Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 38

Kolmapäev, 07. veebruar 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Ii 40:3-24
  • Ii 41
  • Ii 42
  • Mt 25:14-46
  • Ps 18:43-50

Psalm 18
43  Nüüd ma hõõrun nad pihuks nagu tolmu tuule ees; ma põrmustan nad nagu tänavate pori.
44  Sina päästad mind rahva riidlemistest; sa sead mind rahvaste peaks. Hõimud, keda ma ei tunne, hakkavad mind orjama.
45  Kuuldes minust nad kuulevad mu sõna, võõra rahva lapsed meelitavad mind.
46  Võõra rahva lapsed nõrkevad ja väljuvad värisedes oma linnustest.
47  Issand elab, kiidetud olgu mu kalju! Ülistatud olgu mu päästmise Jumal,
48  Jumal, kes mulle annab kättemaksu ja alistab mulle rahvad!
49  Sina, kes mind päästad mu vaenlaste käest, sa ülendad mu mulle vastuhakkajate üle ja vabastad mu vägivallameeste käest.
50  Sellepärast ma tahan, Issand, sind tänada rahvaste seas ja laulda kiitust su nimele.

Matteuse 25
14  Sest sellega on lugu just nagu mehega, kes enne võõrsile minemist kutsus oma sulased ja andis oma varanduse nende kätte.
15  Ühele andis ta viis talenti, teisele kaks ja kolmandale ühe, igaühele tema suutlikkust mööda, ning läks ära võõrsile.
16  Kohe läks see, kes oli saanud viis talenti, ja kauples nendega ning sai teist viis.
17  Nõndasamuti ka kaks talenti saanu sai teist kaks juurde.
18  Aga kes oli saanud ühe, läks ja kaevas maasse augu ning peitis ära oma isanda raha.
19  Pika aja pärast tuli nende sulaste isand koju ja nõudis neilt aru.
20  Siis astus ta ette see, kes oli saanud viis talenti, lisas sellele teist viis talenti ja ütles: „Isand, sa andsid mulle viis talenti, ennäe, ma olen saanud teist viis talenti!”
21  Ta isand lausus talle: „Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmupeole!”
22  Ka kaks talenti saanu ütles ta ette astudes: „Isand, sa andsid mulle kaks talenti, ennäe, ma olen saanud teist kaks talenti!”
23  Ta isand lausus talle: „Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmupeole!”
24  Siis astus tema ette ka see, kes oli saanud ühe talendi, ja ütles: „Isand, ma tean, et sa oled vali mees, sa lõikad sealt, kuhu sa ei ole külvanud, ja kogud sealt, kuhu sa ei ole puistanud.
25  Ja ma kartsin, läksin ära ja peitsin sinu talendi maa sisse. Vaata, siin on sinu oma!”
26  Tema isand aga vastas talle: „Sa halb ja laisk sulane! Sa teadsid, et ma lõikan sealt, kuhu ma ei ole külvanud, ja kogun sealt, kuhu ma ei ole puistanud.
27  Siis sa oleksid pidanud mu raha andma pankurite kätte, ja tulles ma oleksin saanud oma osa kätte vahekasuga.
28  Võtke nüüd tema käest talent ära ja andke sellele, kellel on kümme talenti!
29  Sest igaühele, kellel on, antakse, ja tal on rohkem kui küllalt, kellel aga ei ole, selle käest võetakse ära seegi, mis tal on.
30  Ja kõlbmatu sulane heitke välja kaugele pimedusse, seal on ulgumine ja hammaste kiristamine!”
31  Aga kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile
32  ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest.
33  Ja ta seab lambad oma paremale käele, sikud aga vasakule käele.
34  Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele: „Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale!
35  Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu,
36  ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde.”
37  Siis vastavad õiged talle: „Issand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind, või janusena ja jootsime sind?
38  Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu, või alasti ja riietasime sind?
39  Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde?”
40  Ja kuningas vastab neile: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.”
41  Siis ta ütleb ka vasakul käel olijatele: „Minge ära minu juurest, te äraneetud, igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele!
42  Sest mul oli nälg ja te ei andnud mulle süüa, mul oli janu ja te ei andnud mulle juua,
43  ma olin kodutu ja te ei võtnud mind vastu, ma olin alasti ja te ei riietanud mind, ma olin haige ja vangis ja te ei tulnud mind vaatama.”
44  Siis vastavad ka need: „Issand, millal me nägime sind näljasena või janusena või kodutuna või alasti või haigena või vangis ja ei ole sind teeninud?”
45  Siis ta vastab neile: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete jätnud tegemata kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete jätnud tegemata minulegi.”
46  Ja need lähevad igavesse karistusse, õiged aga igavesse ellu.”

