Piibli aastane lugemisplaan 2023

Päev 306

Neljapäev, 02. november 2023

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Jl 2:18-32
  • Jl 3
  • Hb 4:1-13
  • Ps 119:145-152

Psalm 119
145  Ma hüüan kõigest südamest, kosta mulle, Issand! Ma tahan pidada su määrusi. 
146  Ma hüüan sinu poole, päästa mind, et ma peaksin su tunnistusi! 
147  Ma jõudsin koidust ette ja hüüdsin. Sinu sõna peale ma loodan. 
148  Mu silmad jõuavad ette vahikordadest, et mõlgutada mõttes su ütlust. 
149  Kuule mu häält oma helduse pärast! Issand, elusta mind oma seadusi mööda! 
150  Mulle lähenesid ilguste toimepanijad; nemad on sinu Seadusest kaugel. 
151  Sina oled ligi, Issand, ja kõik su käsud on tõde. 
152  Ammu ma teadsin sinu tunnistustest, et sa need oled rajanud igavesti. 

Joel 2
18  Siis Issand hoolitseb oma maa eest ja tunneb oma rahvale kaasa. 
19  Ja Issand kostab ning ütleb oma rahvale: „Vaata, ma läkitan teile vilja, veini ja õli, et teil on seda kõike küllalt. Ma ei anna teid enam teotuseks paganate sekka. 
20  Ja selle põhja poolt tulija ajan ma teist kaugele, hajutan ta kuivale ja tühjale maale, ta eelväe Idamerre, ta järelväe Läänemerre; ja temast tõuseb hais, tõuseb roiskumise lehk, sellepärast et ta tahtis teha suuri asju. 
21  Ära karda, maa! Hõiska ja rõõmusta, sest Issand teeb suuri asju! 
22  Ärge kartke, välja loomad, sest kõrbe rohumaad löövad haljendama ja puud hakkavad vilja kandma, viigi- ja viinapuud kannavad külluslikult! 
23  Ja teie, Siioni lapsed, hõisake ja rõõmustage Issandas, oma Jumalas, sest tema annab teile õiglaselt varajast vihma, saadab vihma teile alla, varajase ja hilise vihma nagu ennegi! 
24  Siis saavad rehealused täis nisu ning tõrred voolavad üle veinist ja õlist. 
25  Ja ma tasun teile nende aastate eest, kui saagi sõid rohutirtsud, vastsed, mardikad ja röövikud – see mu suur sõjavägi, kelle ma läkitasin teie kallale. 
26  Te saate küllalt süüa, te sööte kõhud täis, ja kiidate Issandat, oma Jumalat, kes teiega on talitanud imepäraselt. Jah, mu rahvas ei jää igavesti häbisse. 
27  Ja te saate tunda, et mina olen Iisraeli keskel, et mina, Issand, olen teie Jumal ja ei keegi teine. Jah, mu rahvas ei jää igavesti häbisse. 

Joel 3
1  Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi. 
2  Ja neil päevil valan ma oma Vaimu ka sulaste ja teenijate peale. 
3  Ma annan tunnustähti taevas ja maa peal, verd ja tuld ja suitsusambaid. 
4  Päike muutub pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb Issanda päev, suur ja kardetav. 
5  Ja sünnib, et igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, pääseb. Sest Siioni mäel ja Jeruusalemmas on pääste, nii nagu Issand on öelnud; ja pääsenute hulgas on need, keda Issand kutsub. 

Heebrealaste 4
1  Kartkem siis, kuni tõotus saada tema hingamisse on veel jõus, et kedagi teie seast ei leita maha jäänud olevat! 
2  Meile on kuulutatud evangeeliumi nõnda nagu neilegi, kuid kuuldud sõnast ei olnud neil kasu, sest see ei talletunud usu läbi kuulajaisse. 
3  Meie aga, kes oleme uskunud, saame hingamisse, millest ta on öelnud: „Nii ma vandusin oma vihas: Nad ei saa minu hingamisse!” Kuigi Jumala teod on olnud valmis juba maailma rajamisest peale – 
4  kusagil on ju öeldud seitsmenda päeva kohta nõnda: „Ja Jumal hingas seitsmendal päeval kõigist oma tegudest”, 
5  siin aga: „Nad ei saa minu hingamisse”. 
6  Nii jääb nüüd võimalus, et mõned saavad sinna sisse. Ja et need, kellele evangeeliumi esmalt kuulutati, ei ole sinna sisse saanud oma sõnakuulmatuse pärast -, 
7  siis ta määrab jälle ühe päeva tänaseks päevaks, kui ta nii pika aja pärast Taaveti kaudu ütles, nõnda nagu varem on öeldud: „Täna, kui te kuulete tema häält, ärge tehke oma südant kõvaks!” 
8  Sest kui Joosua oleks nad viinud hingamisse, siis ta ei oleks rääkinud pärast seda ühest teisest päevast. 
9  Nii on siis Jumala rahva hingamisaeg alles ees, 
10  sest kes läheb tema hingamisse, see hingab ka ise oma tegudest, nii nagu Jumal oma tegudest. 
11  Olgem siis agarad sisse minema sellesse hingamisse, et keegi ei langeks sellesama sõnakuulmatuse eeskujul! 
12  Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja. 
13  Ja ükski loodu ei ole tema ees nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees – tema ees, kellele meil tuleb aru anda.