Piibli aastane lugemisplaan 2023

Päev 248

Teisipäev, 05. september 2023

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Js 8:11-22
  • Js 9
  • Js 10:1-19
  • 2Kr 8:1-15
  • Õp 21:27-31
  • Õp 22:1-6

Õpetussõnad 21
27  Õelate ohver on jäledus, eriti kui seda tuuakse häbiteo eest. 
28  Valetunnistaja hukkub, aga mees, kes midagi on kuulnud, võib alati rääkida. 
29  Õel mees näitab jultunud nägu, aga õige kinnitab oma teid. 
30  Issanda vastu ei aita tarkus, mõistus ega nõu. 
31  Hobune seatakse valmis tapluse päevaks, aga võit on Issanda käes. 

Õpetussõnad 22
1  Aus nimi on kallim kui suur rikkus, hea kuulsus on parem kui hõbe ja kuld. 
2  Rikas ja vaene kohtuvad, Issand on loonud need mõlemad. 
3  Tark näeb hädaohtu ja poeb peitu, aga rumalad lähevad edasi ja saavad nuhelda. 
4  Alandlikkuse ja Issanda kartuse tasu on rikkus, au ja elu. 
5  Okkad ja paelad on valeliku teel: kes jääb neist eemale, hoiab oma hinge. 
6  Juhata poiss ta tee peale, siis ta ei lahku sellelt ka vanas eas! 

Jesaja 8
11  Sest nõnda rääkis minuga Issand, kui ta käsi haaras mind ja hoiatas mind käimast selle rahva teed, öeldes: 
12  „Ärge nimetage vandenõuks kõike, mida see rahvas nimetab vandenõuks, ärge kartke, mida tema kardab, ja ärge tundke hirmu! 
13  Pidage pühaks vägede Issandat, tema olgu teie kartus ja tema olgu teie hirm! 
14  Tema on pühamuks, aga ka komistuskiviks ja pahanduskaljuks mõlemale Iisraeli kojale, lõksuks ja püüdepaelaks Jeruusalemma elanikele. 
15  Paljud neist komistavad, kukuvad ja vigastavad endid, püütakse kinni ja võetakse vangi. 
16  Seo kinni tunnistus, sulge pitseriga õpetus mu õpilastes!” 
17  Mina aga ootan Issandat, kes peidab oma palge Jaakobi soo eest, ja loodan tema peale. 
18  Vaata, mina ja lapsed, keda Issand mulle on andnud, oleme tunnustähtedeks ja endemärkideks Iisraelis vägede Issandalt, kes elab Siioni mäel. 
19  Ja kui teile öeldakse: Küsitlege surnute vaime ja ennustajaid, kes sosistavad ja pomisevad, siis vastake: Kas rahvas ei peaks küsitlema oma Jumalat? Kas tuleb elavate pärast küsitleda surnuid? 
20  Õpetuse ja tunnistuse juurde! Kui nõnda ei kõnelda, siis ei ole koitu. 
21  Seal nad siis uitavad, vaevatud ja näljased. Aga nälga tundes nad vihastavad ja neavad oma kuningat ja Jumalat. Ja kui nad tõstavad pilgu üles 
22  või vaatavad maha, siis – näe, on kitsikus ja pimedus, ahistuse süngus. Ollakse tõugatud pilkasesse pimedusse. 

