Laulud


Kristlik elu
278. Issandal on rohtu , 279. Ilma Päästjata elu nii tühi , 280. Kui palvekambris nutsin , 284. Jeesus, Sa mu hinge Päästja , 285. Kristuse veri, õigus ka , 287. Jeesusele laulan , 288. Ära mine minust mööda , 289. Kaugel olin oma Päästjast , 291. Loo puhas süda , 292. Kuidas patust pääsen ma , 293. Lambaid üheksakümmend üheksa , 294. Ma elan nagu lunastuse linnas , 297. Mu süda siin , 298. Mitte vara ja rikkust , 300. Mulle saab vaid Sinu armust , 301. Nii nagu olen, tulen ma , 303. Nutumüüri ees kohtasin Jeesust , 304. Nüüd alles ma mõistan , 307. On armastus, mis pühitseb , 308. Pean ütlema, mispärast mina , 309. Su tõotust uskuda , 310. Rahu otsis minu väsind süda , 311. Võin ma tulla , 312. Rasket koormat kandsin kaasas , 313. Tule ja mind uuenda , 315. Andkem tänu , 320. Lihtsalt taevalik , 322. Meie ümber imena , 326. Su kiituseks, mu Looja , 327. Tänan Looja Sind nüüd ma , 329. Tänu Sulle, Taevaisa , 334. Headuse Vaimu , 335. Helde Isa taevane , 336. Hingekarjane, meid kanna , 337. Helduse allikas, puhtuse kaev , 340. Issand, ma usus , 341. Issand, oh õpeta paluma mind , 342. Issand, Su juurde ihkab mu hing , 344. Jää vait, mu hing , 345. Jeesuse jalge juurde , 346. Jumal, halasta Sa , 347. Jõudu, oh Issand, nüüd vajan , 349. Kalla, kallis Isa käsi , , 351. Kui õnnis ma Jeesuses olen , 353. Ligidal on Jumal , 354. Lõpmatu on palve vägi ja jõud , 355. Luba, Issand, lapse viisil , 356. Luba, Jeesus, vaikne tund , 357. Luba mind vaikses palves , 359. Maailmaruumist läbi , 360. Mind kanna Sa , 361. Mul, Jeesus,vaikust anna , 362. See on mu soov , 363. Mu soovid vii sa , 364. Oh Jeesus, anna mulle , 365. Oh Jeesus, Su palet las alati , 366. Palveta puhkeval koidul , 369. Pikki öid mõtlesin , 372. On hää Su kätes olla , 374a. Taevane Isa, kuule mu palvet , 376. Üksipäinis, jah, Jumala juures , 377. Abba Isa, hoia mind , 379. Eluvõitlustes käinud ma , 382. Issand, näita mulle oma teed , 383. Issand, tee esiteks kindlaks , 385. Jeesus, meie eel , 386. Jeesus minu kõrval käi , 387. Jeesus, muuda mind , 389. Kes võikski iial , 392. Kõigele, mis on siin päikse all , 393. Kui ma ka teed ei tea , 397. Ligemale ikka, Issand , 399. Ma püüan truu ja ustav , 400. Ma Sulle, Jeesus, tõotan , 402. Mind keegi viib , 405. “Mu järel!” hüüab Jeesus Krist , 410. Oh võta mind, mu Jumal , 412. Pühal ristiteel koju lähen ma , 416. Sinu sisse sügavasti, Issand , 417. Sügavalt, sügavalt vajuta mind , 418. Süüta minu süda tules , 421. Vii Sina mind , 423. Võta kṍik mu elu Sa , 424. Võta Päästja juurde jääda , 426. Armastus iial ei väsi , , , 427. Ei tea, miks Jumala armastus , , , 429. Issand, mu silmad lahti tee , , , 431. Julge ma Päästja hõlmas , , , 432. Jumalas vaid leiab rahu hing , , , 433. Kõik Issanda teed , , , 435. Külluslik armastus , , , 436. Ma, Issand, otsimas , , , 437. Ma olen kui reisija , , , 440. Mida otsib minu süda , , , 442. Mu jõud, Sind tahan armastada , , , 443. Nõuad sa õnnistust, õnnista sa , , , 449. Oh usu, et Jumal täiesti on truu , , , 450. On sädet vaja vaid , , , 451. On ääretu arm, milles elan , , , 453. Sina tead ju, kui tihti ma väsin , , , 455. Siit hiilgav-valgelt kõrguselt , , , 457. Sinu tee, see on ikkagi parim , , , 458. Usk anna mulle tavatu , , , 459. Su nimi on hädas mu abi , , , 460. Väikesesse nurka , , , 461. Väsind hing, kes kodu poole , , , 464. Igal päeval Jeesus , 467. Jehoova püha koda , 468. Jeesus, rõõmustaja , 469. Koit pärast pimedust , 470. Kõik tõotussõnad , 472. Kui pühad koos , 473. Kuulen mitmest hädaohust , 474. Ma tean, mis mina usun , 475. Mu Jeesus, mu Päästja , 476. Mingem julgelt, usuvennad , 477. Mu süda leidis endale , 478. Nüüd on mu süda rõõmus , 480. Nüüd paistab õnnepäikene , 483. Oo laula, rändur, laula , 484. Päevast päeva arm sind kandnud , 485. Rändur, vaata Jeesusele , 486. See, kes tunneb Jeesust , 492. Üles, vennad , 493. Vabaduse hommik koitis , 495. Hing, rutta taeva poole , , 496. Isa, Sinu palge ette , 497. Jeesus, Õnnistegija , 498. Jeruusalemm, sa taevalinn , 499. Ju paistab kaugelt , 502. Kes on need, kes haua kaldal , 503. Kord kirkuse ja rõõmu hommik , 505. Kui kord koos on kõik päästetud , 507. Kus pole enam musta ööd , 508. Ma tunnen õnnist rahumaad , 509. Loojangu taga särab meil hommik , 510. Ma mõtlen siin alati , 511. Ma vaatan üle Jordani , 513. Meil on ristikangelasi olnud , 514. Mina tunnen maad, kus Jumal on , 515. Mind vii kui inglikäel , 517. Mu kodu, ilus sõna sa , 518. See võib taeva armsaks teha , 520. Murepilvest läbi , 521. Õnnis kodu meid ootab ju taevas , 523. Siin maa peal leida pole , 524. Suur valendav hulk , 526. Tähtede taga , 527. Ühel päeval läheme , 528. Üks riik on taevas üleval , 530. Veel üks üürike aeg , 531. Vaat, hauast läbi , 532. Võtkem Päästja armastusest , 533. Emakene, ei ma seda , , , 380. Heliseb mu sees , 371. Rohkem korraga ei maksa võtta , 305. Nüüd tahan ma laulda , 414. Sa tunned mind , 395. Kui olen ise nõder , 352. Kui õnnis Päästja ligi olla , 331. Arm mind kannab , 398. Las Jumal seada , 463. Hõiska võidulaulu , 425. Võta rist, käi Päästja järel , 456. Sind armastan, Jeesus , , , 281. Jää kalju peale , 401. Me Jumal on see varjupaik , 330. Ainult Sind, mu armas Jeesus , 375. Vii mind kõrge kalju peale , 296. Ma tean üht ust, mis lahti on , 348. Jumal, õnnista me hingi , 328. Tänu, Issand, tänu Sulle , 373. Säravaim täht, mu koidutäht , 396. Küll ööd ja päevad vaatab , 403. Minu kõige parem sõber , 406. Nüüd ihu, hinge, vaimu , 481. Oh kui kallist lippu , 368. Ole mu nägemus , 434. Kui mul oleks kõik , , , 446. Oh Jeesus, Su nimi on suur , , , 367. Oh võta mind, mu Päästja , 447. Oh mis kallid annid saame , , , 462. Hing, oh ära karda , 487. Ta saadab mind , 350. Kindel varjupaik mul teada , 390. Kelle päralt minu elu , 411. Õnnelik süda, kes nooruse päevil , 286. Jeesus, väärt küll oled Sa , 454. Sa, rändur, ära karda , , , 420. Usaldan end Sulle , 439. Mu Jeesus elab veel , , , 299. Mul on nüüd Jeesus , 448. Oh tõsta silmad taeva poole , , , 378. Edasi ma ruttan , 445. Oh Jeesus, oh Jeesus , , , 516. Minu kodu on seal üleval , 525. Suurel hommikul näeme jälle , 428. Issand, kaljualus , , , 339. Issand, kanna oma last , 408. Nüüd Päästja juurde jäägem , 409. Oh et ma Sinu sarnaseks saaksin , 419. Vii meid Sina, oh Jehoova , 384. Issand, vii mind allikale , 452. Oota, hing, oh oota Issandat , , , 430. Jeesus, ikka jää mu juurde , , , 479. Päästja käed on tugevad , 321. Ma tahan laulda Sulle tänuviisi , 323. Oh anna tuhat keelt sa mulle , 512. Me laulame taevasest rahust , 444. Oh Issand, kui mu elutee , , , 506. Kui me seal Talle järje ees , 488. Tõe ja usu eest , 302. Oh Jeesus, nüüd annan end , 338. Imelist jõudu tunnen ma, , 522. Püha, auline inglite maa , 306. Oh truu Jumal, võta Sa , 391. Kas olen ristivõitleja , 422. Võta aega olla püha , 370. Räägi, oh armas Issand , 282. Jeesus peab üksi mu südame saama , 290. Kui risti juurde kord tulin ma , 325. Täis tänu, süda hõiskab , 529. Varsti, kui hiilgavad tähed , 343. Issand, Sinu kätel , 358. Ma kummardan Sind , 318. Laula kiitust hommikul , 394. Kõik ma annan Jeesusele , 319. Laula rõõmsalt mu hing , 317. Kuningas ja Päästja , 490. Tõotused iial ei kõigu , 500. Jumal, Sul ligemal , 413. Päästja järel tahan käia , 491. Üks kindel linn ja varjupaik , 333. Armsaim paik mul, Jeesus, Sinu juures , 407. Oh valva sa , 415. Sinu armu häält , 332. Armas Jeesus, tüüri Sa , 489. Süda, oh jäta kõik mured , 466. Jeesus alati mind kannab , 482. Olen rõõmus, et Jeesust võin , 504. Kui kord igavene hommik , 441. Mina usun , , , 314. Kiida Jeesust, mu hing , 501. Kohavate vete taga , 519. Oh tulge, vennad, õed , 283. Järjest armuallikas voolab , 324. Õnnelik selgus: Jeesus mul on , 295. Ma tänan Sind, Jeesus , 316. Kiida nüüd Issandat , 438. Ma tean, mu Isal üleval , , , 381. Issand, Sind Su hale süda , 388. Jeesusele tahan tuua , 494. Võtkem Jumalale laulda , 465. Issand, näeme Su muutvat armastust , 471. Kui Jumala rahu on hinge sees ,