Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 216

Laupäev, 03. august 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 1Aj 16:37-43
  • 1Aj 17
  • 1Aj 18
  • 1Kr 1:1-17
  • Õp 19:3-12

1. Ajaraamat 16
37  Ja ta jättis sinna Issanda seaduselaeka ette Aasafi ja tema vennad, et nad alaliselt teeniksid laeka ees, täites igapäevaseid ülesandeid, 
38  ja Oobed-Edomi ja tema vennad, ühtekokku kuuskümmend kaheksa; Oobed-Edom, Jedituuni poeg, ja Hosa said väravahoidjaiks. 
39  Ja preester Saadoki ja tema vennad preestrid jättis ta Issanda elamu ette, Gibeonis olevale ohvrikünkale, 
40  ohverdama põletusohvrialtaril Issandale põletusohvreid igal hommikul ja õhtul, nõnda nagu on kirjutatud Seaduses, mille Issand Iisraelile andis. 
41  Ja nendega koos olid Heeman ja Jedutuun ning teised valitud, kes nimeliselt olid nimetatud Issandat tänama selle eest, et tema heldus kestab igavesti. 
42  Ja nende, Heemani ja Jedutuuni juures olid pasunad ja simblid mängumeestele ja muud mänguriistad Jumala laulu jaoks. Ja Jedutuuni pojad valvasid väravat. 
43  Siis kogu rahvas läks ära, igaüks oma koju; ja Taavet pöördus oma peret õnnistama. 

Õpetussõnad 19
3  Inimese teed eksitab tema oma rumalus, aga ta süda kibestub Issanda vastu. 
4  Varandus toob palju sõpru, aga vaene peab sõbrast lahkuma. 
5  Valetunnistaja ei jää karistuseta, ja kes sepitseb valesid, ei pääse. 
6  Paljud lipitsevad ülemuse ees ja andja sõbrad on kõik. 
7  Vaest vihkavad kõik ta vennad, veel enam hoiduvad sõbrad temast eemale; ajab ta taga sõnu, siis neid ei ole. 
8  Kes hangib enesele tarkust, armastab oma hinge; kes hoiab arukust, leiab õnne. 
9  Valetunnistaja ei jää karistuseta, ja kes sepitseb valesid, hukkub. 
10  Ei sobi albil nautida elu, veel vähem siis sulasel valitseda vürstide üle. 
11  Arukus teeb inimese pikameelseks ja temale on auks üleastumine andeks anda. 
12  Kuninga viha on nagu noore lõvi möirgamine, aga tema lembus on otsekui kaste rohu peal. 

1. Korintose 1
1  Paulus, Kristuse Jeesuse apostliks kutsutud Jumala tahtmisel, ja vend Soostenes – 
2  Korintoses olevale Jumala kogudusele, Kristuses Jeesuses pühitsetuile, kutsutud pühadele ning kõigile neile, kes kõigis paigus appi hüüavad meie Issanda Jeesuse Kristuse nime, kes on nende ja meie Issand: 
3  Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt! 
4  Ma tänan alati oma Jumalat teie pärast Jumala armu eest, mis teile on antud Kristuses Jeesuses! 
5  Te olete ju kõige poolest saanud rikkaks temas, igasuguses sõnas ja igasuguses mõistmises, 
6  kuna tunnistus Kristusest on teis kinnitatud, 
7  nii et teil ei ole puudu ühestki armuannist, oodates meie Issanda Jeesuse Kristuse ilmumist. 
8  Tema kinnitab teid ka lõpuni, et te oleksite laitmatult puhtad meie Issanda Jeesuse Kristuse päeval. 
9  Ustav on Jumal, kelle poolt te olete kutsutud osadusse tema Poja Jeesuse Kristuse, meie Issandaga. 
10  Ma kutsun teid üles, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse nime pärast, et te kõik räägiksite ühtviisi ja et teie seas ei oleks lõhesid, vaid et te oleksite ühte liidetud samas meeles ja samas nõus. 
11  Kuid Kloe pere, mu vennad, on mulle teie kohta teatanud, et teie seas on riidu. 
12  Ma räägin sellest, et igaüks teist ütleb: „Mina olen Pauluse poolel!” või: „Mina olen Apollose poolel!” või: „Mina olen Keefase poolel!” või: „Mina olen Kristuse poolel!” 
13  Kas Kristus on mitmeks jagatud?! Kas Paulus löödi risti teie eest? Või ristiti teid Pauluse nimesse? 
14  Ma tänan Jumalat, et ma ei ole teie seast kedagi ristinud peale Krispuse ja Gaiuse, 
15  nii et keegi ei saa öelda teid olevat ristitud minu nimesse. 
16  Siiski ma ristisin ka Stefanase pere; kedagi muud ei tea ma olevat ristinud. 
17  Sest Kristus ei läkitanud mind ristima, vaid evangeeliumi kuulutama, mitte aga inimliku tarkuse sõnadega, et Kristuse rist ei muutuks tühiseks.