Foto: Koguduse arhiiv

Möödus 72 aastat Oleviste koguduse loomisest


17. sept. 2022 | Rait Tõnnori

Koguduse avajumalateenistus toimus 17. septembril 1950 aastal, kell 10 hommikul. Hommikusel jumalateenistusel osales ligikaudu 3000 ja õhtusel 2700 inimest.

Nõukogude võimu survel hakkasid Oleviste kirikus tegutsema kaheksa vabakogudust – Immaanueli Evangeeliumi Kristlaste Vabakogudus, Eelimi Nelipühikogudus, Allika Baptistikogudus, Saaroni Baptisti Kogudus, Karmeli Evangeeliumi Kristlaste Vabakogudus, Siioni Evangeeliumi Kristlaste Vabakogudus, Priikogudus ja Iru Betaania Baptisti Kogudus.

Liidetud kogudustel olid erinevad rõhuasetused ja ka õpetuslikud eripärad, milles tuli ühiseid aluseid leida. Kui tolleaegsed võimud arvasid, et nendel kogudusel on raske ühiselt töötada, siis Jumal just õnnistas tööd kiriku kõrgete võlvide all.

Algusaastatel oli koguduse töö surutud müüride vahele, oli okupatsioonivõimude jälgimise all, ateistliku nõukogude võimu hirmutamine ja usklike represseerimine jättis koguduse tööle oma jälje. Otsiti mooduseid, kuidas tööd teha ja võita hingi Kristusele. Leiti võimalus kuulutada evangeeliumit läbi muusikatöö, mis osutus väga viljakaks töövormiks evangeeliumi kuulutamisel.

Oleme Jumalale tänulikud, et oleme võinud selles iidses katedraalis kõik need aastakümned teenida ja Jumala Sõna kuulutada. Oleme võinud ühtse kogudusena kogeda Jumala päästvat väge ja rikkalikke õnnistusi.