jumal.
6  Ja mina läkitan tule Maagoogi ja nende kallale, kes elavad julgesti saartel. Ja nad saavad tunda, et mina olen Issand.
7  Ja ma teen tuntuks oma püha nime mu Iisraeli rahva keskel ega lase enam teotada oma püha nime. Ja paganad saavad tunda, et mina olen Issand, kes on Iisraelis püha.
8  Vaata, see tuleb ja see sünnib, ütleb Issand Jumal; see on see päev, millest ma olen rääkinud.
9  Iisraeli linnade elanikud lähevad välja ning süütavad ja põletavad relvi, väikesi ja suuri kilpe, ambusid ja nooli, nuiasid ja piike; ja nad teevad nendega tuld seitse aastat.
10  Nad ei kanna puid väljalt ega korja metsadest, sest nad teevad tuld relvadega; nad võtavad saaki neilt, kes neid röövisid, ja riisuvad neilt, kes neid riisusid, ütleb Issand Jumal.
11  Ja sel päeval ma annan Googile seal, Iisraelis, hauapaiga Ränduriorus ida pool merd; see suleb ränduritele tee ja sinna maetakse Goog ja kogu ta väehulk, ja seda nimetatakse „Googi vägede oruks”.
12  Ja Iisraeli sugu matab neid seitse kuud, et puhastada maad.
13  Kogu maa rahvas on matmas ja see on neile kiituseks päeval, kui ma ilmutan oma au, ütleb Issand Jumal.
14  Nad valivad kindlad mehed, kes käivad maa läbi, et seda puhastada, ja matavad läbiläinuist need, kes on veel jäänud maa peale; seitsme kuu pärast hakkavad nad seda läbi uurima.
15  Kui need käivad maa läbi ja keegi neist näeb inimese luud, siis peab ta selle kõrvale panema märgikivi, seniks kui matjad matavad selle „Googi vägede orgu”.
16  Ka ühe linna nimi on „Vägede linn”. Nõnda nad puhastavad maa.
17  Ja sina, inimesepoeg! Nõnda ütleb Issand Jumal: Ütle igasugu tiivulistele lindudele ja kõigile metsloomadele: Kogunege ja tulge, tulge kokku igalt poolt minu tapaohvriks, mida ma teie jaoks ohverdan, suureks tapaohvriks Iisraeli mägedel; sööge liha ja jooge verd!
18  Sööge sangarite liha ja jooge maa vürstide verd, jäärasid, tallesid, sikke ja härjavärsse – neid kõiki on Baasanis nuumatud!
19  Sööge rasva küllastuseni ja jooge verd joobumiseni mu tapaohvrist, mida ma teile ohverdan!
20  Küllastuge mu lauas hobustest ja ratsanikest, sangaritest ja igasugu sõjameestest, ütleb Issand Jumal.
21  Ja ma ilmutan oma au paganate keskel ning kõik paganad saavad näha minu kohut, mida ma mõistan, ja minu kätt, mille ma panen nende peale.
22  Aga Iisraeli sugu saab tunda, et mina, Issand, olen nende Jumal, alates sellest päevast ja edaspidi.
23  Ja paganad saavad teada, et Iisraeli sugu on vangi läinud omaenese süü pärast, sellepärast et nad olid minu vastu truuduseta ja et mina peitsin nende eest oma palge ning andsin nad nende vaenlaste kätte, nõnda et nad kõik langesid mõõga läbi.
24  Mina talitasin nendega nende rüvedust ja üleastumist mööda ja peitsin nende eest oma palge.
25  Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda: Nüüd pööran ma Jaakobi vangipõlve ja halastan kogu Iisraeli soo peale ning olen kiivas oma püha nime pärast.
26  Ja nad peavad unustama oma teotuse ja kõik oma truudusetuse, mida nad on osutanud minu vastu, kui nad julgesti elavad oma maal ja ükski ei hirmuta neid.
27  Kui ma toon nad tagasi rahvaste seast ja kogun nad nende vaenlaste maadest, siis ma ilmutan nende kaudu oma pühadust paljude paganate silme ees.
28  Ja nad saavad tunda, et mina, Issand, olen nende Jumal, kes saatis nad vangi paganate juurde, aga kes kogub nad jälle nende oma maale ega jäta enam ühtegi neist sinna.
29  Ma ei peida enam oma palet nende eest, sest ma valan oma Vaimu Iisraeli soo peale, ütleb Issand Jumal.”