Ristimisjumalateenistus Oleviste kirikus. Foto: Heldur Kajaste

Esimesel jõulupühal ristiti 14 uut koguduse liiget


29. dets. 2023 | Rait Tõnnori

Esimesel jõulupühal, 25. detsembril toimus Oleviste kirikus ristimisjumalateenistus, kus ristitud sai 14 uut koguduse liiget. Enamus ristitutest olid kogudusse tulnud läbi Alfa kursuse ja jõudnud selle käigus selgusele, et Oleviste on nende vaimulik kodu. Lisaks ristiti kaks inimest ka Saue Kristlikust Vabakogudusest. Ristimistalituse viisid läbi pastorid Veljo Kaptein ja Rait Tõnnori.

Peale ristimistalitust anti kõigile ristimistunnistused ja koguduse pastorid palusid uutele liikmetele õnnistust. Taas võisime rõõmustada, et Issand lisab ikka uusi päästetud hingi oma suurde perekonda. Soovime kõikidele ristitutele rohkelt Jumala õnnistust ja püsivat kasvamist usuteel.