Laulud


Jumala kogudus
206. Issand, vaata armust alla , 209. Jehoova Jumal, nüüd on meie mõte , 210. Köida meid ühte Sa , 211. Kui õndsad sidemed , 212. Küll kallis on näha sõpru , 213. Leeke on küll palju , 214. Me koguduse alus , 215. Mu armsad, mu vennad ja õed , 216. Mulle armsad on Jumala lapsed , 217. Näha vendi ja õdesid , 219. Oh tule meie keskele , 220. Oh tulge, vennad , 223. Süda seltsiks südamele , 225. Las pühad maal ja taevastes , 226. Tõe eest sõdi sa , 227. On põhi, lõuna, ida, lääs , 229. Üks tee viib taevasse , 230. Üks tund siin Päästja jalge ees , 232. Armuallik voolab , 233. Kristus, kindel kalju Sa , 234. Meelde tuletage, kuidas Jeesus , 235. Minu eest Issand kannatas , 236. Maine mu võlg , 237. Minu mälestuseks , 238. Mu kindel usukalju siin , 239. Murdkem koos leiba , 240. Murra, oh Issand, nüüd leiba , 242. Püha laua osaduses , 244. Sind tänan, Issand , 245. Sinu veri puhastab mind , 246. Suur ime sündis Kolgatal , 247. Arm, meid aita , 248. Et ärka vaim , 250. Evangeelse tõe ja usu eest , 251. Issand, tänu olgu Sulle , 253. Anna hinge avarust , 255. Kas te olete eksinud lambaid , 256. Me elu on kui suvepäev , 257. Kui säästa saad üht surmavalu , 259. Jeesus, olen siin , 261. Luba, vend, et Sind ma teenin , 263. Aita, Issand, näita , 265. Näed sa teisi nutmas , 266. Oh kui kahju, et nii hilja , 269. Puhtaimat armastust , 270. Räägi nüüd Jeesuse armust , 271. See rahvas, kel Jumal , 273. Tee tööd, öö ligi jõuab , 276. Vaikselt, sõbrad, nii vaikselt , 277. Vennad, see on meie kohus , 254. Jeesus õnnistuse andis , 258. Külvaja hoolas läks välja , 228. Ühte seob meid ta armastus , 274. Tahad õnnelik siin olla sa , 262. Me Jeesus, Sinu töö on see , 249. Edasi, vennad, olgem kõik nõus , 222. Ristikogudus, tahad võitja olla , 224. Sinu nimel, armas Jeesus , 260. Laiad väljad valendavad , 264. Me tormist siin ei hooli küll , 268. Palju, palju tööd on teha , 272. Taevaisa arm nüüd särab , 231. Veel elad, vanemate usk , 275. Tööd on küll sinule , 221. Õed, vennad ühel meelel , 267. Sadagu õnnistusvihmad , 241. Päästja risti juurde ma , 252. Jeesus käib siin võites , 207. Issand, harjund kohta meie tuleme , 208. Issand, Su ette tuleme , 218. Oh püha ristikogudus , 243. Sa püha taevamanna ,