Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 296

Teisipäev, 22. oktoober 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Jr 49:7-39
  • Jr 50:1-10
  • 2Tm 2
  • Õp 25:21-28
  • Õp 26:1-2

Õpetussõnad 25
21  Kui su vihamehel on nälg, anna temale leiba süüa, ja kui tal on janu, anna temale vett juua, 
22  sest nõnda sa kogud tuliseid süsi tema pea peale ja Issand tasub sinule selle eest! 
23  Põhjatuul sünnitab saju ja salalik keel vihaseid nägusid. 
24  Parem on elada katusenurgas kui riiaka naisega ühises kojas. 
25  Otsekui külm vesi väsinud hingele on hea sõnum kaugelt maalt. 
26  Otsekui sogaseks tehtud allikas või rikutud kaev on õela ees vankuv õige. 
27  Palju mett süüa ei ole hea ega ole auväärne otsida oma au. 
28  Otsekui mahakistud linn, millel pole müüri, on mees, kes ei talitse oma meelt. 

Õpetussõnad 26
1  Nagu lumi suvel ja vihm lõikusajal, nõnda ei sobi albile au. 
2  Nagu koduta lind, nagu lendav pääsuke, nõnda on teenimata needus: see ei lähe täide. 

Jeremija 49
7  Edomi kohta: Nõnda ütleb vägede Issand: „Kas ei ole enam tarkust Teemanis? Kas on mõistlikel kadunud nõu? Kas nende tarkus on saanud tühjaks? 
8  Põgenege, pöörduge, pugege sügavale peitu, Dedani elanikud! Sest ma toon Eesavile õnnetuse, tema karistusaja. 
9  Kui sulle tulevad viinamarjakorjajad, ei jäta nad järelnoppimiseks midagi järele. Kui öösel tulevad vargad, varastavad nad just nõndapalju, kui nad tahavad. 
10  Jah, mina ise paljastan Eesavi, avastan tema peidupaigad ja ta ei saa ennast peita. Hävitatakse tema sugu ja ta vennad ja naabrid – ja teda ei ole enam. 
11  Jäta oma vaeslapsed minu elatada ja su lesknaised lootku minu peale! 
12  Sest nõnda ütleb Issand: Vaata, ka need, kelle kohus ei olekski juua seda karikat, peavad jooma, ja sina peaksid jääma karistuseta? Sina ei jää karistuseta, vaid sa pead tõesti jooma! 
13  Sest ma olen vandunud iseenesele, ütleb Issand, et Bosra saab hirmutuseks, teotuseks, kõleduseks ja needuseks, ja kõik ta tütarlinnad muutuvad igavesti varemeiks. 
14  Ma olen Issandalt kuulnud sõnumit, et käskjalg on läkitatud rahvaste juurde: „Kogunege ja tulge temale kallale ning hakake sõdima!” 
15  Sest vaata, ma teen su pisikeseks rahvaste keskel, põlatuks inimeste seas. 
16  Sind on petnud su kardetavus, su südame ülbus, kes elad kaljulõhedes, valitsed kõrgeid künkaid. Kuigi sa pesitseksid kõrgel nagu kotkas, tooksin ma su sealt alla, ütleb Issand. 
17  Ja Edom muutub jubeduseks: igaüks, kes läheb sealt mööda, kohkub ja mõnitab teda kõigi tema nuhtluste pärast. 
18  Otsekui Soodoma ja Gomorra ja nende naabrite segipaiskamise järel, ütleb Issand, nõnda ei ela seal keegi ega asugi sinna inimlaps. 
19  Vaata, otsekui lõvi kargab Jordani padrikust lokkavale karjamaale, nõnda ajan ma tema sealt äkitselt ära, ja selle, kes on valitud, panen ma sinna valitsejaks. Sest kes on minu sarnane? Ja kes võib mind kutsuda kohtusse? Ja kes on karjane, kes võiks seista minu vastu? 
20  Seepärast kuulge Issanda nõu, mida ta on pidanud Edomi vastu, ja tema mõtteid, mida ta on mõlgutanud Teemani elanike vastu: tõesti, kõige pisemgi lammas veetakse ära; tõesti, nende karjamaa jääb tühjaks nende eneste pärast. 
21  Nende langemise mürinast väriseb maa, hädakisa kaja kostab Kõrkjamereni. 
22  Vaata, ta tõuseb üles ja lendab nagu kotkas ja laotab oma tiibu Bosra kohal; ja sel päeval on Edomi kangelaste süda otsekui lapsevaevas oleval naisel.” 
23  Damaskuse kohta: „Häbisse jäävad Hamat ja Arpad, sest nad kuulevad halba sõnumit; nad voogavad nagu rahutu meri, mis ei jää vaikseks. 
24  Damaskus muutub araks, pöördub põgenema, teda haarab hirm; teda valdab ahastus ja valu nagu sünnitajat. 
25  Kuidas küll on maha jäetud see ülistatud linn, mu rõõmulinn! 
26  Jah, tema turgudel langevad ta noored mehed ja sel päeval hukkuvad kõik sõjamehed, ütleb vägede Issand. 
27  Ja ma süütan Damaskuse müüridesse tule, et see põletaks Ben-Hadadi paleed.” 
28  Keedari ja Haasori kuningriikide kohta, mis Paabeli kuningas Nebukadnetsar vallutab: Nõnda ütleb Issand: „Tõuske, minge kallale Keedarile ja hävitage idamaalased! 
29  Nende telgid ja karjad võetakse ära, nende telgivaibad ja kõik nende riistad; neilt viiakse nende kaamelid ja neile hüütakse: „Hirm on igal pool!” 
30  Põgenege, rännake kaugele, pugege sügavale, Haasori elanikud! ütleb Issand. Sest Paabeli kuningas Nebukadnetsar on pidanud nõu teie vastu ja on mõlgutanud mõtteid. 
31  Tõuske, minge kallale muretule rahvale, kes elab julgesti, ütleb Issand; tal ei ole uksi ega riive, ta elab üksinda. 
32  Nende kaamelid jäävad riisutavaiks ja nende veiste hulk võitjate saagiks; ma pillutan need pöetudoimulised kõigi tuulte poole ja toon neile igast küljest õnnetuse, ütleb Issand. 
33  Ja Haasor jääb šaakalite pesapaigaks, igavesti laastatuks. Keegi ei ela seal ega asugi sinna inimlaps.” 
34  Issanda sõna, mis tuli prohvet Jeremijale Eelami kohta Juuda kuninga Sidkija valitsemise alguses; ta ütles: 
35  „Nõnda ütleb vägede Issand: Vaata, ma murran Eelami ammu, nende peamise jõu. 
36  Ma toon Eelami vastu neli tuult neljast taevakaarest; ja ma hajutan nad kõigi nende tuulte kätte ega ole rahvast, kelle juurde ei tule Eelami hajutatud. 
37  Ma hirmutan eelamlasi nende vaenlaste ees, nende hinge püüdjate ees ja toon neile õnnetuse – oma tulise viha, ütleb Issand; ja ma läkitan mõõga neile järele, kuni olen teinud neile lõpu. 
38  Ja ma asetan oma aujärje Eelamisse ning hävitan sealt kuninga ja vürstid, ütleb Issand. 
39  Aga viimseil päevil ma pööran Eelami vangipõlve, ütleb Issand.” 

