020_DSC_9945cr-1024×683

Oleviste kogudus läbi 67 aasta


67 aastat tagasi kogunesid siia suurde Olevistesse kaheksast väikesest palvemajast ja kogudusehoonest ilma jäänud jumalalapsed. Siia ühendati toonase riigivõimu survel evangeeliumi kristlased, baptistid, nelipühilased ja priilased; viimased neist tähistavad täna ka priikogudusliku liikumise 135. aastapäeva. Kokkutulnute südameis oli murelikke mõtteid: „Mis saab küll meist siin Pagari tänava külje all, julgeolekukomitee valvsate pilkude all! Kuidas teostada remont hiiglaslike mõõtmetega kirikus?

Avajumalateenistus siin kojas oli samamoodi pühapäeval ja 17. septembril,  aastal 1950. Hirm asendus julguse ja lootusega Jumala peale, kui juba avateenistustel said inimesed  rõõmsaks ja lohutatud, et usurahvast nii palju üheskoos oli. Hommikusel jumalateenistusel oli 3000 ja õhtusel 2700 inimest koos. Üks vana vend, kes ka muremõtteid mõtles, sai väga rõõmsaks, kui nägi just sellel esimesel pühapäeval Oleviste torni risti juurde laskuvat kotkast.

Täna võime öelda koos Oleviste asutajaliikmetega ja pühendunud Jumala lastega siin: Eben Eeser!

Kui Taaveti-eelsel ajal ründasid ja ähvardasid vilistid Iisraeli, tuli Jumal neile appi. Me loeme 1. Saamueli 7: 10–12 „Ja kui Saamuel ohverdas põletusohvrit, lähenesid vilistid, et sõdida Iisraeli vastu; aga Jehoova müristas sel päeval valju mürinaga vilistide kohal ja viis nad segadusse; ja neid löödi maha Iisraeli ees. Ja Iisraeli mehed läksid Mispast välja ning ajasid viliste taga ja lõid nad kuni allapoole Beet-Kaari. Siis Saamuel võttis ühe kivi ning asetas Mispa ja Seeni vahele, pani sellele nimeks Eben-Eeser ja ütles: „Siitsaadik on Jehoova meid aidanud!““

Siitsaadik on Jehoova meid kandnud ja aidanud. Meie töötegijad ja pastorid pidid küll Riiklikus Julgeolekukomitees pidevalt aru andma. Miks on kirikus nii palju noori, miks on välismaalased Olevistes, kust saadi Effataa koorile tipptasemega lääne mikrofonid. Kes jagavad ja toodavad vaimulikku kirjandust jne jne.  Aga kõige kiuste tehti Olevistes väga kõrgetasemelist muusikatööd. Juba 1960ndatel toimus vaikne ärkamine, mis tõi kodustel koosviibimistel terve põlvkonna noori võimekaid inimesi Jumala juurde. Salaja tehti laste ja noortetööd. Pastor Oskar Olvik, kes käivitas ansambliõhtud käärkambris ning täiesti uuelaadse kaasaegse noortekoori Effataa ja ka mind pikajuukselist hipit Jeesuse juurde juhatas, ei pidanud pidevale aruandlusele kõrvalmajas vastu ja ta süda kustus 1977. aasta jõululaupäeval. Nendel jõuludel saab tema surmast 40 aastat.

Meil olid Olevistes sambad, Osvald Tärk ja Oskar Olvik,  kelle neljapäevased piiblitunnid läksid täissaalidele. Nendele lisandusid Ülo Meriloo ning Henno Hunt. Kogudusest tõusid esile äratushimulised Jumala otsijad ja püha rahulolematusega nakatunud Effataa koori noored ja nende ümber kogunenud Jumala inimesed. Nende keskelt tõstis Jumal esile vend Rein Uuemõisa, kes ei saanud tuntuks mitte ainult Eestis ja Baltikumis vaid üle suure Nõukogude Liidu. Olevistesse toodi Soomest salakaubana sisse Piibleid ja vaimulikku kirjandust. Vend Toivo Rynkäneni tulekuga hakkas Püha Vaimu võimas ligiolu, võidmine ja vägi end nii võimsalt avaldama, et kogu Nõukogude Liidust tuldi siia. Pastor Rein Uuemõisa nimi oli tuntud ka Nõukogude Liidu postiteenistuses, nii et kui ümbrikule oli kirjutatud Tallinn, Bratu Reinu ja Tallinn, Lekaru, siis tulid kirjad kaugelt N Liidust, Ukrainast ja kaugemalt kohale. Olen oma silmaga neid kirju näinud. „Tallinn. vend Reinule.“, „Tallinn. Ravitsejale.“

Jumal andis vend Reinu ümber tublisid töömehi, kes kandsid äratuse kuumust ja palavat pikkades palvejärjekordades, kus tervenesid inimesed ja täitusid Püha Vaimuga 70ndate lõpu ärkamises. Siin teenisid kaasa vend Aleksander Popov, Udo Veevo, Enno Tuulik, Teedi Tüür, mitmed Hiiumaa ja Saaremaa vennad, vend Karl Reinaru luteri kirikust jt. Oli aeg kus Oleviste sära oli nagu päike. Läbi aastakümnete on Jumal andnud siia üksmeelt ja armastust. Kaks korda on Olevistes loetud terve Piibel avalikult ette. Meie kogudust on külastanud Jumala riigi suurmehed Billy ja Fraklin Graham, Mel Tari jt. Paljud muusikakollektiivid alates Living Soundist, koorid ja solistid.

Jumalariigi töö Olevistes jätkub pühapäeviti kahe hommikuse jumalateenistuse, neljapäevase palveteenistuse ja reedese noortekoosolekuga vanempastor vend Siim Teekeli armastava hoole ja juhtimise all edasi. Prohvetianni kaudu antud tõotus, et tuli mis põles nii eredalt 1970ndate ärkamises süttib taas, ootab täitumist. Oleviste Nokia on Püha Vaimuga täidetud, igatsevad Jumala lapsed. See püha tuli süttib kindlasti uuesti. Jumal meid selleks kõiki õnnistagu!

17. septembril 2017 Oleviste koguduse 67. aastapäeval, Ülo Niinemägi

Järgmised sündmused

21 APR
Jumalateenistus

Pühapäev kell 10.00 Oleviste kirikus

21 APR
Jumalateenistus, Issanda surma mälestamine

Pühapäev kell 12.00 Oleviste kirikus

25 APR
Palvekoosolek

Neljapäev kell 18.30 Maarja kabelis

26 APR
Noorteõhtu

Reede kell 18.30 Oleviste kirikus

27 APR
Ristimisjumalateenistus

Laupäev kell 12.00 Oleviste kirikus

27 APR
Poeetiliste palvetekstide õhtu

Laupäev kell 18.30 Maarja kabelis

28 APR
Jumalateenistus

Pühapäev kell 10.00 Oleviste kirikus


Vaata kuukava