Jesaja 9
1  Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust; kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus. 
2  Sina teed rohkeks rahva, ja valmistad talle suure rõõmu: nad rõõmustavad sinu ees otsekui lõikusajal ollakse rõõmsad, otsekui saaki jagades hõisatakse. 
3  Sest tema koorma ikke ja tema õla kepi, tema sundija vitsa sa murrad nagu Midjani päevil. 
4  Sest iga sõjakäras sõtkutud saabas ja veres vettinud vammus põletatakse tuleroaks. 
5  Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst. 
6  Suur on valitsus ja otsatu on rahu Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle, et seda kinnitada ja toetada kohtu ja õigusega, sellest ajast ja igavesti. Vägede Issanda püha viha teeb seda. 
7  Issand läkitab sõna Jaakobisse ja see langeb Iisraeli peale. 
8  Seda saab tunda kogu rahvas, Efraim ja Samaaria elanikud, kes ütlevad upsakusest ja südame ülbusest: 
9  „Telliskivid on varisenud, aga meie ehitame tahutud kividest; metsviigipuud on maha raiutud, aga me paneme seedrid asemele.” 
10  Ent Issand teeb tugevaks Retsini, ta vastase, ja kihutab üles ta vaenlased: 
11  süürlased idast ja vilistid läänest, ja need söövad Iisraeli täie suuga. Selle kõige juures ei ole ta viha veel ära pöördunud ja ta käsi on alles välja sirutatud. 
12  Sest rahvas ei ole pöördunud oma peksja poole ega ole nad otsinud vägede Issandat. 
13  Seepärast lõikab Issand Iisraelilt ühel päeval pea ja saba, võrse ja varre. 
14  Vana ja austatu on pea, aga valet õpetav prohvet on saba. 
15  Selle rahva juhid on eksitajad ja nende poolt juhitavad on viidud segadusse. 
16  Seepärast ei tunne Issand rõõmu ta noortest meestest ega halasta vaeslaste ja lesknaiste peale; sest kõik on jumalavallatud ja kurjategijad ja iga suu räägib jõledust. Selle kõige juures ei ole ta viha veel ära pöördunud ja ta käsi on alles välja sirutatud. 
17  Sest ülekohus põleb otsekui tuli, mis põletab kibuvitsu ja ohakaid ning süütab metsarägastikud kerkiva suitsuna haihtuma. 
18  Vägede Issanda raevust on maa kõrbenud ja rahvas on otsekui tuleroog: üks ei halasta teise peale. 
19  Ahmivad paremalt, aga on näljased, söövad vasakult, ometi ei saa kõht täis. Igaüks sööb oma käsivarre liha: 
20  Manasse Efraimi ja Efraim Manasset, mõlemad on üheskoos Juuda vastu. Selle kõige juures ei ole ta viha veel ära pöördunud ja ta käsi on alles välja sirutatud. 

Jesaja 10
1  Häda neile, kes annavad nurjatuid seadusi, ja kirjutajaile, kes kirjutavad vääri otsuseid, 
2  et väänata abitute õigust ja kiskuda kohus mu rahva viletsailt, et lesknaised saaksid neile saagiks ja et nad võiksid vaeslapsi paljaks riisuda! 
3  Aga mida te teete katsumispäeval ja tormis, mis tuleb kaugelt? Kelle juurde te põgenete abi saama? Ja kuhu jätate oma varanduse? 
4  Ei ole muud kui põlvitada vangide seltsi või langeda tapetute sekka. Selle kõige juures ei ole ta viha veel ära pöördunud ja ta käsi on alles välja sirutatud. 
5  Häda Assurile, kes on mu viha vits ja kelle käes on mu sajatuse kepp! 
6  Tema ma läkitan jumalavallatu rahva vastu ja teda ma käsin oma vihaaluse rahva pärast võtta noosi ja riisuda saaki ja tallata teda nagu tänavapori. 
7  Aga tema ei kavatse nõnda ja nõnda ei mõtle ta süda, vaid temal on südames hävitada ja hukata rahvaid, ja mitte väheseid, 
8  sest ta ütleb: „Kas pole mu pealikud kõik kuningad? 
9  Eks Kalnol käinud käsi nagu Karkemisel, eks Hamatil nagu Arpadil, eks Samaarial nagu Damaskusel? 
10  Kuna mu käsi ulatus ebajumalate kuningriikideni, kus nikerdatud kujusid oli rohkem kui Jeruusalemmal ja Samaarial, 
11  eks ma või siis talitada ka Jeruusalemma ja selle kujudega nõnda, nagu ma talitasin Samaaria ja selle ebajumalatega?” 
12  Aga kui Issand on lõpetanud kõik oma töö Siioni mäel ja Jeruusalemmas, siis ta nuhtleb Assuri kuningat ta südame ülbuse vilja ja ta suureliste silmade kõrkuse pärast. 
13  Sest too ütleb: „Ma tegin seda oma käe rammuga ja oma tarkusest, sest ma olen taibukas. Ma nihutasin rahvaste piire, riisusin, mis kuulus neile. Oma vägevuses tõukasin ma valitsejaid troonilt. 
14  Mu käsi leidis rahvaste vara otsekui linnupesa; ja nagu korjatakse mahajäetud mune, nõnda ma korjasin ära kõik maad, ja ei olnud kedagi, kes oleks lehvitanud tiibu või teinud noka lahti ja piiksatanud.” 
15  Kas kiitleb kirves selle ees, kes temaga raiub, või suurustab saag saagija ees? Nagu viibutaks vits oma ülestõstjat, või nagu kergitaks kepp seda, kes ei ole puu. 
16  Sellepärast läkitab Jumal, vägede Issand, tema priskete sekka kõhetustõve, ja tema toreduse all lahvatab tuli. 
17  Iisraeli valgus muutub tuleks ja tema Püha leegiks, mis ühel päeval põletab ja neelab ta ohakad ja kibuvitsad. 
18  Ja ta lõpetab tema metsa ja viljapuuaia toreduse koos ihu ja hingega. See on otsekui põdeja kidunemine. 
19  Vähe jääb siis üle ta metsapuudest: poisike võib need kirja panna. 

