Laulud


Jumala Sõna
161. Sõnaga mind puuduta , 162. Kindlasti me sõna peale loodame , 164. On antud ustav ja kindel sõna , 167. Ei kaugel Jumala riigist , 168. Hing, tule patukoormaga , 169. Jeesuse juurde rutta, oh hing , 170. Kas oled nii väsind , 171. Kui tahad vabaneda , 172. Kuule tasast Vaimu häält , 173. Miks veel viibid , 174. Nii nagu vari me elu siin on , 175. Nii sügaval keegi ei kõnni , 177. Õnnis täna on , 178. Sul rahu veel ei ole , 181. Tahad sa pattudest loobuda , 182. Täna saad sa tõesti veel päästmise , 183. Tule Jeesuse juurde , 185. Ükskord, kui õhtu su ellu laskub , 186. Üks pilk Päästja peale , 187. Risti all võid rahu leida , 188. Võlad on makstud , 189. Hing mul igatseb , 190. Jehoova on mu Karjane , 191. Jehoova on mu varjupaik , 192. Kiida nüüd Issandat , 193. Kiida, süda, rahu toojat , 194. Loo mulle puhas süda , 195. Kõik ilmamaa otsad , 196. Kuidas hoiab noor inimene , 198. Sinu heldust, Jehoova, kiidan , 199. Tulen sisse Tema väravaist , 200. Saada mind , 202. Jeesuse Kristuse arm , 204. Õnnista Sa mind, Isa taevane , 201. Jäägu Jumala rahu su üle , 184. On sul ruumi Jeesusele , 163. Mu Isa tõotus on kaljukindel , 160. Armas Jeesus, kogu Sina , 165. Usalda Jumala Sõna , 159. Õnnistav Piibel , 205. Õnnistada sind tahan , 176. Oled Päästja vere väge tunda saand , 180. See sõnum on püha ja kallis , 197. Oh kui armsad on Su eluhooned , 179. Truu ja ustav on see sõna , 203. Õnnista ja hoia , 166. Anna süda Jeesusele ,