Pastorite ordineerimine I advendi jumalateenistusel. Foto: Heldur Kajaste

Pastorid Teet Uuemõis ja Rait Tõnnori said EKB Liidu ordinatsiooni


5. dets. 2023 | Karin-Liis Tambaum

Möödunud pühapäeval, 1. advendi jumalateenistusel said Oleviste koguduse pastorid Teet Uuemõis ja Rait Tõnnori EKB Liidu ordinatsiooni. 

Koguduse vennad õnnistati ametisse juba 2021. aasta detsembris ning on nüüdseks kogudust teeninud pastori ametis juba kaks aastat.

Mõlemad vennad teenisid 1. advendi jumalateenistusel kaasa ning andsid oma tunnistuse koguduse ees. Jutluse pidasid EKB Liidu president Erki Tamm ja asepresident Peeter Tamm. Ordineerimisel osalesid Oleviste pastorid Rein Uuemõis, Veljo Kaptein, Ülo Niinemägi, vanempastor Siim Teekel ning EKB Liidu president Erki Tamm ja asepresident Peeter Tamm.

Teet Uuemõis (56) on üles kasvanud mitmenda põlve kristlikus kodus. Ta pühendas oma elu Jumalale teismelisena Vikipalu laagris ja hakkas aktiivselt Olevistes kaasa teenima. 2003 ordineeriti ta diakoniks. Ta on olnud kümmekond aastat kaastööline raadiosaates „Valulävi“. Koguduse vanematekogu on ta valinud esimeheks. Teedul on kolm magistrikraadi – tehnikateadustes, ärijuhtimises ja haridusteadustes. Spordisõbrana on ta korduvalt jooksnud Tallinna Maratoni. Koos abikaasa Külliga on neil kolm last.

Rait Tõnnori (35) otsis elus oma teed üksinda, kuid 2013. aasta suvel langetas ta otsuse elada koos Jumalaga. Koguduseks leidis ta Oleviste, kus käis noorteõhtutel ja läbis noorte Alfa kursuse. Ta sai ristitud ja asus vaimulikus kodus kaasa teenima, soovides end panustada täielikult. Vanempastor kutsus ta enda abiks ning kogudus on valinud ta juhatusse. Rait on õppinud infotehnoloogiat ning teoloogiat. Hetkel on ta omandamas Kõrgema Usuteadusliku Seminari magistrikraadi. Koos abikaasa Hanna-Emiliaga on neil neli last.

Mis on pastorite ordineerimine?

EKB Liidu pastorite statuut ütleb, et pastori ordinatsiooniga tunnustatakse isiku vaimulikku autoriteeti ja pädevust teenida kogu Liidu ulatuses. Kogudus esitab pastori ordineerimiseks avalduse Liidu vanematekogule, kes suunab kandidaadi sobivuse korral ordineerimiskomisjoni. Pastoriks ordineerimisele peab eelnema vähemalt kaks aastat või vaimuliku kõrghariduse olemasolul vähemalt üks aasta teenimist diakoniordinatsiooniga pastorina. Rohkem saab selle kohta lugeda EKB Liidu kodulehelt.