Kihlus

Laulatusele eelneb kihlus, millega mees ja naine kinnitavad koguduse vaimuliku ees oma soovi astuda abiellu. Kui mees ja naine on jõudnud selgusele, et nad soovivad abielluda, siis tuleb koguduse vaimulikuga leppida kokku aeg kihlamiseks.

Kihlus on lõplik kokkulepe mehe ja naise vahel abiellumiseks ja ei ole seega enam paarile järelemõtlemise ajaks. Omavahelises sobivuses tuleb eelnevalt selgusele jõuda. Koguduse vaimulik veendub enne kihlamist, et abielluda soovijate vahel ei oleks abiellumist takistavaid asjaolusid.

Kihlamisel kinnitab paar oma põhjalikult kaalutletud kindlat otsust ja kergekäeline kihluse katkestamine on Jumala ees patt.

Kihlaaeg on mõeldud ettevalmistuste tegemiseks abiellu astumiseks ja ühise kodu rajamiseks. Kihlumisel lepitakse ka kokku, kui kaua kihlus kestab ja millal paar soovib laulatustalituse läbiviimist.

Kihlusest ja abiellumise soovist antakse ka koguduses avalikult teada. Kihalateade edastatakse kogudusele kihlumisele järgneval pühapäeval ja kihlapaar kutsutakse koguduse ette, et neile ühiselt õnnistust paluda. Kui üks osapool on teisest kogudusest, siis edastatakse kihlateade ka teises koguduses.

Koostamisel on kasutatud käsiraamatut “Vaimulikud talitused Eesti EKB Koguduste Liidus” (Osvald Tärk, toimetanud Toivo Pilli 1998/2008).