Kiriku restaureerimine

Oleviste kiriku restaureerimistööde teostamist on rahastatud Tallinna kirikurenessanssi programmist

2023. aasta restaureerimistööd

Tööde käigus sai kabeli välisfassaad uue värske ilme ja puhastati aastate jooksul tekkinud mustusest. Lisaks vahetati kabeli neljast aknalauast välja kolm, mida ei olnud võimalik enam taastada. Kogu kabeli sokliosa tuli praktiliselt täielikult asendada – alles jäi ainult lühike lõik, et eksponeerida varasemat sokliosa.

2022. aasta restaureerimistööd

Toimusid Maarja kabeli katuse restaureerimistööd. Katusetööde käigus vahetati välja kogu katuseplekk ja alusroovitus, lisaks paigaldati pööningule uued käiguteed. Katusele paigaldati uus piksekaitse lahendus ning restaureeriti kabeli tornikiiver ja rist. Jätkusid Hans Pawelsi kenotaafi restaureerimistööd.

2021. aasta restaureerimistööd

Restaureeriti kiriku peauks ja lõunakabeli uks ning konserveeriti kiriku peaportaal. Restaureeriti lõunakabeli aknad ja paigaldati Dolores Hoffmanni kujundatud vitraažid. Hans Pawelsi kenotaaf valgustati, paigaldati uus varikatus ja teostati fassaaditööd kenotaafi ümbruses. Kirikuaias teostati haljastustöid.

2020. aasta restaureerimistööd

Restaureeriti lõunakabeli fassaadid ja katuse viilutippu paigaldati seal ajalooliselt asunud kiviristi koopia. Krohvi eemaldamisel avastati müürist haruldased keskaegsed raidkivid, mis on nüüd fassaadil eksponeeritud. Valmis kabeli raidakende restaureerimiskava. Kirikuaias teostati arheoloogilised uuringud.

2019. aasta restaureerimistööd

Restaureeriti kiriku läänetorni fassaadid ning rekonstrueeriti torni vaateplatvorm. Vaateplatvormi puidust käigutee asendati roostevabade metallist restidega ja tõsteti katuseplekist kõrgemale. Lisaks vahetati vaateplatvormi alune katuseplekk ja tehti vihmaveerennid, mis suunavad sadeveed torni nurkadesse. Korrastati 38 avariilise elektrisüsteemiga lühtrit ja konserveeriti lõunakabeli portaal.

2018. aasta restaureerimistööd

Parandati lõunakabeli katust.