Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 246

Esmaspäev, 02. september 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Js 3
  • Js 4
  • Js 5:1-7
  • 2Kr 6:3-18
  • 2Kr 7:1
  • Ps 105:12-22

Psalm 105
12  kui neid oli väike hulgake ja nad olid seal ainult pisut aega ning võõrastena elanud. 
13  Ja nad rändasid rahva juurest rahva juurde, ühest riigist teise rahva juurde. 
14  Tema ei lasknud ühtegi inimest neile liiga teha ja ta nuhtles nende pärast kuningaid: 
15  „Minu võituid ärge puudutage ja ärge tehke kurja minu prohvetitele!” 
16  Ja ta kutsus nälja maa peale, lõpetas kõik leivajätku. 
17  Ta läkitas nende eele mehe: Joosep müüdi orjaks. 
18  Tema jalgu vaevati pakus, ta kaelgi pandi raudu, 
19  kuni Issanda sõna läks täide, tema kõne tegi ta puhtaks. 
20  Siis kuningas läkitas ja päästis ta lahti, rahvaste valitseja laskis ta valla. 
21  Ta pani tema isandaks oma koja üle ja kogu oma omandi valitsejaks, 
22  nõnda et ta oma tahtmist mööda võis sundida tema vürste ja õpetada tarkust tema vanemaile. 

Jesaja 3
1  Sest vaata, Jumal, vägede Issand, võtab Jeruusalemmalt ja Juudalt toe ja toetuse, kõik leiva- ja veetoed, 
2  sangari ja sõjamehe, kohtumõistja ja prohveti, ennustaja ja vanema, 
3  viiekümnepealiku ja lugupeetud mehe, nõuniku, osava meistri ja lausuda oskaja. 
4  Ja ma panen poisid neile vürstideks ning lapsed valitsevad nende üle. 
5  Siis hakkab rahvas isekeskis rõhuma, üks ühte ja teine teist, noor tõuseb vana vastu ja vääritu auväärse vastu. 
6  Kui vend haarab oma isakojas vennast: „Sul on kuub, ole meile juhiks ja võta see rusuhunnik oma käe alla!”, 
7  siis tõstab too selsamal päeval häält, öeldes: „Ei ole minust haavasidujat, mu kojas ei ole leiba ega kuube: ärge pange mind rahva juhiks!” 
8  Sest Jeruusalemm komistab ja Juuda langeb, kuna nende keel ja teod on Issanda vastu, et trotsida Aulise silme ees. 
9  Nende näoilme tunnistab nende endi vastu, nad kuulutavad oma pattu salgamata otsekui Soodom. Häda nende hingedele! Sest nad teevad iseendile kurja. 
10  Öelge õigele, et tema käsi käib hästi, sest nad saavad süüa oma tegude vilja! 
11  Häda õelale! Tema käsi käib halvasti, sest ta kätetöö tasutakse talle. 
12  Mu rahva sundijaks on laps ja teda valitsevad naised. Mu rahvas! Su juhid on eksitajad, nad muudavad valeks su radade suuna. 
13  Issand tõuseb nõutama õigust, ta asub kohut mõistma rahvastele. 
14  Issand läheb kohtusse oma rahva vanemate ja vürstidega: Te olete laastanud viinamäed ja teie kodades on vaestelt röövitu. 
15  Mida te ometi mõtlete, tallates mu rahvast ja rutjudes vaeste nägu? küsib Jumal, vägede Issand. 
16  Ja Issand ütleb: Sellepärast et Siioni tütred on upsakad, käivad kange kaelaga ja pööritavad silmi, käies astuvad tippamisi ja kliristavad jalarõngaid, 
17  teeb Issand Siioni tütarde pealae kärnaseks ja Issand paljastab nende häbeme. 
18  Sel päeval võtab Issand ära toredad jalarõngad, laubaehted ja kaelakeed, 
19  kõrvarõngad, käevõrud ja loorid, 
20  peamähised, sammuahelakesed, rinnavööd, lõhnatoosid ja amuletid, 
21  sõrmused ja ninarõngad, 
22  riided, pealisrüüd, suurrätikud ja kukrud, 
23  peeglid, särgid, peakatted ja hõlstid. 
24  Ja siis sünnib, et palsamilõhna asemel on kõdunemise lehk, vöö asemel nöör, palmitud juuste asemel paljas pea, peene lõuendi asemel kotiriidest kate, ilu asemel põletusmärk. 
25  Su mehed langevad mõõga läbi ja su sangarid sõjas. 
26  Siis kurvastavad ja leinavad ta väravad, ta istub maa peal tühjaks tehtuna.  