Iiob 40
3  Siis Iiob vastas Issandale ja ütles:
4  „Vaata, ma olen selleks liiga tühine. Mida peaksin sulle vastama? Ma panen käe suu peale.
5  Ma olen kord rääkinud ja ma ei vasta enam, koguni kaks korda, ja enam ma seda ei tee.”
6  Aga Issand vastas Iiobile tormituulest ja ütles:
7  „Pane nüüd vöö vööle nagu mees, mina küsin sinult ja sina seleta mulle!
8  Kas sina tahad minu õigust tühjaks teha, süüdistades mind, et õigustada iseennast?
9  Ons sul siis käsivars nagu Jumalal, või kas sina oma häälega suudad müristada nagu tema?
10  Ehi ennast siis uhkuse ja väärikusega, pane enesele ülle hiilgust ja ilu!
11  Päästa valla oma vihavood, vaata kõigi kõrkide peale ja alanda neid!
12  Vaata kõigi kõrkide peale, rudju neid, ja rõhu õelad maha otse kohapeal!
13  Mata nad kõik üheskoos põrmu, sule nende silmnäod salapaika,
14  siis minagi kiidan sind, et su parem käsi on sind aidanud!
15  Vaata ometi jõehobu, kelle ma olen loonud nagu sinugi: ta sööb rohtu nagu veis.
16  Ent vaata tema ristluude rammu ja kõhulihaste jõudu.
17  Ta saba on nagu seedritüvi, ta reite kõõlused otsekui põimitud.
18  Ta luud on nagu vaskputked, ta kondid otsekui raudtalad.
19  Ta on Jumala töödest parim: kes ta on teinud, toob ta lähedale mõõga.
20  Jah, toidust toodavad temale mäed, seal, kus kõik metsloomad mängivad.
21  Ta magab lootospõõsaste all, redutab pilliroos ja mudas.
22  Lootospõõsad, olles temale varjuks, katavad teda, jõeremmelgad on ta ümber.
23  Vaata, kui ka jõgi peale surub, ta ei tõtta minema, ta jääb kindlaks, isegi kui Jordan tormaks temale suhu.
24  Kas saaks tema nähes teda kinni võtta, temale püüniseid ninna torgata?

Iiob 41
1  Vaata, niisugune lootuski on petlik: kas teda nähes juba ei olda pikali?
2  Ükski ei ole nõnda julge, et teda ärritada. Ja kes suudaks siis püsida minu ees?
3  Kes on esmalt andnud mulle, et peaksin tasuma? Kõik, mis on taeva all, on minu oma.
4  Ma ei taha vaikida tema liikmeist, ta vägitegude asjast ning ta oleku ilust.
5  Kes paljastaks tema ta pealmisest kattest? Kes tungiks tema kahekordse soomuse vahele?
6  Kes avaks tema silmnäo väravad? Ta hambad ajavad hirmu peale.
7  Ta selg on kilpide , tihedalt pitseriga suletud:
8  üks on teisele nõnda ligi, et tuul ei pääse läbi nende vahelt.
9  Need on liibunud üksteise külge, seisavad koos ja neid ei saa lahutada.
10  Tema aevastustest välgub valgust ja ta silmad on nagu koidupuna kiired.
11  Tema suust käivad otsekui põlevad tõrvikud, kargavad välja tulesädemed.
12  Tema sõõrmeist tuleb välja suits nagu potist, mille all põlevad kõrkjad.
13  Tema hingeõhk süütab söed ja tema suust tuleb välja leek.
14  Tema turjal asub tugevus ja tema ees kargab kartus.
15  Tema lihav vats on otsekui valatud ta külge, liikumatult paigal.
16  Tema süda on kõva nagu kivi, otse alumise veskikivi kõvadune.
17  Kui ta tõuseb, siis kohkuvad vägevadki, tema murdmise tõttu on nad nagu arust ära.
18  Kui teda tabab mõõk, siis see ei pea vastu, samuti mitte piik, viskoda ega nool.
19  Ta peab rauda õleks ja vaske pehkinud puuks.
20  Nool ei aja teda põgenema, lingukivid muutuvad tema vastu kõrteks.
21  Vemblad on temale nagu kõrred ja ta naerab oda vihinat.
22  Tal on kõhu all otsekui teravad kivikillud, ta hüpleb nagu pahmavanker mööda muda.
23  Ta paneb sügavuse keema nagu paja, teeb mere salvipoti sarnaseks.
24  Enese järel ta jätab läikiva raja, sügavus näib olevat otsekui raugajuuksed.
25  Ei ole maa peal tema sarnast, ta on kartmatuks loodud.
26  Kõik, mis kõrge on, kardab teda, tema on kõigi uhkete loomade kuningas.”

