Laulud


lootus
426. Armastus iial ei väsi , , , 427. Ei tea, miks Jumala armastus , , , 429. Issand, mu silmad lahti tee , , , 431. Julge ma Päästja hõlmas , , , 432. Jumalas vaid leiab rahu hing , , , 433. Kõik Issanda teed , , , 435. Külluslik armastus , , , 436. Ma, Issand, otsimas , , , 437. Ma olen kui reisija , , , 440. Mida otsib minu süda , , , 442. Mu jõud, Sind tahan armastada , , , 443. Nõuad sa õnnistust, õnnista sa , , , 449. Oh usu, et Jumal täiesti on truu , , , 450. On sädet vaja vaid , , , 451. On ääretu arm, milles elan , , , 453. Sina tead ju, kui tihti ma väsin , , , 455. Siit hiilgav-valgelt kõrguselt , , , 457. Sinu tee, see on ikkagi parim , , , 458. Usk anna mulle tavatu , , , 459. Su nimi on hädas mu abi , , , 460. Väikesesse nurka , , , 461. Väsind hing, kes kodu poole , , , 456. Sind armastan, Jeesus , , , 434. Kui mul oleks kõik , , , 446. Oh Jeesus, Su nimi on suur , , , 447. Oh mis kallid annid saame , , , 454. Sa, rändur, ära karda , , , 439. Mu Jeesus elab veel , , , 448. Oh tõsta silmad taeva poole , , , 445. Oh Jeesus, oh Jeesus , , , 428. Issand, kaljualus , , , 452. Oota, hing, oh oota Issandat , , , 430. Jeesus, ikka jää mu juurde , , , 444. Oh Issand, kui mu elutee , , , 441. Mina usun , , , 438. Ma tean, mu Isal üleval , , ,