Jesaja 4
1  Sel päeval haaravad seitse naist kinni ühest mehest, öeldes: „Me sööme omaenese leiba ja kanname omaenese riideid, kui meid ainult hüütaks sinu nime järgi. Võta ära meie teotus!” 
2  Sel päeval on Issanda võsu iluks ja auks, ning maa vili on uhkuseks ja ehteks Iisraeli pääsenuile. 
3  Ja kes Siionis alles jääb ning Jeruusalemmas järele jääb, seda hüütakse pühaks, igaühte, kes Jeruusalemmas on eluks kirja pandud, 
4  siis kui Issand on ära pesnud Siioni tütarde saasta ja uhtunud Jeruusalemmast ta veresüü kohtu- ning põletusvaimuga. 
5  Ja Issand loob kogu Siioni mäe asukoha ning sealse kogunemispaiga kohale pilve päevaks ning suitsu ja leekiva tulepaistuse ööseks, sest kõige kohale asub auhiilgus kaitsevarjuks. 
6  Ja katus on varjuks päeva palavuse eest ja pelgupaigaks ning ulualuseks rajuilma ja vihma puhul. 

Jesaja 5
1  Ma tahan nüüd laulda oma armsamast, mu armsama laulu tema viinamäest. Mu armsamal on viinamägi viljakal mäenõlvakul. 
2  Ta kaevas ja puhastas kividest ning istutas häid viinapuid; ta ehitas selle keskele torni, ta raius sinna ka surutõrre. Siis ta ootas, et see kasvataks häid kobaraid, ent kängunud olid kobarad, mida see andis. 
3  Ja nüüd, Jeruusalemma elanikud ja Juuda mehed, mõistke ometi kohut minu ja mu viinamäe vahel! 
4  Kas oleks olnud vaja teha mu viinamäega veel midagi, mida olin jätnud tegemata? Miks ma ootasin, et ta kasvatab häid kobaraid, kuna ta andis kängunud kobaraid? 
5  Aga nüüd tahan ma ometi teha teile teatavaks, mida ma teen oma viinamäega: ma kisun maha ta aia, ja ta jääb laastatavaks, ma lammutan ta müüri, ja ta jääb tallatavaks. 
6  Nõnda ma hävitan ta. Teda ei kärbita ega rohita, ta kasvatab kibuvitsu ja ohakaid ja ma keelan pilvi temale vihma andmast. 
7  Sest Iisraeli sugu on vägede Issanda viinamägi ja Juuda mehed tema lemmikistandik. Ta ootas õigust, aga vaata, tuli õigusetus; õiglust, aga vaata, tuli hädakisa. 

2. Korintose 6
3  Me ei anna mitte milleski põhjust komistamiseks, et seda ametit ei laimataks, 
4  vaid näitame end Jumala abilistena kõiges: suures kannatlikkuses, ahistustes, hädades, kitsikustes, 
5  hoopide all, vangis, mässudes, vaevanägemistes, valvamistes, paastumistes, 
6  puhtuses, tunnetuses, pikameelsuses, helduses, Pühas Vaimus, siiras armastuses, 
7  tõe sõnas, Jumala väes, õiguse relvadega paremas ja vasakus käes, 
8  aus ja häbis, laituse all ja kiituse all; kui eksitajad, ja siiski tõerääkijad; 
9  kui tundmatud, ent ometi tuntud; kui surijad – ja ennäe, me elame!; kui karistatud, aga mitte surmatud; 
10  kui kurvad, aga ikka rõõmsad; kui vaesed, kes siiski paljusid rikkaks teevad; kui need, kellel ei ole midagi ja kelle päralt on kõik. 
11  Meie suu on teile avatud, korintlased, meie süda on avardunud. 
12  Teil ei ole meie sees kitsas, vaid teil on kitsas teie oma südames. 
13  Ma ütlen teile kui lastele: Vastutasuks avarduge teiegi! 
14  Ärge hakake vedama võõras ikkes koos uskmatutega! Mis ühist on õigusel ja ülekohtul või mis osadust valgusel pimedusega? 
15  Mis kooskõla on Kristusel Beliariga või mis osa on usklikul uskmatuga? 
16  Kuidas sobib Jumala tempel kokku ebajumalatega? Meie oleme ju elava Jumala tempel, nõnda nagu Jumal on öelnud: „Ma tahan nende seas elada ja käia ja olla nende Jumal, ja nemad on minu rahvas. 
17  Seepärast minge ära nende keskelt ja eralduge neist,” ütleb Issand, „ja ärge puudutage rüvedat, siis ma võtan teid vastu 
18  ja olen teile Isaks, ja teie olete mulle poegadeks ja tütardeks,” ütleb Kõigeväeline Issand.  

2. Korintose 7
1  Armsad, et meil nüüd on niisugused tõotused, siis puhastagem endid ihu ja vaimu kogu rüvedusest, täiustades oma pühadust Jumala kartuses.