Iiob 42
1  Siis Iiob vastas Issandale ja ütles:
2  „Mina tean, et sina suudad kõike ja et sinul ei ole ükski asi võimatu.
3  Kes on see, kes mõistmatult püüab varjata sinu nõu? Seepärast ma olen jutustanud, millest ma pole aru saanud, asjadest, mis mulle on imelikud ja mida ma ei mõista.
4  Kuule siis ometi ja ma räägin, mina küsin sinult ja sina seleta mulle!
5  Ma olin ainult kõrvaga kuulnud kuuldusi sinust, aga nüüd on mu silm sind näinud.
6  Seepärast ma võtan kõik tagasi ning kahetsen põrmus ja tuhas.”
7  Ja pärast seda kui Issand oli rääkinud need sõnad Iiobile, ütles Issand teemanlasele Eliifasele: „Mu viha on süttinud põlema sinu vastu ja su mõlema sõbra vastu, sest teie ei ole rääkinud minu kohta tõtt nagu mu sulane Iiob!
8  Võtke siis nüüd seitse härjavärssi ja seitse jäära ning minge mu sulase Iiobi juurde ja ohverdage eneste eest põletusohver, ja mu sulane Iiob palvetagu teie eest; sest ma kuulen ainult tema palvet, et mitte talitada teiega häbistavalt, kuigi te ei ole rääkinud minu kohta tõtt nagu mu sulane Iiob!”
9  Siis läksid teemanlane Eliifas, suhiit Bildad ja naamalane Soofar ja tegid, nagu Issand neile oli öelnud; ja Issand kuulis Iiobi palvet.
10  Ja Issand pööras Iiobi saatuse, kui too palvetas oma sõprade eest; ja Issand andis Iiobile kahekordselt kõike, mis tal oli olnud.
11  Ja tema juurde tulid kõik ta vennad ja kõik ta õed ja kõik, kes teda enne olid tundnud, ja võtsid leiba koos temaga ta kojas; ja nad avaldasid temale kaastunnet ja trööstisid teda selle õnnetuse pärast, mis Issand temale oli lasknud tulla; ja igaüks andis temale ühe kaaluühiku raha ja ühe kuldrõnga.
12  Ja Issand õnnistas Iiobi viimast põlve enam kui ta esimest; ja tal oli neliteist tuhat lammast ja kitse, kuus tuhat kaamelit, tuhat paari härgi ja tuhat emaeeslit.
13  Ja tal oli seitse poega ja kolm tütart.
14  Ta pani ühele tütrele nimeks Jemiima, teisele Ketsia ja kolmandale Keren-Hapuuk.
15  Ja kogu maal ei leidunud nii ilusaid naisi kui Iiobi tütred; ja nende isa andis neile pärisosa nende vendade keskel.
16  Pärast seda elas Iiob veel sada nelikümmend aastat ja nägi oma lapsi ja oma laste lapsi neli põlve.
17  Ja Iiob suri, olles vana ja elatanud.