Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 259

Pühapäev, 15. september 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Js 38
  • Js 39
  • Js 40
  • Gl 2:11-21
  • Gl 3:1-9
  • Ps 107:33-43

Psalm 107
33  Tema tegi jõed kõrbeks ja veelätted kuivaks maaks, 
34  viljamaa soolanõmmeks tema elanike kurjuse pärast. 
35  Tema tegi kõrbe järveks ja põuase maa veelätteks, 
36  ja pani sinna elama näljased, ja need asutasid linna, kus elada. 
37  Ja nad seemendasid põldusid ja istutasid viinamägesid, ja nad said hea viljasaagi. 
38  Ja tema õnnistas neid, ja neid sai väga palju, ka nende loomi ta ei vähendanud. 
39  Aga siis nad vähenesid ja raugesid õnnetuste ja murede läbi. 
40  Kuid tema, kes valab põlgust vürstide peale ja paneb nad eksima tühjal maal, kus ei ole teed, 
41  tema ülendas vaese viletsusest ja pani tema suguvõsa sigima nagu lambakarja. 
42  Õiglased näevad seda ja rõõmustavad, ja kõik ülekohus peab oma suu kinni. 
43  Kes tark on, see pidagu seda meeles, ja Issanda heldust pandagu tähele! 

Jesaja 38
1  Neil päevil jäi Hiskija haigeks ja oli suremas. Ja prohvet Jesaja, Aamotsi poeg, tuli ta juurde ning ütles temale: „Nõnda ütleb Issand: Sea oma elumaja asjad korda, sest sa sured ega saa terveks!” 
2  Siis Hiskija pööras oma näo seina poole ja palus Issandat 
3  ning ütles: „Oh Issand, meenuta ometi, kuidas ma sinu ees olen elanud ustavuses ja siira südamega ja olen teinud, mis sinu silmis hea on!” Ja Hiskija nuttis kibedasti. 
4  Aga Jesajale tuli Issanda sõna, kes ütles: 
5  „Mine ja ütle Hiskijale: Nõnda ütleb Issand, su isa Taaveti Jumal: Ma olen kuulnud su palvet, ma olen näinud su silmavett. Vaata, ma lisan su elupäevadele viisteist aastat 
6  ja ma päästan sinu ja selle linna Assuri kuninga pihust ning kaitsen seda linna. 
7  Ja see olgu sulle märgiks Issandalt, et Issand teeb, nagu ta on öelnud: 
8  Vaata, ma lasen varjul, mis Aahase päikesekellal on laskunud koos päikesega, kümme pügalat tagasi minna.” Ja päike läkski päikesekellal tagasi need kümme pügalat, mis ta oli laskunud. 
9  Juuda kuninga Hiskija tänulaul pärast haigusest tervenemist: 
10  „Ma ütlesin iseeneses: Oma elupäevade poolel teel pean ma minema surmavalla väravaisse; minult on röövitud mu ülejäänud aastad. 
11  Ma mõtlesin: Ma ei saa näha Issandat, Issandat elavate maal, ei enam vaadata inimest maailma elanike keskel. 
12  Mu telklaager kistakse üles ja keeratakse minu käest rulli otsekui karjase telk; ma rullin nagu kangur oma elu kokku, mind lõigatakse lõime küljest. Enne kui päev jõuab õhtule, teed sa mulle lõpu. 
13  Ma ootasin hommikuni – otsekui murraks lõvi, nõnda murti kõik mu luud-liikmed. Enne kui päev jõuab õhtule, teed sa mulle lõpu. 
14  Nagu pääsuke või rästas, nõnda ma häälitsesin, kudrutasin otsekui tuvi. Mu silmad väsisid kõrgusesse vaadates: Issand, ma olen rõhutud, astu mulle appi! 
15  Mis oleks mul rääkida ja temale öelda? Tema ju tegi seda! Ma kõnnin tasakesi kõik oma aastad oma hinge kibeduse pärast. 
16  Issand, nõndamoodi jäädakse elama ja selles kõiges on mu vaimu elu: sina teed mind terveks ja hoiad mind elus. 
17  Vaata, mu suur kibedus muutus rahuks: sina kiindusid mu hinge hukatuse augus, sest sa heitsid kõik mu patud oma selja taha. 
18  Sest surmavald ei kiida sind, surm ei ülista sind, hauda vajunud ei looda su ustavuse peale. 
19  Elav, ainult elav kiidab sind, nõnda nagu minagi teen täna: isa kuulutab lastele sinu ustavust. 
20  Issand oli valmis mind päästma, seepärast mängigem mu keelpillidel kõik oma elupäevad Issanda kojas!” 
21  Jesaja oli öelnud: „Tooge viigimarjakakk ja asetage paisele, et ta saaks terveks!” 
22  Ja Hiskija oli küsinud: „Mis on märgiks, et ma võin minna Issanda kotta?” 

