Vaimulikud talitused


Koguduse vaimulikeks talitusteks on ristimine, koguduse liikmeks õnnistamine, palvetamine võidmisega, püha õhtusöömaaeg, kihlus, laulatus, lapse õnnistamine, õnnistus- ja pühitsustalitus (koduõnnistamine, sakraalhoone sissepühitsemine jne), matus, vaimulikuks ordineerimine, pastori, diakoni, diakonissi, jutlustaja ja nende abi ametisse õnnistamine.

Püha õhtusöömaaeg

Püha õhtusöömaaeg on Issanda poolt seatud talitus, millega kogudus üksmeelses osaduses mälestab Kristuse surma meie pattude eest. Sellega tunnistab iga osavõtja ühtlasi, et ta enne pühast õhtusöömaajast osavõtmist on juba Kristuselt saanud pattude andeksandmise ja uue elu, ning selle uue elu säilitamine ja kasvamine sõltuvad Kristuse ohvrisurmast. Kristus ise seadis püha õhtusöömaaja oma mälestuseks (Lk 22:19) ja apostlid jagasid leiba ja karikat sellesama püha eesmärgiga (1Kr 11:23-26).

Oleviste koguduses on Kristuse surma mälestamine igas kuus kuu esimesel pühapäeval kella 10-ses jumalateenistuses ja kuu kolmandal pühapäeval kella 12-ses jumalateenistuses. Kristuse surma mälestamisest osa võtmisel on nõue, et meie vahekord inimeste ja Jumalaga on korras, st et süda on puhas.

Ristimine

Ristimine on Issanda poolt seatud vaimulik talitus (Mt 28:19), mis teostatakse uskliku vee alla kastmise teel ning tähendab Jumala ja inimeste ees seda, et ristitav on juba loobunud oma pöördumata elust ja uuestisünni kaudu astunud eluosadusse Jeesuse Kristuse surma ja ülestõusmisega. Eesti EKB Liidu kogudustes on tavaks, et ristimiskandidaat annab oma isiklikust usust tunnistuse koguduse või koguduse juhatuse ees, kes kinnitab ristimiskandidaadi soovi kogudusega liituda. Kohe peale ristimist toimub ristitava kogudusse õnnistamine.

Laste õnnistamine

Laste õnnistamise kohta ei ole meil Jeesuse käsku, küll aga Jeesuse eeskuju (Mk 10:13-16). Sisuliselt on see eestpalve laste eest (Mt 19:13) ja vastavalt sellele on ka laste õnnistamise talitusel keskseks osaks palve. Jeesus ise õnnistas lapsi käte pealepanemisega.

Laulatus

Kristliku abielu algust loetakse laulatustalitusest, kus abiellujad annavad avaliku ja pühaliku abielutõotuse ning koguduse vaimulik annab sellele Jumala Sõna kohaselt tunnustuse ja õnnistuse. Laulatus on ka eestpalvetalitus, et paluda Jumala õnnistust ja abi pruutpaari ühisesse ellu. Oleviste koguduse pastoritel on õigus abielusid ka ametlikult registreerida.

Matus

Matus on armastuskohustuse täitmine meie poolt lahkunud inimese vastu, lohutuse pakkumine omastele ja ristiusu vaadete esiletõstmine surma ja igavese elu kohta. Leinatalitust juhib koguduse vaimulik.

Järgmised sündmused

16 OKT
Venekeelne palvekoosolek

Kolmapäev kell 18:00 Maarja kabelis

17 OKT
Palvekoosolek

Neljapäev kell 18:30 Maarja kabelis

18 OKT
Noorteõhtu

Reede kell 18:30 Maarja kabelis

20 OKT
Jumalateenistus

Pühapäev kell 10:00 Oleviste kirikus

20 OKT
Jumalateenistus

Pühapäev kell 12:00 Oleviste kirikus

23 OKT
Palvetund

Kolmapäev kell 14:00 käärkambris

23 OKT
Venekeelne palvekoosolek

Kolmapäev kell 18:00 Maarja kabelis


Vaata kuukava