Laulud


Meeleparandus ja päästmine
278. Issandal on rohtu , 279. Ilma Päästjata elu nii tühi , 280. Kui palvekambris nutsin , 284. Jeesus, Sa mu hinge Päästja , 285. Kristuse veri, õigus ka , 287. Jeesusele laulan , 288. Ära mine minust mööda , 289. Kaugel olin oma Päästjast , 291. Loo puhas süda , 292. Kuidas patust pääsen ma , 293. Lambaid üheksakümmend üheksa , 294. Ma elan nagu lunastuse linnas , 297. Mu süda siin , 298. Mitte vara ja rikkust , 300. Mulle saab vaid Sinu armust , 301. Nii nagu olen, tulen ma , 303. Nutumüüri ees kohtasin Jeesust , 304. Nüüd alles ma mõistan , 307. On armastus, mis pühitseb , 308. Pean ütlema, mispärast mina , 309. Su tõotust uskuda , 310. Rahu otsis minu väsind süda , 311. Võin ma tulla , 312. Rasket koormat kandsin kaasas , 305. Nüüd tahan ma laulda , 281. Jää kalju peale , 296. Ma tean üht ust, mis lahti on , 286. Jeesus, väärt küll oled Sa , 299. Mul on nüüd Jeesus , 302. Oh Jeesus, nüüd annan end , 306. Oh truu Jumal, võta Sa , 282. Jeesus peab üksi mu südame saama , 290. Kui risti juurde kord tulin ma , 283. Järjest armuallikas voolab , 295. Ma tänan Sind, Jeesus ,