Piibli aastane lugemisplaan 2023

Päev 226

Esmaspäev, 14. august 2023

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Kg 9:13-18
  • Kg 10
  • Kg 11
  • Kg 12
  • 1Kr 9:1-18
  • Ps 96:1-13

Psalm 96
1  Laulge Issandale uus laul, laulge Issandale, kõik maailm! 
2  Laulge Issandale, kiitke tema nime, kuulutage päevast päeva tema päästet! 
3  Jutustage paganate seas tema au, tema imeasju kõigi rahvaste seas! 
4  Sest Issand on suur ja väga kiidetav ja tema on kardetavam kui kõik muud jumalad. 
5  Sest teiste rahvaste jumalad on ebajumalad, aga Issand on teinud taeva. 
6  Aulikkus ja auhiilgus on tema palge ees, võimsus ja ilu on tema pühamus. 
7  Rahvaste suguvõsad! Andke Issandale, andke Issandale au ja võimus! 
8  Andke Issandale tema nime au, tooge annetusi ja tulge tema õuedesse! 
9  Kummardage Issandat pühas ehtes, kõik maailm värisegu tema palge ees! 
10  Öelge paganate seas: Issand on kuningas! Siis maailm jääb kindlaks, ei see kõigu. Tema mõistab rahvastele õiglast kohut. 
11  Taevad rõõmustagu ja maa ilutsegu, kohisegu meri ja mis seda täidab! 
12  Hõisaku väljad ja kõik, mis seal on! Siis rõkatagu rõõmust kõik metsapuud 
13  Issanda palge ees, sest tema tuleb! Sest ta tuleb kohut mõistma maailmale. Ta mõistab kohut maailmale õiguses ja rahvaile oma ustavuses. 

Koguja 9
13  Sedagi tarkust ma nägin päikese all, ja see oli minu meelest suur: 
14  oli väike linn ja selles vähe mehi; suur kuningas tuli selle alla, piiras seda ja ehitas selle vastu suured piiramistornid. 
15  Seal leidus vaene tark mees, kes oma tarkusega oleks võinud linna päästa; aga ükski inimene ei mõelnud sellele vaesele mehele. 
16  Siis ma ütlesin: Tarkus on parem kui ramm, aga vaese tarkust põlatakse ja tema sõnu ei võeta kuulda. 
17  Tarkade sõnad, mida rahulikult kuuldakse, on paremad kui valitseja karjumine alpide seas. 
18  Tarkus on parem kui sõjariistad, aga üksainus patune rikub palju head. 

Koguja 10
1  Surnud kärbsed panevad haisema salvisegaja õli, pisut rumalust võib mõjuda rohkem kui tarkus ja au. 
2  Targa süda hoiab paremale ja albi süda pahemale. 
3  Teed käieski puudub albil mõistus, ja igaühele ilmneb, et ta on alp. 
4  Kui valitseja viha tõuseb sinu vastu, siis ära jäta maha oma kohta, sest kannatlikkus hoiab ära suuri patte. 
5  Halb asi, mida ma nägin päikese all, on see, kui eksitus tuleb võimukandja poolt: 
6  rumalus pannakse kõrgele kohale, suured ja rikkad aga istuvad madalal. 
7  Ma olen näinud sulaseid hobuste seljas ja vürste käivat maas otsekui sulased. 
8  Kes augu kaevab, langeb ise sinna sisse, ja kes müüri maha kisub, seda salvab madu. 
9  Kes kive kangutab, teeb enesele häda, kes puid lõhub, ohustab ennast. 
10  Kui raud on nüri ja tera ei ihuta, siis tuleb jõudu pingutada; aga tulemuseks on tarkus tarvilik. 
11  Kui madu salvab, enne kui on lausutud, siis pole lausujast mingit kasu. 
12  Sõnad targa suust toovad poolehoidu, aga albi neelavad ta oma huuled: 
13  tema kõne algus on alpimine ja tema kõne lõpp on kurjakuulutav meeletus. 
14  Alp teeb palju sõnu, ent ükski inimene ei tea, mis tuleb, ja kes ütleks temale, mis sünnib pärast teda? 
15  Albi vaev väsitab seda, kes linnateed ei tunne. 
16  Häda sulle, maa, kui su kuningaks on sulane ja su vürstid pidutsevad juba hommikul! 
17  Õnnelik oled, maa, kui su kuningas on vaba mehe poeg ja su vürstid pidutsevad õigel ajal nagu mehed, aga mitte nagu joodikud! 
18  Suure laiskuse pärast vajuvad sarikad, ja kui käsi süles peetakse, tilgub koda läbi. 
19  Mõnu pärast valmistatakse rooga, vein teeb elu rõõmsaks, ja raha eest saab kõike. 
20  Isegi mõttes ära sajata kuningat, ja oma magamiskambris ära sajata rikast, sest taeva lind viib hääle välja ja tiivuline teatab loost! 

Koguja 11
1  Viska oma leib vee peale, sest pikapeale sa leiad selle jälle! 
2  Anna osa seitsmele, jah, kaheksalegi, sest sa ei tea, milline õnnetus maa peal võib juhtuda! 
3  Kui pilved on täis vihma, siis nad valavad seda maa peale; ja langegu puu lõuna või põhja poole, aga puu jääb oma langemise paika. 
4  Kes valvab tuult, ei saa külvata, ja kes vaatleb pilvi, ei saa lõigata. 
5  Nõnda nagu sa ei tunne tuule teed või luude-liikmete tekkimist raseda ihus, nõnda sa ei tunne Jumala tööd. Tema teeb kõike seda. 
6  Külva oma seemet hommikul ja ära lase oma käsi puhata õhtul, sest sa ei tea, mis õnnestub, kas see või teine, või tulevad mõlemad ühtviisi head! 
7  Valgus on magus, ja silmadele on hea päikest näha. 
8  Jah, kui inimene elab palju aastaid, siis tundku ta neist kõigist rõõmu; aga ta mõelgu ka pimeduse päevadele, sest neidki saab palju! Kõik, mis tuleb, on tühisus! 
9  Rõõmusta, noor mees, noores eas ja su süda tundku rõõmu su nooruspäevil! Käi oma südame teedel ja oma silmavaate järgi, aga tea, et Jumal viib sind kohtusse selle kõige pärast! 
10  Saada siis tusk ära oma südamest ja hoia paha eemal oma ihust, sest lapsepõlv ja noorus on kaduvad!  