2. Korintose 8
1  Vennad, ma tahan teile teatada, mida Jumala arm Makedoonia kogudustes on korda saatnud. 
2  Rohked katsumused, millega neid on läbi proovitud, on andnud neile ohtrasti rõõmu ning nende põhjatu vaesus on kasvanud siira headuse rohkeks rikkuseks. 
3  Nad on ju andnud oma jõudu mööda – mina olen tunnistaja -, koguni üle oma jõu. Nad ise on vabatahtlikult 
4  anunud meilt paljude palvetega, et neil võiks olla osa eesõigusest aidata pühasid. 
5  Ja nende annid ületasid kõik meie lootused, sest nad andsid Jumala tahtmise läbi iseendid, esmalt Issandale ja siis ka meile. 
6  Nii me siis julgustasime Tiitust, et ta teie keskel viiks lõpule selle korjanduse, nii nagu ta seda kord on alustanud. 
7  Jah, nii nagu te olete ülevoolavad usult ja sõnalt ja tunnetuselt ja innukuselt ja meie armastuselt teie vastu, olge ülevoolavad ka selles armastustöös. 
8  Ma ei ütle seda käsuna, vaid proovides teiste innukuse varal ka teie armastuse ehtsust. 
9  Te ju teate meie Issanda Jeesuse Kristuse armu, et tema, kuigi ta oli rikas, sai teie pärast vaeseks, et teie saaksite rikkaks tema vaesusest. 
10  Ma annan selles asjas vaid nõu: see oleks ju teile kasulik, kui te nüüd lõpetaksite oma tegemise, mida te alustasite juba mullu. Tollal olite teie esimesed nii tegema kui tahtma. 
11  Lõpetage nüüd oma tegemine, et nõnda nagu teil oli valmidust tahta, nõnda oleks seda ka lõpetamiseks oma võimalusi mööda. 
12  Sest kui on olemas valmidust, siis on see meeldiv selles, mis kellelgi on, mitte selles, mida tal pole. 
13  Sest ei tohi olla nii, et mis teistele on kergenduseks, ahistaks teid, vaid võrdsuse saamiseks 
14  olgu teie jõukus praegu nende puudusele toeks, et ka nende jõukus kunagi saaks toeks teie puudusele, nii et tekiks võrdsus, 
15  nagu on kirjutatud: „Kellel oli palju, sellel ei olnud liiast, ja kellel oli pisut, sellel ei olnud vähe.”