Vaimulikud talitused

1. Kihlus

Kihlus on lõplik mehe ja naise kokkulepe abielluda. Kihluse aeg ei ole enam paarile järelemõtlemise ajaks. Omavahelises sobivuses tuleb eelnevalt selgusele jõuda. Kihluse katkestamine on Jumala ees patt.

Loe edasi

2. Laulatus

Kristlik abielu on eluaegne ühiselu vorm mehe ja naise vahel. Abielu algust loetakse laulatustalitusest, kus abiellujad annavad avaliku ja pühaliku abielutõotuse Jumala ja tunnistajate ees, tõotades pühenduda teineteisele ning koguduse vaimulik annab sellele Jumala Sõna […]

Loe edasi

3. Püha õhtusöömaaeg

Püha õhtusöömaaeg on Jeesuse poolt oma kogudusele seatud vaimulik talitus tema kannatuste ja ohvrisurma mälestuseks. Leivast ja karikast osa saades me meenutame oma lunastust, pattude andeksandmist, õigeksmõistu ja Jumalaga lepitamist.

Loe edasi

4. Matus

Piibli sõnum on, et surm ei ole uskliku inimese jaoks teekonna lõpp, vaid see on uue elu algus, mis on täis Jumala ligiolu ja kus ei ole kurjust, vaeva ega häda.

Loe edasi

5. Ristimine

Ristimine on Issanda poolt seatud vaimulik talitus (Mt 28:19), mis teostatakse uskliku vee alla kastmise teel.

Loe edasi

6. Lapse õnnistamine

Lapse õnnistamise talituse keskmes on eestpalve lapse eest. Talituse käigus usaldatakse laps Jumala hoole ja armu alla. Samuti palvetatakse, et vanematel oleks tarkust last jumalakartlikult kasvatada.

Loe edasi

7. Ordineerimine

Ordineerimine on pühalik talitus palve ja käte pealepanemisega Jumalast kutsutud isiku eraldamiseks vaimuliku ametisse. Ühtlasi tunnustab kogudus sellega oma töötegija vaimulikku kutsumust ning tema vastavust Jumala sõnas kirjeldatud korrastatusele.

Loe edasi