Jeremija 50
1  Sõna, mis Issand kõneles Paabeli kohta, kaldealaste maa kohta prohvet Jeremija läbi: 
2  „Teatage rahvaste seas ja kuulutage, tõstke lipp üles; kuulutage, ärge salake, öelge: Paabel vallutatakse, Beel jääb häbisse, Merodak lüüakse puruks! Tema pühakujud jäävad häbisse, tema ebajumalad purustatakse. 
3  Sest tema kallale tuleb rahvas põhja poolt: see teeb tema maa jubedaks ja seal ei ela ükski – niihästi inimesed kui loomad põgenevad ja kaovad. 
4  Neil päevil ja sel ajal, ütleb Issand, tulevad Iisraeli lapsed, nemad ja Juuda lapsed üheskoos, ja käivad üha nuttes ning otsivad Issandat, oma Jumalat. 
5  Nad küsivad teed Siionisse, nende silmnäod on siiapoole: „Tulgem ja hoidkem Issanda poole igavese lepinguga, mida ei unustata!” 
6  Mu rahvas oli nagu kadunud lambad, nende karjased eksitasid neid, juhtisid kõrvale mägedes; nad rändasid mäelt mäele, nad unustasid oma tarad. 
7  Kõik, kes neid leidsid, neelasid neid, ja nende vaenlased ütlesid: „Me ei jää süüdlasteks! Sest nad on pattu teinud Issanda, õiguse eluaseme, ja Issanda, oma vanemate lootuse vastu.” 
8  Põgenege Paabelist, minge välja kaldealaste maalt, olge nagu sikud karja ees! 
9  Sest vaata, ma äratan ja toon Paabeli kallale hulganisti suuri rahvaid põhjamaalt, kes asuvad rünnakule tema vastu: sealtpoolt ta vallutatakse. Nende nooled on kui vilunud võitlejal – need ei tule tühjalt tagasi. 
10  Ja Kaldea rüüstatakse, kõik selle rüüstajad saavad küllaldaselt, ütleb Issand. 

