Vaimulikud talitused

1. Kihlus

Laulatusele eelneb kihlus, millega mees ja naine kinnitavad koguduse vaimuliku ees oma soovi astuda abiellu. Kui mees ja naine on jõudnud selgusele, et nad soovivad abielluda, siis tuleb koguduse vaimulikuga leppida kokku aeg kihlamiseks.

Loe edasi

2. Laulatus

Kristlik abielu on eluaegne ühiselu vorm mehe ja naise vahel. Abielu algust loetakse laulatustalitusest, kus abiellujad annavad avaliku ja pühaliku abielutõotuse Jumala ja tunnistajate ees, tõotades pühenduda teineteisele ning koguduse vaimulik annab sellele Jumala Sõna kohaselt tunnustuse ja õnnistuse.

Loe edasi

3. Püha õhtusöömaaeg

Püha õhtusöömaaeg on Issanda poolt seatud talitus, millega koguduse liikmed üksmeelses osaduses mälestavad Kristuse surma meie pattude eest. Osavõtt Kristuse surma mälestamisest näitab, et oleme usku Issandasse Jeesusesse Kristusesse võtnud tõsiselt.

Loe edasi

4. Matus

Piibli sõnum on, et surm ei ole uskliku inimese jaoks teekonna lõpp, vaid see on uue elu algus, mis on täis Jumala ligiolu ja kus ei ole kurjust, vaeva ega häda. Usume, et Kristus on ristil surma võitnud ja on valmistanud temasse uskujatele ette taevase kodu – igavese rahupaiga.

Loe edasi

5. Ristimine

Ristimine on Issanda poolt seatud vaimulik talitus (Mt 28:19), mis teostatakse uskliku vee alla kastmise teel.

Loe edasi

6. Lapse õnnistamine

Lapse õnnistamise talituse keskmes on eestpalve lapse eest. Talituse käigus usaldatakse laps Jumala hoole ja armu alla. Samuti palvetatakse, et vanematel oleks tarkust last jumalakartlikult kasvatada.

Loe edasi