Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 256

Neljapäev, 12. september 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Js 30:19-33
  • Js 31
  • Js 32
  • 2Kr 13
  • Õp 22:17-27

Õpetussõnad 22
17  Pööra kõrv ja kuule tarkade sõnu ja pangu su süda tähele minu tundmist: 
18  sest see on armas, kui sa neid eneses säilitad, kui need kõik su huultel on valmis. 
19  Et Issand võiks olla su lootus, selleks ma õpetan täna sind, just sind. 
20  Kas ma ei ole sulle kirjutanud kolm korda nõuandeid ja teadmisi, 
21  et õpetada sulle tõde, tõe sõnu, et võiksid vastata oma läkitajale tõe sõnu? 
22  Ära riisu viletsat, sellepärast et ta on vilets, ja ära rõhu vaest väravas, 
23  sest Issand lahendab nende asja ja röövib nende röövijailt hinge. 
24  Ära pea sõprust vihastujaga ja ära käi läbi raevutseva mehega, 
25  et sa ei harjuks tema viisidega ega valmistaks püüdepaela oma hingele. 
26  Ära ole nende seas, kes kätt löövad, kes hakkavad käendajaks võlgade eest! 
27  Kui sul ei ole, millega maksta, miks peaks võetama su voodi su alt? 

Jesaja 30
19  Jah, sina, rahvas Siionis, kes elad Jeruusalemmas, ära enam nuta! Tema on sulle tõesti armuline, kui sa appi hüüad. Seda kuuldes ta vastab sulle. 
20  Issand annab teile küll hädaleiba ja viletsusevett, kuid su õpetajad ei jää enam kõrvale, vaid su silmad saavad näha su õpetajaid. 
21  Ja su kõrvad kuulevad sõna, mis su tagant ütleb, kui te kaldute paremale või vasakule: „See on tee, käige seda!” 
22  Siis sa rüvetad oma hõbedaga kaetud nikerdatud kujud ja oma kullaga karratud valatud kujud: sa viskad need ära otsekui mingi jälkuse. „Välja!” ütled sa neile. 
23  Siis annab tema vihma su seemnele, mida sa külvad põllule, ja maa saagist leiba, mis on toitev ja rammus; sel päeval sööb su kari avaral karjamaal. 
24  Härjad ja eeslid, kellega haritakse põldu, söövad oblikatega segatud toitu, mida on puistatud visklabida ja hanguga. 
25  Ja igal kõrgemal mäel ja igal kerkival künkal on ojasid voolava veega suurel tapapäeval, kui tornid langevad. 
26  Siis on kuu valgus nagu päikese valgus, ja päikese valgus on seitsmekordne otsekui seitsme päeva valgus, päeval, kui Issand seob oma rahva vigastusi ja parandab tema löögihaavu. 
27  Vaata, Issanda nimi tuleb kaugelt, ta viha põleb ja suitsupilv on ränk; ta huuled on täis sajatust ja ta keel on otsekui hävitav tuli. 
28  Tema hingus on tulvava jõe sarnane, mis ulatub kaelani, et lennutada paganaid õnnetusikkesse ja panna rahvaste lõuapäradesse eksiteele juhtivad suulised. 
29  Siis te laulate otsekui püha pühitsemise ööl ja rõõmustate südamest otsekui vilepilliga käija, kes läheb Issanda mäele, Iisraeli Kalju juurde. 
30  Ja Issand annab kuulda oma võimsat häält ja näha oma käsivarre laskumist maruvihas hävitava tuleleegina koos paduvihma ja äikese ning raheteradega. 
31  Jah, Assur ehmub Issanda häälest, kui ta vitsaga peksab. 
32  Ja iga määratud kepihoop, mis Issand laseb langeda tema peale, sünnib trummide ja kannelde saatel, kui ta ägedas võitluses tema vastu sõdib. 
33  Sest ammusest ajast on valmis põletuspaik – see on ka kuninga jaoks. Sügavaks ja laiaks on see tehtud, tuleriidas on ohtrasti tuld ja puid; Issanda hingus, otsekui väävlijõgi, süütab selle. 

Jesaja 31
1  Häda neile, kes lähevad Egiptusesse abi saama ja otsivad tuge hobustest ning loodavad sõjavankrite peale, sellepärast et neid on palju, ja ratsanike peale, sellepärast et nende hulk on väga suur, aga ei vaata Iisraeli Püha poole ega küsi nõu Issandalt! 
2  Kuid temagi on tark ja laseb tulla õnnetuse ega võta tagasi oma sõnu, vaid tõuseb kurjategijate soo vastu ja nende abi vastu, kes teevad nurjatust. 
3  Sest egiptlased on inimesed, aga mitte Jumal, ja nende hobused on liha, aga mitte vaim. Kui Issand sirutab käe, siis komistab aitaja ja langeb aidatav ja nad kõik hukkuvad üheskoos. 
4  Sest Issand on mulle öelnud nõnda: Otsekui lõvi või noor lõvi, kes uriseb oma saagi kallal ja kelle vastu on kokku kutsutud karjaste jõuk, ei kohku nende hüüdeist ega lömita nende kisa pärast, nõnda astub alla vägede Issand sõdima Siioni mäel ja künkal. 
5  Nagu linnud laotavad oma tiivad laiali, nõnda kaitseb vägede Issand Jeruusalemma, kaitseb ja päästab, säästab ja vabastab. 
6  Pöörduge tagasi tema juurde, kellest te olete taganenud nii kaugele, Iisraeli lapsed! 
7  Sest sel päeval viskab igaüks ära oma hõbedased ja kuldsed ebajumalad, mis teie käed on teinud teile patuks. 
8  Ja Assur langeb, aga mitte mehe mõõga läbi, mitte inimese mõõk ei hävita teda. Ta peab põgenema mõõga eest ja ta noored mehed saavad orjadeks. 
9  Tema kalju hääbub hirmu pärast ja ta vürstid ehmuvad võitluslipu ees, ütleb Issand, kellel on tuli Siionis ja põletusahi Jeruusalemmas. 