2. Timoteose 2
1  Sina siis, mu poeg, saa vägevaks armus, mis on Kristuses Jeesuses! 
2  Ja mida sa minult oled kuulnud paljude tunnistajate kuuldes, see anna ustavate inimeste hoolde, kes edaspidi sobivad õpetama ka teisi. 
3  Kannata koos minuga kurja nagu Kristuse Jeesuse tubli sõdur! 
4  Ükski, kes on sõjateenistuses, ei seo end argielu askeldustega, kui ta tahab jääda meelepäraseks sellele, kes ta on sõduriks kutsunud. 
5  Ja kui keegi võistleb, ei saa ta ometi võidupärga, kui ta ei võistle korrakohaselt. 
6  Tööd rügav põllumees peab esimesena saama osa viljast. 
7  Mõtle sellele, mis ma ütlen! Küll Issand annab sulle arusaamist kõiges. 
8  Olgu sul meeles Jeesus Kristus, kes on üles äratatud surnuist, kes põlvneb Taaveti soost! See on evangeelium, 
9  mille pärast ma kannatan kurja ja olen koguni ahelates nagu mõni roimar. Kuid Jumala sõna ei ole ahelais. 
10  Seetõttu ma talun kõike äravalitute pärast, et ka nemad saaksid pääste Kristuses Jeesuses igavese kirkusega. 
11  Ustav on see sõna: Kui me oleme surnud koos temaga, siis ka elame koos temaga, 
12  kui me jääme püsima vaevas, siis valitseme koos kuningatena, kui me tema salgame, siis salgab ka tema meid, 
13  kui me oleme uskmatud, jääb tema ometi ustavaks, sest ta ei saa ennast salata. 
14  Seda tuleta neile meelde, vannutades Jumala ees, et nad ei peaks sõnasõda – sellest pole mingit kasu, see vaid hukutab kuulajad. 
15  Püüa hoolega osutuda Jumala ees kõlblikuks töötegijana, kel pole tarvis häbeneda, kes tõe sõna kuulutab õigesti. 
16  Labastest tühijuttudest hoidu aga eemale! Nende rääkijad ju lähevad aina kaugemale jumalakartmatuses 
17  ja nende sõna levib otsekui vähktõbi. Nende seast on Hümenaios ja Fileetos, 
18  kes on kaldunud kõrvale tõest, öeldes, et ülestõusmine on juba toimunud, ning rikuvad ära mõnede usu. 
19  Ometi püsib kindlana Jumala seatud aluskivi, millel on see pitser: „Issand tunneb omi” ja „Ülekohtust taganegu igaüks, kes nimetab Issanda nime”. 
20  Aga suures majas ei ole üksnes kuld- ja hõbeastjaid, vaid neid on ka puust ja savist – osa auliseks, osa autuks tarbeks. 
21  Kui nüüd keegi end puhastab neist vigadest, siis ta saab auliseks astjaks, pühitsetuks ja peremehele kasulikuks, valmiks igale heale teole. 
22  Põgene noorusea himude eest! Taotle õiglust, usku, armastust ja rahu nendega, kes Issandat appi hüüavad puhtast südamest! 
23  Aga sõgedad ja kasvatamatud arutlemised lükka tagasi, teades, et need tekitavad tülisid. 
24  Issanda sulasel ei ole tarvis tülitseda, vaid ta olgu lahke kõikide vastu, osav õpetama, valmis kannatama kurja, 
25  kes tasadusega kasvatab vastupanijaid selleks, et ehk Jumal annab neile meeleparandust tõe mõistmiseks, 
26  ja et nad kaineneksid ja pääseksid lahti kuradi paelust, mis on püüdnud nad oma tahtmise valda.