Noorte Alfa kursuse lõpetamine Oleviste kirikus. Foto: Rait Tõnnori

Oleviste kirikus lõppes Alfa kursus


11. dets. 2022 | Rait Tõnnori

Olevistes koguduses lõppes kolmekuuline kristliku usu põhitõdesid tutvustav Alfa kursus. Kursus oli mõeldud nendele inimestele, kes soovisid paremini tundma õppida kristliku usu põhitõdesid.

Kursuse läbiviijateks olid kogenud Oleviste koguduse liikmed, kes andsid teoreetilise ja praktilise ülevaate kristlikust usust. Kursusel käsitleti teemasid, mis puudutasid Jumala olemasolu, Püha Vaimu tööd, Jeesuse elu ja surma tähendust ning usu tähtsust üldiselt inimese elus. Kõikidele kursuse lõpetajatele jagati ka tunnistusi.

Kursuse lõpuks said osalejad parema arusaamise kristliku usu tähendusest ning õppisid uusi teadmisi rakendama oma igapäevases elus. Mitmed lõpetajad on otsustanud ka ennast rohkem Oleviste kogudusega siduda ning soovivad saada ka ristitud.

Järgmist kristluse põhitõdesid tutvustavat Alfa kursust on plaanis alustada järgmisel aastal, 22. jaanuaril kell 14. Samuti on algamas ka uus Alfa kursus noortele 23. jaanuaril kell 18.30 Oleviste kirikus.

Soovime kõikidele kursuse lõpetajatele rohkelt Jumala õnnistust.