Kihlus

Kihlus on lõplik mehe ja naise kokkulepe abielluda. Kihluse aeg ei ole enam paarile järelemõtlemise ajaks. Omavahelises sobivuses tuleb eelnevalt selgusele jõuda. Kihluse katkestamine on Jumala ees patt.

Kihluse viib läbi koguduse vaimulik. Ta veendub enne kihlumist, et abielluda soovijate vahel ei oleks abiellumist takistavaid asjaolusid. Heaks tavaks on, et eelnevalt on võimaluse korral tutvustatud oma väljavalitut ka vanematele. Kihlumisel kinnitab paar oma otsust abielluda. Pastor selgitab kihlaaja ja abielu tähendust ja palub neile õnnistust.

Kihlaaeg on mõeldud abiellu astumise ettevalmistuste tegemiseks ühise kodu rajamisel.

Kihlusel lepitakse kokku, kui kaua kihlus kestab ja millal paar soovib laulatustalituse läbiviimist.

Abiellumise soovist ja kihlumisest teavitatakse kogudust pühapäevasel jumalateenistusel. Kui üks osapool on teisest kogudusest, siis edastatakse kihlateade ka teises koguduses.

Koostamisel on kasutatud käsiraamatut “Vaimulikud talitused Eesti EKB Koguduste Liidus” (Osvald Tärk).