Koguja 12
1  Mõtle oma Loojale oma nooruspäevil, enne kui tulevad kurjad päevad ja jõuavad kätte need aastad, mille kohta sa ütled: Need ei meeldi mulle! – 
2  enne kui pimenevad päike ja valgus, kuu ja tähed, ja vihma järel tulevad taas pilved – 
3  siis kui koja valvurid värisevad ja kanged mehed kisuvad küüru; kui jahvatajad on jõude, sest neid on vähe järele jäänud, ja aknaist vaatajad jäävad pimedaks; 
4  kui välisuksed sulguvad, kui veski mürin vaibub, kui üles tõustakse juba linnuhääle peale, kui kõik lauluviisid lakkavad; 
5  kui küngastki kardetakse ja teed käies on hirm; kui mandlipuu õitseb, rohutirts vaevu liigub ja kapparipung puhkeb – sest inimene läheb oma igavese koja poole ja tänaval käivad leinajad ringi -, 
6  enne kui hõbeköis katkeb ja kuldkauss puruneb, kruus allikal kildudeks kukub ja kaevuratas laguneb, 
7  sest põrm saab jälle mulda, nõnda kui ta on olnud, ja vaim läheb Jumala juurde, kes tema on andnud. 
8  „Tühisuste tühisus,” ütleb Koguja, „kõik on tühine!” 
9  Lisaks sellele, et Koguja oli tark, õpetas ta ka rahvale tarkust, kaalus, uuris ja kujundas palju õpetussõnu. 
10  Koguja püüdis leida sobivaid sõnu ja siiralt kirjapandud tõesõnu. 
11  Tarkade sõnad on otsekui astlad ja nende kogumik sissetaotud naelte sarnane. Need on antud ühe ja sama Karjase poolt. 
12  Ja peale selle: „Mu poeg, võta kuulda manitsust! Suurel raamatute tegemisel pole lõppu ja suur agarus väsitab ihu.” 
13  Lõppsõna kõigest, mida on kuuldud: „Karda Jumalat ja pea tema käske, sest see on iga inimese kohus! 
14  Sest Jumal viib kõik teod kohtusse, mis on iga salajase asja üle, olgu see hea või kuri.” 

1. Korintose 9
1  Eks ma ole vaba? Eks ma ole apostel? Eks ma ole näinud Jeesust, meie Issandat? Eks teie ole minu töö Issandas? 
2  Kui ma teistele ei ole apostel, siis teile olen ma seda ometi, sest teie olete minu apostliameti pitser Issandas. 
3  Minu kaitsekõne neile mu arvustajaile on see: 
4  Kas meil ei ole õigust süüa ja juua? 
5  Kas meil ei ole õigust kaasa võtta õdede hulgast naist, nagu teevad muud apostlid ja Issanda vennad ning Keefas? 
6  Või ei ole ainult minul ja Barnabasel õigust olla vaba kehalisest tööst? 
7  Kes läheb iial sõduriks omal palgal? Kes istutab viinamäe ega söö selle vilja? Või kes hoiab karja ega joo kariloomade piima? 
8  Kas ma räägin seda inimlikul pinnal? Eks ütle sedasama ka Seadus? 
9  On ju Moosese Seaduses kirjutatud: „Ära seo kinni pahmast tallava härja suud!” Kas Jumal hoolitseb härgade eest? 
10  Eks ta ütle seda pigem meie pärast? Meie pärast on ju kirjutatud, et kündja peab kündma lootuses ning rehepeksja peksma lootuses, et ta saab sellest osa. 
11  Kui me oleme külvanud teile vaimulikke ande, on see siis suur asi, kui me tahaksime lõigata teie ainelisi ande? 
12  Kui juba teistel on niisugune õigus saada teilt see osa, eks meil ole siis ammugi?Kuid me ei ole seda õigust kasutanud, vaid me lepime kõigega, et me kuidagiviisi ei saaks takistuseks Kristuse evangeeliumile. 
13  Eks teie tea, et need, kes pühi toiminguid toimetavad, söövad pühakoja omast, ja et need, kes altari juures teenivad, saavad oma osa altarilt? 
14  Nõnda on Issand ka korraldanud, et evangeeliumi kuulutajad võivad elada evangeeliumist. 
15  Kuid mina ei ole sellest kasutanud midagi. Aga ma ei kirjuta seda selleks, et mulle edaspidi nõnda peaks sündima, sest meelsamini ma pigem sureksin, kui… Keegi ei saa minu kiitlemist tühjaks teha. 
16  Sest kui ma evangeeliumi kuulutan, ei saa ma sellega kiidelda, kuna see kohustus on pandud mu peale, ja häda mulle, kui ma evangeeliumi ei kuuluta! 
17  Sest kui ma teen seda vabatahtlikult, siis ma saan palka, kui aga sunniviisil, siis on see ometi minu kätte usaldatud majapidamine. 
18  Mis siis on minu palk? See, et ma evangeeliumi kuulutades levitan evangeeliumi tasuta, nii et ma ei tarvita oma õigust, mis käib evangeeliumiga koos.