Jesaja 32
1  Vaata, kuningas hakkab valitsema õigluses ja vürstid asuvad juhtima, nagu on kohus. 
2  Siis on igaüks neist otsekui pelgupaik tuule või ulualune vihmahoo eest, otsekui veeojad põuases paigas, otsekui võimsa kalju vari märga igatseval maal. 
3  Siis pole nägijate silmad suletud ja kuuljate kõrvad panevad tähele. 
4  Läbematute süda õpib tundma tõde ja kogelejate keel ruttab selgesti rääkima. 
5  Jõledat ei hüüta enam õilsaks ja petist ei nimetata auliseks. 
6  Sest jõle räägib jõledust ja ta süda taotleb nurjatust, et teha jumalavallatust ja rääkida Issanda kohta valet, et näljast hinge lasta nälgida ja janusele keelata jooki. 
7  Petise relvad on kurjad, ta kavatseb häbitegusid, et hävitada hädalisi valekõnega, isegi kui vaene räägib õigust. 
8  Aga õilis kavatseb õilsaid asju ja jääb püsima õilsate asjade juurde. 
9  Muretud naised, tõuske üles, kuulake mu häält; hooletud tütred, kuulake mu kõnet! 
10  Veel aasta ja mõned päevad, siis te, hooletud, värisete, sest viinamarjalõikusel on lõpp, korjamist enam ei tule. 
11  Vabisege, muretud, värisege, muretud, värisege, hooletud, riietuge lahti, võtke endid alasti ja vöötage niuded! 
12  Siis lüüakse endile vastu rindu toredate põldude pärast, viljakate viinapuude pärast, 
13  minu rahva põllumaa pärast, mis kasvatab kibuvitsu ja ohakaid, jah, kõigi lusthoonete pärast selles ülemeelikus linnas. 
14  Sest palee jääb maha, linna lärm lakkab, templiküngas ja vahitorn muutuvad igavesti kõledaiks väljadeks, metseeslitele rõõmuks, karjadele karjamaaks, 
15  kuni meie peale valatakse Vaim ülalt. Siis saab kõrb viljapuuaiaks ja viljapuuaeda hakatakse pidama metsaks. 
16  Siis elab õigus kõrbes ja õiglus võtab aset viljapuuaias. 
17  Ja õigluse vili on rahu, õigluse tulemuseks püsiv rahulik elu ning julgeolek. 
18  Ja mu rahvas elab rahu eluasemel, kindlais elamuis ning häirimatuis hingamispaigus, 
19  kui sajab rahet, mets langeb maha ja linn vajub madalusse. 
20  Õnnelikud olete teie, külvajad kõigi vete ääres, kes te võite härja ja eesli jalga lasta vabalt joosta. 

2. Korintose 13
1  Ma tulen nüüd kolmandat korda teie juurde. Kahe ja kolme tunnistaja suu läbi tehakse iga asi kindlaks. 
2  Ma olen öelnud enne ja ütlen veel ette ära – teist korda teie pool olles ja nüüd eemal olles – neile, kes on seni patustanud, ja kõigile muudele: kui ma jälle tulen, siis ma ei säästa teid! 
3  Te ju otsite tõendust, kas minus räägib Kristus, kes ei ole nõder teie suhtes, vaid on vägev teie sees. 
4  Sest kuigi ta löödi risti nõtruses, ometi elab ta Jumala väest. Nii oleme meiegi nõdrad temas, kuid elame koos temaga Jumala väest teie jaoks. 
5  Katsuge iseendid läbi, kas te olete usus! Pange end proovile! Või te ei tunne endast, et Jeesus Kristus on teie sees? Kui ei, siis te olete ju kõlbmatud! 
6  Aga ma loodan, et te tunnetate, et meie ei ole kõlbmatud. 
7  Me palume Jumalat, et teie ei teeks mingit kurja – mitte et meie seeläbi paistaksime kõlblikena, vaid me tahame, et teie teeksite head, ehkki meie oleksime nagu kõlbmatud. 
8  Sest me ei suuda midagi tõe vastu, vaid üksnes tõe poolt. 
9  Meid rõõmustab, kui meie oleme nõdrad, teie aga vägevad. Ja me palvetame, et teie asjad saaksid korda. 
10  Ma kirjutan seda eemal olles sellepärast, et ma teie juures olles võiksin seda meelevalda, mille Issand mulle on andnud, kasutada ülesehitamiseks ja mitte karmilt mahalõhkumiseks. 
11  Lõppeks, vennad, olge rõõmsad! Seadke oma asjad korda, laske endid julgustada, olge üksmeelsed, pidage rahu! Küll siis armastuse ja rahu Jumal on teiega! 
12  Tervitage üksteist püha suudlusega! Teid tervitavad kõik pühad! 
13  Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja Püha Vaimu osadus olgu teie kõikidega!