Jesaja 39
1  Sel ajal läkitas Paabeli kuningas Merodak-Baladan, Baladani poeg, saadikud kingitustega Hiskija juurde, kui ta oli kuulnud tema haigusest ning paranemisest. 
2  Ja Hiskija tundis neist rõõmu ja näitas neile oma varaaita, hõbedat ja kulda, kalleid rohte ja parimat õli ja kogu oma sõjariistade kambrit ning kõike, mis leidus ta varanduste hulgas; Hiskija ei jätnud neile midagi näitamata oma kojas ja kogu oma valitsemisalal. 
3  Aga prohvet Jesaja tuli kuningas Hiskija juurde ja küsis temalt: „Mida need mehed rääkisid ja kust nad su juurde tulid?” Ja Hiskija vastas: „Nad tulid mu juurde kaugelt maalt, Paabelist.” 
4  Siis ta küsis: „Mida nad su kojas nägid?” Ja Hiskija vastas: „Nad nägid kõike, mis mu kojas on; oma varanduste hulgast ei jätnud ma midagi neile näitamata.” 
5  Siis Jesaja ütles Hiskijale: „Kuule vägede Issanda sõna: 
6  Vaata, päevad tulevad, mil kõik, mis su kojas on ja mis su vanemad tänapäevani on kogunud, viiakse ära Paabelisse! Mitte midagi ei jää järele, ütleb Issand. 
7  Ja sinu poegadest, kes sinust põlvnevad, kes sulle sünnivad, võetakse mõned ja neist saavad õukonnateenrid Paabeli kuninga palees.” 
8  Siis Hiskija ütles Jesajale: „Issanda sõna, mida sa oled kõnelnud, on hea.” Sest ta mõtles: „Minu päevil on ju ometi rahu ning julgeolek.” 

Jesaja 40
1  Trööstige, trööstige minu rahvast, ütleb teie Jumal. 
2  Rääkige Jeruusalemma meele järgi ja kuulutage temale, et ta vaev on lõppenud, et ta süü on lepitatud, et ta on saanud Issanda käest kahekordselt kõigi oma pattude eest. 
3  Hüüdja hääl: „Valmistage kõrbes Issanda teed, tehke lagendikul maantee tasaseks meie Jumalale! 
4  Kõik orud ülendatagu ja kõik mäed ning künkad alandatagu: mis mätlik, saagu tasaseks, ja mis konarlik, siledaks maaks! 
5  Siis ilmub Issanda au ja kõik liha näeb seda üheskoos. Jah, Issanda suu on rääkinud.” 
6  Hääl ütleb: „Kuuluta!” Ja teine kostab: „Mida ma pean kuulutama?” „Kõik liha on nagu rohi ja kõik tema hiilgus nagu õieke väljal. 
7  Rohi kuivab ära, õieke närtsib, kui Issanda tuul puhub selle peale. Tõesti, rahvas on nagu rohi. 
8  Rohi kuivab ära, õieke närtsib, aga meie Jumala sõna püsib igavesti.” 
9  Astu kõrgele mäele, Siioni sõnumiviija, tõsta valjusti häält, Jeruusalemma sõnumiviija, tõsta, ära karda! Ütle Juuda linnadele: „Vaata, teie Jumal!” 
10  Vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt ja tema käsivars valitseb. Vaata, temaga koos on te palk ja tema ees on teie töötasu. 
11  Otsekui karjane hoiab ta oma karja, kogub oma käsivarrega tallekesi ja kannab neid süles, talutab imetajaid lambaid. 
12  Kes on mõõtnud pihuga vee? Või määranud vaksaga taeva? Või kogunud vakaga maa põrmu? Või vaaginud margapuuga mäed ja kaalukaussidega künkad? 
13  Kes on juhatanud Issanda Vaimu või teda õpetanud tema nõuandjana? 
14  Kellega on ta nõu pidanud, et see annaks temale arusaamise ja õpetaks õiguse rada, õpetaks temale tarkust ja teeks teatavaks mõistuse tee? 
15  Vaata, rahvad on otsekui tilk ämbris ja neid peetakse kübemeks kaalukaussidel. Vaata, ta tõstab saared üles kui tolmukübemed. 
16  Ja Liibanonist ei jätku tulepuudeks ega selle loomadest põletusohvriks. 
17  Kõik rahvad on tema ees nagu eimiski, ta peab neid vähemaks kui olematus ja tühjus. 
18  Kellega te siis võrdlete Jumalat ja missuguse kujutise võiksite temast teha? 
19  Jumalakuju? Selle valab valaja. Ja kullassepp kuldab selle üle ning sepistab sellele hõbekette. 
20  Kes on vaene selleks andi andma, valib kõdunematu puu, otsib enesele osava meistri, et see valmistaks kõikumatu kuju. 
21  Kas te ei tea? Kas te ei ole kuulnud? Kas teile ei ole algusest peale kuulutatud? Kas te ei ole taibanud maailma alustest, 
22  et see on tema, kes istub maasõõri kohal, mille elanikud on nagu rohutirtsud; kes laotab taevad laiali kui loori ja venitab neid otsekui telki selles elamiseks; 
23  kes ei pane aukandjaid mikski ja teeb tühiseks maa kohtumõistjad? 
24  Vaevalt on nad istutatud, vaevalt on nad külvatud, vaevalt on nende tüvi maas juurdunud, kui ta juba puhub nende peale ja nad kuivavad ning tuulekeeris puhub nad ära kui kõrred. 
25  Kellega te siis võrdlete mind ja kelle sarnane ma olen? ütleb see, kes on Püha. 
26  Tõstke oma silmad ja vaadake kõrgusse: kes on loonud need seal? Tema, kes nende väe viib välja täiearvuliselt, kes nimetab neid kõiki nimepidi. Tema suure väe ja võimsa jõu tõttu ei puudu neist ainsatki. 
27  Mispärast ütled sina, Jaakob, ja räägid sina, Iisrael: „Minu tee on varjul Issanda eest ja mu õigus läheb mööda mu Jumalast?” 
28  Kas sa ei tea? Kas sa ei ole kuulnud? Igavene Jumal, Issand, on maailma äärte Looja; tema ei väsi ega tüdi, tema mõistus on uurimatu. 
29  Tema annab rammetule rammu ja jõuetule jõudu. 
30  Poisidki väsivad ja tüdivad, noored mehed komistavad ja kukuvad, 
31  aga kes ootavad Issandat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad: nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. 

Galaatia 2
11  Aga kui Keefas tuli Antiookiasse, siis ma astusin tema silma ees talle vastu, kuna teda oli tarvis hukka mõista. 
12  Sest enne kui mõned olid Jaakobuse juurest tulnud, sõi ta koos paganatega, aga kui need tulid, siis ta tõmbus eemale ja eraldus, kartes ümberlõigatuid. 
13  Koos temaga hakkasid silmakirjatsema teisedki juudid, nii et nende silmakirjatsemine tõmbas kaasa ka Barnabase. 
14  Kui ma nägin, et nad ei käinud otseteed evangeeliumi tõe järgi, siis ma ütlesin Keefasele kõikide ees: „Kui sina, kes sa oled juut, elad paganate, aga mitte juudi kombel, kuidas sa siis sunnid paganaid juudi kombeid pidama? 
15  Meie oleme sünnilt juudid ega ole patused paganate seast, 
16  aga teades, et inimene ei saa õigeks Seaduse tegude kaudu, vaid ainult usu läbi Kristusesse Jeesusesse, siis oleme ka meie uskunud Kristusesse Jeesusesse, et saada õigeks usust Kristusesse ja mitte Seaduse tegude kaudu, sest Seaduse tegude kaudu ei mõisteta õigeks ühtegi inimest.” 
17  Kui aga meid meie püüdes saada õigeks Kristuses ometi leitakse patused olevat, kas see tähendab siis, et Kristus on patu teenija? Ei mingil juhul! 
18  Sest kui ma ehitaksin jälle üles selle, mille ma olen maha kiskunud, siis ma näitaksin end olevat üleastuja. 
19  Sest ma olen Seaduse läbi Seadusele surnud, et elada Jumalale. Ma olen ühes Kristusega risti löödud; 
20  nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala Pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest. 
21  Ma ei taha tühistada Jumala armu, sest kui õigus tuleks Seaduse läbi, siis tähendaks see, et Kristus on asjatult surnud. 

Galaatia 3
1  Oh mõistmatud galaatlased, kes on teid ära sõnunud, teid, kelle silme ette Jeesus Kristus oli joonistatud ristilööduna? 
2  Ma tahan teie käest teada ainult seda, kas te saite Vaimu Seaduse tegude tõttu või ususõnumi kuulamise tõttu. 
3  Kas te olete nii mõistmatud? Te alustasite Vaimus, kas tahate nüüd lõpetada lihas? 
4  Kas te olete ilmaasjata nii palju kogenud? Kui see iialgi võiks olla ilmaasjata! 
5  See, kes nüüd annab teile Vaimu ja laseb imevägedel tegutseda teie sees, kas ta teeb seda Seaduse tegude või ususõnumi kuulamise tõttu? 
6  Nii nagu „Aabraham uskus Jumalat ja see arvestati talle õiguseks”, 
7  nii mõistate teie, et need, kes on usust, on Aabrahami lapsed. 
8  Kuna aga Pühakiri nägi ette, et Jumal teeb paganad õigeks usust, siis ta kuulutas ette Aabrahamile rõõmusõnumit: „Sinus õnnistatakse kõiki paganaid.” 
9  Nõnda siis õnnistatakse neid, kes on usust, koos uskliku Aabrahamiga.